Kampkunsten Aikido for handikappede

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet hadde 4 tidsfaser: 1. En forprosjektsperiode med rekruttering av blinde og testing av premisser for trening. 2. Første året var det fokus på blinde utøvere. Vi begynte med egen blindeparti for å ha tid å lære inn grunnbevegelser, fallteknikk og ordforråd. De gikk etterhvert over til å trene med seende med en avansert partner. Samtidig begynte vi også å planlegge trening med sittende utøvere. 3. Andre året var det fokus på sittende utøvere. Etter en periode med en-til-en trening ble utøverne integrert i vanlige treninger. 4. Utvidelsesåret ble brukt til å gjennomføre resterende tiltak og treningshelger, samt begynne å disseminere prosjektresultater. Det skulle også gjennomføres 4 treningshelger (3 med sittende og 1 med blinde) med gjesteinstruktør, samt besøk hos blinde eller sittende utøvere for erfaringsdeling og råd. Gjennom hele prosjektet skulle vi delta i heldagsarrangementer med demo og «prøv aikido» for å rekruttere utøvere.

Antall personer i målgruppen

30

Oppsummering

Prosjektet har bevist at en klubb kan endre sin kultur til å se funksjonsdyktighet heller enn -nedsettelse, at kunnskap og ressurser kan skaffes og at klubben generelt vil vokse på å være inkluderende. Deltakende funkis’er beviste at de alle hadde abiliteter til å lære kampkunst og bidra positivt til klubben! Prosjektleder bidrar til etablering av en nettside med info og kurs om inkludering av blinde. Hun er tatt opp i Working Group for Disabilities i IAF. Gjennom disse platform, samt i parakampsportgruppen i NKF kan prosjekterfaringene bli et godt grunnlag for videre arbeid innen emnet.

Sluttrapport/artikler (pdf)

2019-AikidoforAlle-sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Jacqueline von Arb

Detaljer
Program
Rehabilitering (2015)
Prosjektnavn
Kampkunsten Aikido for handikappede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2016: kr 230 000, 2017: kr 230 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.01.2019
Status
Under gjennomføring