Kampen for livet

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet ”Kampen for livet” er gjennomført i tilknytning til det etablert lavterskeltilbudet på Kampen i Gjøvik

Prosjektet ”Kampen for livet” er gjennomført i tilknytning til det etablert lavterskeltilbudet på Kampen i Gjøvik. Blå Kors Utvikling Oppland (BKUO) har driftsansvaret for dette tiltaket, som ble startet i 1995. Prosjektet har gitt verdifull erfaring for videre utvikling av tiltaket i Gjøvik.

 

Målene for prosjektet var å lære mer om

·        hvordan en kan få til brukermedvirkning og målrettet engasjement hos rusmiddelavhengige.

·        etablere nettverk som kan være nyttig i videre drift av lavterskeltilbudet og et nytt prosjekt.

 

Prosjektlederen arbeidet i stor grad med enkle aktiviteter og i et en-til-en-forhold. Den ikke-avvisende arbeidsformen skapte tillit til prosjektlederen, men tok mye tid. I noen grad ble det etter hvert mulig å samle flere av deltagerne samtidig, men aktivitetene fikk en slik karakter at det ble vanskelig å få til en systematisk kartlegging av ferdigheter. Perspektivet både for målgruppa og de andre brukerne av lavterskeltilbudet kan i stor grad beskrives med ordene ”jeg og mitt – her og nå”. Det var mulig å kommunisere med brukerne om aktiviteter i nærmeste framtid, men når det kom til stykket, ble motivasjonen borte. Situasjonen og motivasjonen til den enkelte kan endre seg svært raskt, avhengig av tilfeldige faktorer. Dermed blir en avhengig av svært tett oppfølging av den enkelte.

 

Vi har sett at for å kunne arbeide med personlig endring av betydning, må en få til et omfattende skifte av miljø og nettverk. Prosjektet har etablert en viss kontakt med andre organisasjoner og læringsmiljøer, noe som kan bli nyttig i videre arbeid.

 

På bakgrunn av erfaringene fra dette forprosjektet, ble prosjektet ”Veien videre” utviklet. Det ble søkt om midler fra Helse og Rehabilitering. Søknaden fikk gjennomslag for 2008.

Prosjektleder/forsker

Åge Bjerke

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Kampen for livet
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2006: kr 235 000
Startdato
01.05.2006
Sluttdato
30.04.2007
Status
Avsluttet