Inkludering gjennom en kopp kaffe

Med en kombinasjon av skikkelig god kaffe og arbeidsmarkedstiltak frir Kirkens Bymisjon til sultne og kaffetørste beboere i Sola kommune.

Amund Erlandsen er Kaffekoppens kokk. Alle ansatte på kaféen får opplæring, blant annet i bruk av kaffemaskinen. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Vi vil at dette skal bli et sted som folk virkelig har lyst til å komme til, og at de ikke kommer for å være greie

Prosjektleder Sven Are Ek

Han står på et nylakket gulv i det som opprinnelig var en gammel gymsal på Stangelandsenteret noen hundre meter fra Sola sentrum. Med blant annet Voksenopplæringen, Frisklivssentralen og Frivillighetssentralen som nærmeste nabo har den nye kaféen sikret kundegrunnlaget. I tillegg håper de at kaffetørste Sola-beboere melder sin ankomst.

Kvalitet i alle ledd

Kaféen, som nå har fått navnet Kaffekoppen, startet som en drøm i 2017, men selv med en god porsjon engasjement og pågangsmot, kommer man ikke langt uten økonomisk støtte.

Men 15. Juni 2018 kom gladnyheten: Kaféen får prosjektstøtte i tre år, totalt 2,1 millioner kroner fra Stiftelsen Dam. Og deretter raste det på med gode nyheter. Prosjektet fikk blant annet tv-aksjonsmidler, som gjorde at Kikens Bymisjon kunne leie lokalet på Stangelandsenteret.

– Det gjør noe med oss å kunne leie lokalet, og ikke bare låne det. Etter at vi signerte leiekontrakten har kommunen pusset opp hele lokalet, sier Ek fornøyd.

I tillegg til nytt gulv og nymalte vegger har kafeen fått nye møbler, og et velutstyrt kjøkken. Kvalitet i alle ledd er stikkord.

På kaffekoppen skal det være kvalitet i alle ledd – her en nybrygget kopp kaffe fra den eksklusive italienske kaffemaskinen. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Flerfoldig kinderegg

Kaféen skal fungere som arbeidsmarkedstiltak i nært samarbeid med Sola kommune. Driften skal Kirkens bymisjon stå for, sammen med både frivillige og mennesker i målgruppen. Dette er i hovedsak personer med erfaring fra rus og psykiatri.

Og at dette vil bli et flerfoldig kinderegg er det liten tvil om. Målet er blant annet økt inkludering og livskvalitet, sosial mobilisering, redusert matsvinn og mer frivillig arbeid. Og ikke minst: En skikkelig bra kafé for befolkningen i Sola kommune.

– Vi har kjøpt en ekte italiensk kaffemaskin, og alle som skal jobbe her får opplæring i bruk av den. Det er viktig at dette skal være et skikkelig arbeidsmarkedstiltak der de som jobber her kan sette arbeidet på cv-en, sier Ek.

Et alternativ til Fjordland

Maten holder også høy kvalitet, og på sikt er det et mål å dyrke deler av det som serveres selv.

– Vi har mange planer, og jobber blant annet med en urtehage på utsiden her. Kanskje vi også kan få til et samarbeid med nabobonden, sier Ek, og viser til grønne jorder like utenfor kafélokalet.

Amund Erlandsen er ansatt som kokk, og da Stiftelsen Dam er på besøk noen uker før åpning har han mange planer for hva som skal serveres. Kjedelige dager blir det neppe heller.

– Menyen kommer jo litt an på hva vi får av mat fra Matsentralen, så det vil jo bli varisjon fra dag til dag, sier han.

– Målet vært er å være et alternativ til Fjordland. Her skal man kunne få et varmt måltid for rundt femti kroner. I tillegg skal vi ha påsmurte rundstykker, som vil være billigere, sier Ek.

Og torsdag 2. mai 2019 serveres den første kaffekoppen fra den eksklusive kaffemaskinen, når helseminister Bent Høie kommer på besøk for å foreta den offisielle åpningen av Kaffekoppen. Dagen etter, fredag 3. mai, åpnes dørene for alle. Åpningstidene vil foreløpig være alle hverdager mellom klokken 11 og 14.

Fra 3. mai 2019 holder Kaffekoppen åpent alle hverdager. Foto: Kaffekoppen/Kirkens Bymisjon Sola
Innvilget støtte2.100.000
Prosjektlengde3 år
Forventet avsluttet i2021

Sammendrag

Bakgrunn

Sola kommune har i en intern kartlegging synligjort en rekke sosiale behov, hovedsaklig innen rus/psykiatri. Kirkens Bymisjon Stavanger og Sola kommune har funnet en innovativ løsning på å dekke de ulike sosiale behovene, hvor tilbudet skal driftes av Kirkens Bymisjon, frivillige og målgruppen i samarbeid med tiltakskjeden for øvrig. Et forprosjekt er allerede igangsatt. Vi ønsker å bidra til økt inklusjon i fellesskapet, livskvalitet og sosial mobilisering, mer tilgjengelige tjenester, redusert matsvinn, økt tilgang til aktiviteter og kultur, og frivillig arbeid.

Målsetting

Målsetningen er å dekke lokale sosiale behov. Etablere en møteplass/kafé, skape et trygt sosialt felleskap, skape en ny vei inn i arbeidsmarkedet, engasjere lokalbefolkning og lokalt næringsliv i frivillighet. Etablere gode samarbeidspartnere, for å skape mer tilrettelagte og tilgjenglige tjenester.

Målgruppe

Mennesker som av ulike årsaker ikke klarer å finne seg til rette i ordinære fellesskap, særlig mennesker som sliter med rus, psykiatri og ensomhet.

Antall personer i målgruppen

400

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet har fellesskap som både mål og metode. Vi ønsker å bidra til sosial endring for en stor gruppe mennesker i Sola Kommune ved hjelp av samarbeid og engasjement fra kommunen, frivillige, næringsliv og målgruppen selv. Å fokusere på fellesskapet som metode handler om å bruke den kraften som finnes i levende fellesskap til å skape økt inklusjon, autonomi og sosial bevegelse for grupper som tradisjonelt befinner seg i marginaliserte og fastlåste situasjoner. For å gjennomføre prosjektet er vi avhengige av godt samarbeid med tiltakskjeden rundt målgruppen for øvrig i kommunen, for å samordne våre ulike tjenester og for å gjøre dem lettere tilgjengelige. Vi har årelang erfaring med å involvere frivillige i gjennomføringen av det arbeidet vi i Kirkens Bymisjon driver. Denne erfaringen er med å prege utviklingen av bymisjonssenteret på Sola også, og vi vil legge til rette for frivillighet og brukermedvirkning i gjennomføringen av hele prosjektet. Vår utstrakte bruk av frivillighet og vår årelange erfaring med å åpne opp for frivillighet i det arbeidet vi driver er med på å forme vår faglighet og metodiske tilnærming til de problemstillinger vi er satt til å løse.

Fremdriftsplan

Før evt tildeling: Etablere: – Møteplass for målgruppen – Rekruttere frivillige -Etabl. ressursgruppe – Tur/ hobbygruppe Etter tildeling: 2018: – Ansette kafevert – Åpne kafe/ arbeidstrening – Julaften i Kafeen 2019: – utvide kafe/ aktivitetstilbud – engasjere næringsliv – etablere helsetilbud – Gatejurist/ Tillitsperson/ Gateprest 2020: -Utvide arbeidstrening -Dekke andre sosial behov i kommunen 2021: -Fra prosjekt til varig tiltak

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Sola kommune har i en intern kartlegging synligjort en rekke sosiale behov, hovedsaklig innen rus/psykiatri. Kirkens Bymisjon Stavanger og Sola kommune har funnet en innovativ løsning på å dekke de ulike sosiale behovene, hvor tilbudet skal driftes av Kirkens Bymisjon, frivillige og målgruppen i samarbeid med tiltakskjeden for øvrig. Et forprosjekt er allerede igangsatt. Vi ønsker å bidra til økt inklusjon i fellesskapet, livskvalitet og sosial mobilisering, mer tilgjengelige tjenester, redusert matsvinn, økt tilgang til aktiviteter og kultur, og frivillig arbeid.

Målsetting

Målsetningen er å dekke lokale sosiale behov. Etablere en møteplass/kafé, skape et trygt sosialt felleskap, skape en ny vei inn i arbeidsmarkedet, engasjere lokalbefolkning og lokalt næringsliv i frivillighet. Etablere gode samarbeidspartnere, for å skape mer tilrettelagte og tilgjenglige tjenester.

Målgruppe

Mennesker som av ulike årsaker ikke klarer å finne seg til rette i ordinære fellesskap, særlig mennesker som sliter med rus, psykiatri og ensomhet.

Antall personer i målgruppen

400

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet har fellesskap som både mål og metode. Vi ønsker å bidra til sosial endring for en stor gruppe mennesker i Sola Kommune ved hjelp av samarbeid og engasjement fra kommunen, frivillige, næringsliv og målgruppen selv. Å fokusere på fellesskapet som metode handler om å bruke den kraften som finnes i levende fellesskap til å skape økt inklusjon, autonomi og sosial bevegelse for grupper som tradisjonelt befinner seg i marginaliserte og fastlåste situasjoner. For å gjennomføre prosjektet er vi avhengige av godt samarbeid med tiltakskjeden rundt målgruppen for øvrig i kommunen, for å samordne våre ulike tjenester og for å gjøre dem lettere tilgjengelige. Vi har årelang erfaring med å involvere frivillige i gjennomføringen av det arbeidet vi i Kirkens Bymisjon driver. Denne erfaringen er med å prege utviklingen av bymisjonssenteret på Sola også, og vi vil legge til rette for frivillighet og brukermedvirkning i gjennomføringen av hele prosjektet. Vår utstrakte bruk av frivillighet og vår årelange erfaring med å åpne opp for frivillighet i det arbeidet vi driver er med på å forme vår faglighet og metodiske tilnærming til de problemstillinger vi er satt til å løse.

Fremdriftsplan

Før evt tildeling: Etablere: – Møteplass for målgruppen – Rekruttere frivillige -Etabl. ressursgruppe – Tur/ hobbygruppe Etter tildeling: 2018: – Ansette kafevert – Åpne kafe/ arbeidstrening – Julaften i Kafeen 2019: – utvide kafe/ aktivitetstilbud – engasjere næringsliv – etablere helsetilbud – Gatejurist/ Tillitsperson/ Gateprest 2020: -Utvide arbeidstrening -Dekke andre sosial behov i kommunen 2021: -Fra prosjekt til varig tiltak

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Stiftselsen DAM Kaf�� og Felleskap 2019-2021.pdf

Prosjektleder/forsker

Sven Are Ek

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
KAFÉ OG FELLESKAP
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2018: kr 750 000, 2019: kr 700 000, 2020: kr 650 000
Startdato
09.09.2018
Sluttdato
12.09.2021
Status
Under gjennomføring