Juleverkstedshelg 2014

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Williams´ syndrom (WS) er en sjelden, medfødt tilstand som kjennetegnes av karakteristiske ansiktstrekk og varierende grad av psykisk utviklingshemning.

Norsk Forening for Williams´ syndrom ble stiftet i 1986 og har i dag ca. 160 medlemmer fra hele landet. Medlemmene er familier med barn- og ungdom med WS. Foreningen har gjennom mange år arrangert inkluderende og mestringsskapende aktiviteter for målgruppen.


Barn og ungdom med WS er naturlig sosiale og kan ha stor glede og stort utbytte av å ta del i fritidsaktiviteter. Imidlertid trenger de hjelp for å organisere sine fritidsaktiviteter fordi de har en tendens til ikke å vise initiativ når det gjelder å velge å gjennomføre selve aktivitetene. Vår erfaring er at hvis aktiviteter eller turer ikke er organisert av noen andre, vil personene rett og slett bli hjemme og bruke tiden til passiv virksomhet.
Mange barn og ungdom med WS opplever mye glede i aktiviteter som sang, musikk, teater og som tilskuere på kulturarrangementer. Ofte vil det sosiale miljøet knyttet til en aktivitet være en sentral motivasjonsfaktor for deltakelse.
Juletider er en sesong forbundet med julebord, julestemning og julearrangementer som opptar hele samfunnet. Målgruppen vår føler seg ofte tilsidesatt på grunn av at de ikke på selvstendig basis kan være med på julearrangementer. De er avhengige av at noen inkluderer dem med på juleaktiviteter.

Målsetting
Skape vennskap mellom personer med WS, og styrke de vennskapene som allerede er etablert.
Bygge nettverk mellom familier som har barn og ungdom med WS.
Muliggjøre deltakelse på tradisjonelle juleaktiviteter for en gruppe som ellers ville falt utenfor.
Arrangementet er tilrettelagt slik at flest mulig av målgruppen kan delta kostnadsfritt på de ulike aktivitetene som arrangeres.

Målgruppe
Målgruppen for prosjektet er barn, ungdom og unge voksne (14-30 år) med Williams syndrom, og deres familier (søsken og foreldre).
Beskrivelse av gjennomføring
Juleverkstedet åpnes fredag morgen og avsluttes søndag kveld.
Konsert :
Musikk, sang, teater og underholdning generelt er for barn og ungdom med WS en aktivitet som skaper mye glede og motivasjon.

. Ofte vil det sosiale miljøet knyttet til en aktivitet være en sentral motivasjonsfaktor for deltakelse. Vi tar sikte på å få med oss med oss to norske konserter.
Juleverksted:
Lage julekort som de kan gi til sine venner.
Andre tradisjonelle juleverkstedsaktiviteter, som å lage julepynt, tegne nissetegninger, bake pepperkaker og pepperkakehus osv.
Rollespill gjennom musikk:
Ungdommene får «tildelt» låter som de skal spille skuespill til (omtrent som en musikkvideo)
Å synge, spille trekkspill eller gitar mestres på en utrolig god måte. Denne aktiviteten gir mye tilbake til målgruppen, her føler de seg at det er noe de virkelig mestrer fullt ut.

Prosjektets betydning
Målgruppen vår har få eller ingen venner i sitt nærmiljø. Vennene de får er som oftest de med samme diagnose som dem selv, og dette vennskapet styrkes gjennom deltakelse på våre aktiviteter. Ved å tilby muligheten for å lage julekort og sende til sine venner ønsker vi å legge til rette for at målgruppen kan få delta i den delen av julefeiringen som handler om å verdsette relasjonen til venner.
Muliggjør deltakelse for så mange som mulig av vår målgruppe. Valg av aktiviteter og tilrettelegging er svært viktig for denne gruppen, fordi de selv i svært liten grad evner å ta initiativ og gjennomføre aktivitet uten hjelp og veiledning. Prosjektet representerer en viktig arena for opplevelse, selvrealisering og selvutfoldelse.
Denne gruppen vil ha stort utbytte av å delta på aktiviteter hvor de opplever å mestre. Det å gjennomføre aktiviteter som er tilrettelagt vil dermed bidra til å fremme trygghet.
Prosjektet vil involvere hele familien. Erfaringsutvekslingen mellom familiene vil bidra til å se ulike måter en familie kan mestre et liv med et familiemedlem med WS.

Framdriftsplan
Vår 2013 Forarbeid
Høst 2013 Foreløpig booking av hotell
Vår 2014 Planlegge, hente informasjon, sammenligne priser
Sommer 2014 Sende invitasjon
Høst 2014 Registrere påmeldinger, booke konsertbilletter
Vinter 2014 Gjennomføre arrangement
Januar 2015 Evaluere

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Juleverksted WS.pdf

Prosjektleder/forsker

Torunn Fjær-Haugvik

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Juleverkstedshelg 2014
Organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Beløp Bevilget
2014: kr 100 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet