KABB Kortreist 2022

Søknadssammendrag

«Vi møtes endelig igjen – og snakker om hvordan vi kan møtes oftere» kan stå som en overskrift over tiltaket, som vi har gitt arbeidstittelen «KABB Kortreist 2022».

På bakgrunn av erfaringene fra arrangementene Dam støttet i 2020 / 2021 legger vi terskelen enda lavere ved å invitere til dagsamlinger uten overnatting. Vi vil skape enda større brukermedvirkning ved å opprette lokale arrangementskomiteer som står for planlegging og gjennomføring, men får den assistansen de ønsker fra organisasjonen sentralt. På alle samlingene vil det også være med folk fra KABBs stab, som står for en del av programmet og henter innspill til organisasjonens videre arbeid. Vi vil også oppmuntre de lokale komiteene til å samarbeid med aktuelle menigheter eller foreninger på hvert enkelt sted.

Foreløpig tenker vi slike arrangementer i disse byene: Oslo, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Stavanger, Lillehammer/Hamar, Sandefjord, Ålesund/Molde og Narvik. Alle steder på lørdager for å få med deltakere som er i arbeid eller skolegang.

Programmet kan variere noe, men vil alltid inneholde disse elementene:

  • God tid til uformell samtale i løpet av dagen knyttet til lunsj og kaffepause 
  • Digital kompetanse – veiledning i bruk av digitale verktøy, som zoom, nedlasting av lydbøker osv. Demonstrasjon og mulighet for individuell hjelp i pausene. Tilpasses ønsker fra deltakerne.
  • Foredrag og samtale: Mine rettigheter, med vekt på den nye loven om trossamfunn og rett til trosutøvelse.
  • Foredrag og samtale: Frivillighet og likepersonsarbeid i KABB. Hva kan jeg bidra med?
  • Samtale: Lokalt arbeid – hva er ønskene og mulighetene for å utvikle lokale møteplasser videre? Hva kan lokale krefter greie selv, hvilken hjelp trenger man fra KABB sentralt?
Prosjektleder/forsker

Frank Tangen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
KABB Kortreist 2022
Organisasjon
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte
Beløp Bevilget
Kr 380.000
Startdato
03.03.2022