Juniorpodden

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Ideen om Juniorpodden kom til etter at Nygård var radioprogramleder i Skolefri Live på NRK Super, med tilhørende chat for lytteren under programmet. Som homofil, indiskadoptert og med et flytende kjønnsuttrykk valgte Nygård å være åpen med barna som lyttet om sin identitet. Hun skulle raskt oppleve at barna ikke bare brant inne med spørsmål om hennes «annerledeshet», men også åpnet seg om sin egen identitet og stilte spørsmål de trengte svar på. Slik åpenbarte det seg et behov: barn har mange spørsmål som de ikke tør å snakke med foreldrene sine om. Derfor vil vil lage en rådgivningspodkast.

Målsetting for prosjektet

At barn skal bli bedre rustet til å mestre sine liv gjennom læring og refleksjon om temaer som angår barna, gjennom en tilgjengelig, kvalitetssikret og trygg plattform. Vi ønsker å fjerne stigma rundt tematikk som kan være vanskelig for barn å snakke om. Vi ønsker å speile mangfoldet blant barna.

Målgruppe

Alle barn mellom 12-15 år med landsomfattende geografisk spredning. Vi ønsker at innholdet skal være like relevant for Ahmed (12) i Nord og Tarjei (15) i Sør.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

50000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Juniorpodden skal være en rådgivningspodkast fordelt på 20 temabaserte episoder som barna selv får bestemme- og stemme på sosiale medier. Podkasten skal være for alle barn i målgruppen i hele Norge- og speile mangfoldet i samfunnet. Gjennom deltagelse og kommunikasjon med podkasten på sosiale medier (Instagram) skal barna føle eierskap til podkasten og at de selv styrer innholdet i episodene. På denne måten får vi et unik innblikk i hva barna er opptatt av- og har behov for å lære mer om. Hver uke er det nye gjester og eksperter i podkasten som besvarer utvalgte spørsmål fra barna i henhold til ukens tematikk. Gjestene varierer fra kjendis-eksperter som eksempelvis Helsesista til psykologer og andre fageksperter ansatt i Blå Kors, Redd Barna eller andre fagorganisasjoner. Hver uke er det et nytt tema som eksempelvis spenner seg fra seksualitet og helse til rus og vanskelige temaer det ofte kan være utfordrende for barn å snakke om. Podkasten har et ønske om å fungere som digitale, trygge storesøsken der ingenting er flaut og alt er lov.

Fremdriftsplan for prosjektet

Vi vil ha oppstartsmøte for prosjektet i januar 2020 og vil produsere og publisere 4 episoder i måneden (en hver uke) frem til utgangen av mai 2020 med et håp om at podkasten dekker et behov og kan videreføres i fremtiden. Vi vil underveis i hele publiseringsperioden løpende evaluere prosjektet gjennom spørreundersøkelser på Instagram. Iløpet av juni 2020 skal vi ta en endelig evaluering av prosjektet i sin helhet og måloppnåelse.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetting: skape et pilotprosjekt der vi kunne utforske hva ungdommene ønsket seg i podkast-universet. Bakgrunn og målgruppe: Mange barn i målgruppen 12-15 år har spørsmål om egen identitet, tanker, følelser og liv som de ikke nødvendigvis tør spørre foreldrene sine om eller andre voksne. Vi ville derfor lage et rådgivningsprogram der de kunne stille spørsmål hvor ingenting er flaut og alt er lov.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vår målsetting var å nå ut til 50000 ungdommer med podcasten. Podcasten har idag blitt lyttet til rundt 10000 ganger. Vi opplever at podcastunierset fremdeles ikke har truffet ungdom, men med pilotprosjektet har vi fått gode erfaringer for hvordan vi kan nå ut til ungdom i større grad med utvikling av podcastepisoder videre.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

7663

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet har blitt gjennomført med Rubicon som produksjonsselskap med innspilling i studio. Her har vi, programledere og produsent, arbeidet tett med både planlegging og gjennomføring. På tross av Covid-19 og noen utfordrende måneder fikk vi gjennomført fysiske innspillinger med alle gjester, med smittevern i høysetet og fokus på avstand. I fire episoder med tematikk om alkohol og gaming har Blå Kors vært behjelpelige med fagkunnskap og bisto oss med å besvare spørsmål på en stødig og profesjonell måte. I alle resterende episoder har vi hatt med oss vår egen ekspert, Doktor Nils, som er godt kjent blant ungdom og unge voksne i Norge, blant annet gjennom seksualprogrammet Juntafil på NRK P3. Dette har gitt oss stødig fagkompetanse gjennom hele prosjektperioden.

Resultater og resultatvurdering

Konkrete målte resultater er 7663 lyttere i målgruppen. Det er ikke mulig å fastslå hundre prosent hvor stor geografisk spredning vi har oppnådd. Den mest nedlastede episodene er sex-episodene «Hvor gammel bør en være når en mister jomfrudommen?» og «Hva betyr det egentlig å ha sex?» med 10.002.

Oppsummering og videre planer

Vi har opplevd at det er vanskelig å nå ungdommer på podkastplattformen på grunn av at den både er mindre kjent for målgruppa i kombinasjon med at kun presenteres auditivt. Unge i dag er vant til flere sanseinntrykk når de lytter og ser innhold derfor er dette nyttig erfaring til videre arbeid som viser oss at det kan være lurt å tenke mer visuelt enn vi har gjort i sesong 1. Således har denne sesongen fungert som en slags pilotsesong. Både programledere og produsent har erfaring med både TV- og radioarbeid og vi har brukt den kunnskapen inn mot arbeidet med Tretten. Slik har vi oppnådd ny kun

Prosjektleder

Hanne Backe-Hansen

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Juniorpodden
Organisasjon
Blå Kors Norge
Org.ledd
Rubicon Radio
Beløp Bevilget
2020: kr 719 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
29.09.2020
Status
Under gjennomføring