Kjenn pulsen-reduser risikoen for slag

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I Norge er ca. 100.000 diagnostisert m/ hjerteflimmer, og man anslår at så mange som ca. 40 – 50.000 er udiagnostiserte. Forekomsten øker med alder og omlag en tredjedel av hjerneslagene, opp mot 5000, kan være forårsaket av hjerteflimmer. LHL ønsker derfor å gjennomføre en digital landsdekkende kampanje i oktober 2017 hvor formålet er å fortelle hvordan du selv kan oppdage hjerteflimmer for å redusere risikoen for slag. Annonsering på facebook vil bidra til å skape høy oppmerksomhet om at hjerteflimmer øker risikoen for å få slag og at man kan gjøre noe selv for å forebygge slag.

Målsetting

Gjennomføre en kampanje for å skape høy oppmerksomhet rundt hjerteflimmer i befolkningen, og særlig personer 65+ og deres pårørende, for å fortelle den enkelte hva de kan gjøre selv for å oppdage hjerteflimmer for å redusere risikoen for slag. De kan bl.a. ta i bruk en tommel EKG.

Målgruppe

Målgruppen for «Kjenn pulsen» er personer 65+ og deres pårørende.

Antall personer i målgruppen

50000

Beskrivelse av gjennomføring

I kampanjeperioden vil vi jobbe for å få oppslag i riksdekkende media og inn en kronikk i et fagblad. For å skape blest om kampanjen og den nye applikasjonen tommel EKG vil vi satse på følgende markedsføringstiltak for å skape interesse hos den enkelte og hva vedkommende kan gjøre for å oppdage hjerteflimmer og slik redusere risikoen for slag: 1.Gjennomføre en omnibus med fokus på hjerteflimmer som gir oss grunnlag for medieutspill i kampanjeperioden. 2. Investere i Facebook annonser, Google Adwords og annonsere kampanjen i egne kanaler (sosiale medier, elektroniske nyhetsbrev, medlemsbladet Det nytter, omtale på hjemmesiden). I tillegg vil LHL arbeide for god spredning av «Kjenn pulsen» gjennom å få støttespillere til å dele kampanjen, noe LHL har god erfaring med fra tidligere. På lhl.no vil målgruppen finne en film som forteller hvordan du skal kjenne pulsen, fakta om hjerteflimmer og muligheten til å laste ned LHLs «Kjenn pulsen» brosjyre.

Fremdriftsplan

Juli – september: Kjøpe annonseplass. Dialog med samarbeidspartnere. Informere om kampanjen. Oktober: Gjennomføre omnibuss. Skape medieoppslag. Desember: Evaluering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-Kjenn pulsen reduser risikoen for slag.pdf

Prosjektleder/forsker

Georg Andreas Huus

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Kjenn pulsen-reduser risikoen for slag
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2017: kr 200 000
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
01.02.2018
Status
Avsluttet