Kjønnskreative barn i kjønnskreative omg

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det å leve i et hjem og i en familie som anerkjenner barns måte å uttrykke kjønn på har positiv effekt på deres psykiske og fysiske helse. Mange familier FRI er i kontakt med uttrykker ønske om å møte andre familier i samme situasjon.

Målsetting

Skape trygg møteplass for barn som bryter med normer for kjønn og deres familier. Målet er å skape trygghet og stolthet i egen identitet

Målgruppe

Familier med kjønnskreative barn og barn som bryter med normer for kjønn

Antall personer i målgruppen

90

Beskrivelse av gjennomføring

FRI har mange aktive foreldre som er organisert i vårt Familienettverk. Sammen med rådgiver på kjønnsmangfold i FRI, sentralstyret og andre frivillige vil disse danne en prosjektgruppe som skal utarbeide en plan for selve samlingene, rekruttere familier og komme med forslag til hva som kan gjøres i etterkant av samlingene for å spre den kunnskapen som blir generert til flest mulige aktuelle aktører. Dette er et omfattende prosjekt som krever mye organisering og derfor ser vi det som nødvendig å frikjøpe ressurser som kan koordinere arbeidet til prosjektgruppen og stå for den formelle organiseringen. Vår ungdomsorganisasjon har i flere år arrangert sommerleir for kjønnskreative ungdommer i alderen 15-30. Vi vil samarbeide med dem og dra veksler på deres erfaringer når vi utarbeider dette treffet. Det er også ønskelig at noen av de eldre ungdommene i Skeiv Ungdom deltar på leiren både som frivillige og ledere av aktiviteter for barna.

Fremdriftsplan

2017 – Juli: Nedsette en mer formell arbeidsgruppe, sette dato og finne et egnet sted. – August- oktober: Utarbeidelse av program for samlingen. – November-desember: Invitere innledere, foredragsholdere. Påmeldinger. 2018 – Mars-april: Bestille reiser. Rekruttere frivillige og organisere praktiske oppgaver. – August: Avholde samling – September-oktober: Oppsummere evalueringer. – November: Evaluere og rapportere på prosjekt.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport 2018.pdf

Prosjektleder/forsker

Lin Katrine Hauglund

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Kjønnskreative barn i kjønnskreative omg
Organisasjon
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Beløp Bevilget
2017: kr 455 000
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
02.01.2019
Status
Avsluttet