Juniorpodden

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Ideen om Juniorpodden kom til etter at Nygård var radioprogramleder i Skolefri Live på NRK Super, med tilhørende chat for lytteren under programmet. Som homofil, indiskadoptert og med et flytende kjønnsuttrykk valgte Nygård å være åpen med barna som lyttet om sin identitet. Hun skulle raskt oppleve at barna ikke bare brant inne med spørsmål om hennes «annerledeshet», men også åpnet seg om sin egen identitet og stilte spørsmål de trengte svar på. Slik åpenbarte det seg et behov: barn har mange spørsmål som de ikke tør å snakke med foreldrene sine om. Derfor vil vil lage en rådgivningspodkast.

Målsetting

At barn skal bli bedre rustet til å mestre sine liv gjennom læring og refleksjon om temaer som angår barna, gjennom en tilgjengelig, kvalitetssikret og trygg plattform. Vi ønsker å fjerne stigma rundt tematikk som kan være vanskelig for barn å snakke om. Vi ønsker å speile mangfoldet blant barna.

Målgruppe

Alle barn mellom 12-15 år med landsomfattende geografisk spredning. Vi ønsker at innholdet skal være like relevant for Ahmed (12) i Nord og Tarjei (15) i Sør.

Antall personer i målgruppen

50000

Beskrivelse av gjennomføring

Juniorpodden skal være en rådgivningspodkast fordelt på 20 temabaserte episoder som barna selv får bestemme- og stemme på sosiale medier. Podkasten skal være for alle barn i målgruppen i hele Norge- og speile mangfoldet i samfunnet. Gjennom deltagelse og kommunikasjon med podkasten på sosiale medier (Instagram) skal barna føle eierskap til podkasten og at de selv styrer innholdet i episodene. På denne måten får vi et unik innblikk i hva barna er opptatt av- og har behov for å lære mer om. Hver uke er det nye gjester og eksperter i podkasten som besvarer utvalgte spørsmål fra barna i henhold til ukens tematikk. Gjestene varierer fra kjendis-eksperter som eksempelvis Helsesista til psykologer og andre fageksperter ansatt i Blå Kors, Redd Barna eller andre fagorganisasjoner. Hver uke er det et nytt tema som eksempelvis spenner seg fra seksualitet og helse til rus og vanskelige temaer det ofte kan være utfordrende for barn å snakke om. Podkasten har et ønske om å fungere som digitale, trygge storesøsken der ingenting er flaut og alt er lov.

Fremdriftsplan

Vi vil ha oppstartsmøte for prosjektet i januar 2020 og vil produsere og publisere 4 episoder i måneden (en hver uke) frem til utgangen av mai 2020 med et håp om at podkasten dekker et behov og kan videreføres i fremtiden. Vi vil underveis i hele publiseringsperioden løpende evaluere prosjektet gjennom spørreundersøkelser på Instagram. Iløpet av juni 2020 skal vi ta en endelig evaluering av prosjektet i sin helhet og måloppnåelse.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport – Tretten.pdf

Prosjektleder/forsker

Hanne Backe-Hansen

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Juniorpodden
Organisasjon
Blå Kors Norge
Org.ledd
Rubicon Radio
Beløp Bevilget
2020: kr 719 000
Startdato
02.01.2020
Sluttdato
01.10.2020
Status
Under gjennomføring