KASUTA – å vokse opp: hva trenger unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn

Søknadssammendrag

Populærvitenskaplig sammendrag

KASUTA betyr “å vokse opp” på kvensk. Kvener/norskfinner er den største nasjonale minoritetsgruppen i Norge, og har vært utsatt for langvarige fornorskingsprosesser. Konsekvenser av fornorsking kan være såkalt kumulativ diskriminering, opphopning av diskrimineringserfaringer på tvers av generasjoner og samfunnsområder. Kumulativ diskriminering kan ha negative konsekvenser for psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge i de nasjonale minoritetsgruppene. For eksempel unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn kan oppleve at utvikling og anerkjennelse av en kvensk/norskfinsk identitet er utfordrende, særlig i møte med ansatte i skole og offentlige og frivillige tilbud innen psykisk helse. Det finnes svært lite forskningsbasert kunnskap om unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn, særlig om mulige konsekvenser av fornorsking og kumulativ diskriminering, og kunnskap om mulige forebyggende og styrkende tiltak i offentlige og frivillige tjenester for gruppen. Sannhets- og forsoningskommisjonen nevner spesielt implementeringsgapet mellom vedtatte lover, rettigheter og intensjoner, og iverksettelsen av tiltak som realiserer og ivaretar disse som det viktigste som står i veien for reell likestilling mellom fornorskede minoriteter og majoritetsbefolkning. KASUTA-prosjektets mål er å forebygge diskriminering og fremme like rettigheter og muligheter for unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn i møte med skole og offentlige og frivillige tilbud innen psykisk helse, gjennom (1) å bidra med kunnskap om behovene til unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn, og (2) bidra med utarbeidelse av konkrete kompetansebyggende og helsefremmende tiltak. Brukermedvirkning et gjennomgående prinsipp, fra definering av kunnskapsbehov og utforming av søknad til gjennomføring av forskning, utvikling av tiltak og formidling. Representanter for Kvääninuoret-Kvenungdommen og MHU deltar som medforskere, og representanter for samarbeidende kommuner og interesseorganisasjoner deltar i referansegruppen. Prosjektets forskningsspørsmål er 1. Hvordan opplever unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn møter med skole og offentlige og frivillige tilbud innen psykisk helse med tanke på sin identitet? 2. Hvilken kunnskap trenger ansatte i skole og offentlige og frivillige tilbud innen psykisk helse for å motvirke diskriminering og fremme like rettigheter og muligheter for unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn? 3. Hvilke ressurser og tiltak bør utvikles og iverksettes? KASUTA har kvalitativt forskningsdesign. For å svare på alle forskningsspørsmål skal 23 unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn og 12 ansatte i skole og offentlige og frivillige tilbud innen psykisk helse intervjues. Prosjektets forventes å bidra til mer treffsikre, brukerorienterte og kultursensitive tjenester og tilbud med positiv effekt på psykisk helse hos unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn, og andre sammenlignbare grupper.

Prosjektleder

Anita Salamonsen

Detaljer
Program
Forskning (2023)
Prosjektnavn
KASUTA – å vokse opp: hva trenger unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Beløp Bevilget
2024: kr 927 000, 2025: kr 955 000, 2026: kr 1 102 000
Startdato
01.01.2024
Sluttdato
31.12.2026
Status
Under gjennomføring