Kaffekroken (videreføring)

Søknadssammendrag

Det er mange eldre som føler seg ensomme, særlig etter lang tid med sosiale begrensninger i pandemien. Gjennom prosjektet Kaffekroken inviteres ensomme eldre på 65 år + til tre ulike møteplasser (som er geografisk spredt i kommunen), hvor hovedfokuset er på det sosiale, samtidig som de får gratis næringsrik lunsj.

Lunsj-treffene foregår nå ca. annenhver uke (på tre ulike steder) med frivillige som holder det i gang. Vi har erfaring med at gratis mat lokker mange ut den første gangen, både grunnet økonomi og at det skaper en ufarlig uformell stemning når man møtes for å spise sammen.

Når de eldre først har møtt opp en gang vet vi av erfaring at mange kommer tilbake siden de synes det har vært så hyggelig. Vi har god dialog med hjemmesykepleien for å nå de som trenger tilbudet mest, og mange kommer tilbake hver gang, samtidig som nye stadig oppdager tilbudet (f.eks. gjennom at de har blitt invitert med av «naboen»).

Vi samarbeider med Røde Kors sitt lokallag som stiller med lokale samt noen frivillige, i tillegg til andre aktiviteter basert på de eldres egne ønsker (som f.eks. bingo, førstehjelpskurs osv.). De eldre får altså en møteplass hvor de også kan være med på å bestemme hvilke andre aktiviteter de ønsker å gjøre utenom å spise. Det er viktig at de eldre skal få komme til et pent dekket bord og ferdig mat slik at de føler seg prissatt, samtidig som at de eldre som ønsker det skal få litt ansvar med små oppgaver som oppleves meningsfulle samt gir mestringstro.

Gjennom Kaffekroken har vi også kunnet tilby gratis lett bevertning på andre arrangementer (med musikk/kulturelle innslag) for målgruppen. Med støtte for å videreføre dette vil vi fra 30/6-22 til 30/6-23 fortsette med å få flest mulig ensomme eldre ut på disse møteplassene.

Prosjektleder/forsker

Marianne Kråkmo

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Kaffekroken (videreføring)
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
08.04.2022