Kjelkehockey i Moss

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Kjelkehockey i Moss har vært et todelt prosjekt. Den ene delen var tilrettelegging av en ishall, og den andre delen var å skape et kjelkehockeytilbud i Mosseregionen. Arenatilpasningen har vist seg svært vellykket og de funksjonshemmede utøverne som benytter anlegget er meget godt fornøyd med de tiltak som er gjennomført i prosjektet. I hovedsak gikk arenatilpasningen ut på å skaffe gjennomsiktige vant, lave terskler på dører til isbanen, plastis på areal der kjelkehockeyutøvere er utenfor isen og garderobetilpasning.

 

Andre del av prosjektet som var å etablere kjelkehockeyaktivitet. Dette ble innledet med en oppstartsdag som var promotert gjennom viktige media og via utsendelse av invitasjoner til skoler, kommuner, institusjoner osv. I forkant av dette var utstyr anskaffet slik at alt lå til rette for oppstarten. Det møtte ca 15 interesserte spillere på oppstartsdagen og de fleste har fortsatt med kjelkehockey. I tillegg har det kommet til noen spillere i etterkant slik at det på hver trening er mellom 10 og 15 spillere. Kjelkehockeylaget er integrert i IL Kråkenes satsning og er tildelt 2 treninger pr uke.

 

Det er også lagt planer for alternativ trening i perioden det ikke er is i hallen. Dette er svært viktig for ikke å ”miste” utøvere og for at spillerne skal få nødvendig trening frem mot issesongen. Målet fremover er å få så mange spillere som mulig, samt å etablere et juniorlag som kan hevde seg i turneringer og å bli så gode som mulig.


 

Prosjektleder/forsker

Lasse Foldvik

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Kjelkehockey i Moss
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2008: kr 289 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet