Kartleggingsverktøy for lyttevansker

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Barn med APD kan ha fellestrekk med språk-, oppmerksomhet- og lese-skrivevansker. I dag er utredningen preget av tilfeldigheter som henvisningsvei, lokal faglig kompetanse og grad av samhandling mellom instanser. Et barn kan falle mellom flere stoler dersom en helhetlig kartlegging ikke er utført, hvor både auditiv prosessering, språk og oppmerksomhet er vurdert. Der er behov for implementering av kartleggingsverktøyet Auditory Processing Domain Questionnaire (APDQ) for å differensiere mellom disse vanskene og bidra til en målrettet og raskere utredningsprosess.

Målsetting

Målet er å innføre og validere et nytt kartleggingsverktøy, APDQ, for å differensiere vansker relatert til lytting, oppmerksomhet eller språk, og bidra til en målrettet og raskere utredningsprosess av barn med lyttevansker.

Målgruppe

Barn med lyttevansker og deres nærpersoner

Antall personer i målgruppen

20000

Beskrivelse av gjennomføring

Før APDQ kan tas i bruk, er opplæring av fagpersonell i ulike instanser nødvendig for å sikre tilstrekkelig kompetanse og lik forståelse. Gjennom en trinnvis innføring av APDQ oppnås standardisert bruk uavhengig av profesjonelt ståsted. Prosjektet vil starte med fokus på opplæring av fagpersonell ved involverte øre-nese-hals (ØNH) avdelinger, før man evaluerer APDQ i klinisk bruk på barn henvist for utredning av lyttevansker. Prosjektet avsluttes med implementering av APDQ hos pedagogisk-psykologisk personell i Statped, kommuner og helse gjennom 4 regionale kurs. Tiltakene vil bidra til bedre samhandling mellom helse og pedagogikk, gi økt kunnskap om sammenhenger mellom rapporterte vansker og funn på tester, og bidra som en beslutningsstøtte i klinisk utredning. Trinn 1. Opplæring i utfylling, scoring og tolkning av APDQ for involverte ØNH avdelinger Trinn 2. Datainnsamling gjennom utredning av 200 barn med lyttevansker Trinn 3. Evaluering av resultater og erfaringer Trinn 4. Opplæring av PPT, BUP og barnehabilitering gjennom regionale kurs

Fremdriftsplan

Utarbeidelse av Web-CRF og opplæring i bruk av APDQ gjennomføres hos deltagende ØNH avdelinger i løpet av de første 3 måneder. Deretter klinisk implementering og datainnsamling i 12 måneder, med regelmessige samlinger med deltagende avdelinger for å sikre fremgang og kompetanseheving. Etter et år vil siste fase med analysering av data, arrangering av regionale kurs i APDQ for kommunale instanser, helse, Statped og brukere.

Prosjektleder/forsker

Tone Stokkereit Mattsson

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Kartleggingsverktøy for lyttevansker
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Ålesund Sykehus, Helse Møre og Romsdal
Beløp Bevilget
2020: kr 575 000
Startdato
01.10.2020
Sluttdato
30.06.2023
Status
Under gjennomføring