Kampsport for alle

Søknadssammendrag

1. Kampsport har i mange år vært forbeholdt funksjonsfriske. Det har innimellom vært personer med lettere fysisk handikap som har trent kampsport. Dog har det aldri vært tilrettelagt trening for handikappede

2. Vår målsetning er å gjøre kampsport tilgjengelig for alle. Trening skal være basert på NIFs filosofi. Vi ønsker at de handikappede skal integreres i vanlige klubber.
Vi vil lage et hefte som kan deles ut til klubbene. Hefte skal inneholde informasjon om treningsmetoder og midler som klubbene kan trenge, når handikappede trener i klubben. Hefte skal også vise klubben hvor og hvilke midler det kan søkes om.

3. Målgruppen vil være alle fysisk handikappede. Vi vil ikke skille på handikap. Det skal ikke være aldersbestemt.

4. skedsmo tangun taekwondo startet med trening av synshemmet person allerede i januar 2012. Vi vil opprette en trenings gruppe som vi vil bruke som basis for å definere krav og metoder. Denne gruppen skal inneholde utøvere fra alle alderstrinn.
Etter hvert som utøverne øker sin kunnskap og graderer skal det skrives teori hefter for hver beltegrad. Dette pensum skal også oversettes til blindeskrift.
Vi vil 2 spesialtreninger i uken tilrettelagt for handikappede. Da vi ønsker at utøverne skal trene i vanlige klubber vil vi at de i tillegg trener på vanlig trening.

5. Vi tror at det er et stort marked for dette. Vi merker alt hvordan våre utøvere endrer fokus og føler mestring. Vi ønsker å dele vår erfaring med kurs og tilrettelegging også hos andre kampsport miljøer.
Vi tror at det er et stort marked for dette. Vi merker alt hvordan våre utøvere endrer fokus og føler mestring. Vi vildele vår erfaring med kurs og tilrettelegging også i andre kampsport miljøer.

6.Vi vil tilrettelegge en treningssal for handikappede. Vi vil lage et hefte som kan deles ut til klubbene. Hefte skal inneholde informasjon om treningsmetoder og midler som klubbene kan trenge, når handikappede trener i klubben. Hefte skal også vise klubben hvor og hvilke midler det kan søkes om.
Vi vil definere hvilke resurser klubbene vil trenge å avsette.Vi har sett på alternativet å gi mulighet for kampsport trening for alle. Det vil si også de grupper som ikke vanligvis tror de kan eller har mulighet til å trene kampsport nettopp fordi de kanskje trenger noe mer tilrettelagt treningsformer eller arrangement rundt sin trening. Dette for å kunne ha nyttig og effektiv læring og mestring av de oppgaver som skal utføres.
Videre har vi sett på hvilke tilretteleggelse og hvilke hjelpemidler vi ser for oss at vi trenger til nettopp og hjelpe til og tilrettelegge for effektiv trenings og læringsformer. Da slik at vi kan hjelpe til å bygge selvtillitt, selvkontroll, selvdisiplin, og ikke minst også det å føle mestring.
Vi vil tilrettelegge treningssal med lyd anlegg for blinde samt bygge salen slik at den passer bedre for svaksynte. Vi tar også høyde for annen tilrettelegging for spesielle grupper.
Selv om vi ønsker at alle følger normal trening vil det være behov for rettledning og treninger tilrettelagt for det spesielle handikap. Vi vil kjøpe utstyr i form av sparkeputer og mitts, samt spesielt beskyttelses utstyr for de som bruker proteser.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet ble igangsatt etter planen i 2013 med synshemmede personer. Ansvarlig prosjektgruppe var en fra styret og demoteam, styreleder, prosjektleder 2 instruktører og leder av konkurransetemaet. Tilrettelegging av sal ble ved overtagelse påbegynt umiddelbart i etter overtagelse. Salen ble tilrettelagt spesielt for synshemmede, hørselshemmede og rullestol brukere, med egen rullestol rampe. Salen stod ferdig på nyåret 2014. Samtidig fikk vi også brukere med hørselshemning. Utøverne fulgte vanlig trening, og fikk egen instruktør veiledning ved behov. Vi så at gruppen allerede etter kort tid i stor grad fulgte ordinær trening, med noe ekstra fokus og hjelp av egen instruktør når vi gjennomgikk nye teknikker. Vi så at det var viktig å få ut tilbudet. Vi holdt treninger på Haraldvangen på samling der og videreformidlet treningssteder for nye utøvere til andre klubber. Det ble også gjennomført instruktørsamlinger hvor andre klubber ble invitert, for å drive opplæring av instruktører. Vi ville også inkludere andre klubber.Høsten 2014 tok vi kontakt med Para taekwondo University i Canada.Vi hadde kurs sommeren 2015. En av våre synshemmede utøvere som graderte til sort 2015.

Antall personer i målgruppen

60

Oppsummering

Prosjektet viser at med tilrettelegging kan personer som trenger egen fysisk tilrettelegging mulighet til å trene kampsport i ordinær klubb i samme klasse som funksjonsfriske. Det har vært en styrke at klubben har mange instruktører og et godt inkluderende miljø. Vi startet prosjektet uten noen utøvere med behov for tilrettelagt trening. Mer enn 60 personer har vært innom trening med oss. 10% av klubbens medlemmer får trening tilrettelgt. Vi vil jobbe aktivt for å fortsette denne gode trenden. Vi vil fortsette å jobbe aktivt for å få kampsport bedre kjent i lokalsamfunnet.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Kampsport for alle.pdf

Prosjektleder/forsker

Ola Wølstad-Knudsen

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Kampsport for alle
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Taekwondosports DA
Beløp Bevilget
2013: kr 800 000, 2014: kr 520 000, 2015: kr 520 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet