Klangen fra haugen

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

St. Hanshaugen seniorsenter ligger i bydel St. Hanshaugen i Oslo. Vi er en møteplass for seniorer med formål å forebygge ensomhet, gi sosial tilhørighet, tilby aktiviteter, kulturtilbud, næringsrik mat samt være en arena for frivillighet. Vi har tidligere mottatt koronamidler fra Dam for å drifte prosjektet “Kor og jam i alle dager”. Under pandemien erfarte vi at en stor gruppe eldre fikk redusert psykisk og fysisk helse grunnet isolasjon og mangel på tilbud. Prosjektet skapte fellesskap og forutsigbarhet for denne gruppen. Vi har erfart verdien og virkningen av å synge og spille sammen, både for den psykiske og fysiske helsen. For flere av de eldre som bruker dette tilbudet, er dette et viktig og fast fellesskap. Støtten vi har hatt til disse tiltakene, har vært svært verdifullt for å gi et styrket tilbud til en sårbar gruppe. Dette prosjektet avsluttes med lanseringsfest i august 2023 av en dokumentar laget av Zacapa, som har fulgt deltagerne i prosjektet gjennom de siste to årene. Nå er vi tilbake til en vanlig hverdag. Flere av de opprinnelig kormedlemmene har “falt fra” av naturlige årsaker underveis. En ny gruppe yngre eldre har kommet til. Behovet er like stort, men annerledes. Vi ønsker derfor å søke om midler til et nytt prosjekt “Klangen fra Haugen”.

Aktivitet/tiltak/metode

Korøvelser: Korøvelsene foregår med varighet på 1,5 time en ettermiddag i uken. Det settes også av tid til kaffe og samtaler med temaer som opptar sangerne. Koret skal jobbe mot en konsert hvert semester. Koret øver på huset, hvor det er mulighet til å ivareta eventuelle sårbare pårørende under øvelsen. Dette er avgjørende for at enkelte vil kunne ha en egen aktivitet utover å ta vare på partner. Musikkafé: Husbandet, som består av prosjektleder og frivillige eldre fremfører kjente slagere der aller kan synge med. Koret er med som forsangere. Gjester fra senterets nærmiljø inviteres også til å opptre. Musikkarrangementer tiltrekker seg flere og andre gjester enn øvrige. Dette kan være rekrutterende til senteret som er en viktig møteplass for fellesskap. Dette er viktig i det langsiktig forebyggende arbeidet. Disse aktivitetene er med på å skape et aktivt og kreativt miljø. Prosjektleder vil jobbe for et åpent miljø, der alle som har lyst til å delta skal føle seg velkommen, samtidig som det også er et høyt musikalsk nivå. Det gjør at deltagerne både opplever å ha noe å strekke seg etter samtidig som de opplever mestring. Deltakere: Målgruppen er eldre hjemmeboende i bydelen. Etikk og personvern: Prosjektleder har taushetsplikt om deltagere deler historier som vurderes av personlig/privat karakter eller av andre grunner ikke bør deles. Evaluering: Det utarbeides spørreskjema med åpne spørsmål som deltagerne fyller ut på en øvelse mot slutten av første semester og ved avslutning av prosjekt. Undersøkelsen organiseres av seniorsenteret. Tilbakemeldingene gjennomgås av prosjektgruppen og er grunnlag for videre organisering. Øvelsene evalueres også jevnlig gjennom samtaler på gruppe- og individnivå. Utfordringer: Noen eldre kan ha utfordringer med å komme seg til og fra aktiviteter. Vi kan tilby transport ved behov. Noen kan av og til oppleve manglende mestring. En viktig oppgave for dirigent er å hjelpe deltagerne til å se sin verdi i gruppen.

Antall deltakere

20

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Etter at serien “Demenskoret” ble vist på NRK fikk vi flere medlemmer til koret som ønsket å synge i kor da de kunne se hvordan fellesskap gjennom musikk var godt for den psykiske helsen. Vi forventer at aktiviteten vil gi deltagerne noe meningsfullt å gå til, opplevelse av glede som vi vet musikk gir og nye vennskap. Sammenhengen mellom det å synge i kor/spille musikk sammen og en bedre fysisk og psykisk helse er veldokumentert i forskning. Vi ser at spesielt for eldre mennesker, kan det å være med i et kor eller å spille i et band/ensemble ha gode helsemessige effekter. Vi har gjennom årene med prosjektarbeid fra koronamidler erfart følgende: da vi startet opp med kor, var det mindre smil og flere som sa de følte seg ensomme. Flere fremsto som tiltaksløse, med tegn på depresjon. Etter en tid i koret erfarte vi at deltagerne uttrykte glede og forventning til arrangementene. Forskning viser at sang og musikk virker positivt inn på aldersrelaterte plager som depresjon og demens. Det musikalske språket og minnet er i tillegg noe av det siste man mister og derfor bør bli viet en stor plass inn i helse- og habiliteringsarbeid for eldre. I dette prosjektet er den enkelte en ressurs som medlem av et fellesskap. Alle får bidra. Alle kan synge med den stemmen de har, eller spille med de fingrene de har. Slik skapes en grobunn for at man i eldre dager også kan bidra og utvikle seg som sanger og musiker. Man blir aldri for gammel til å lære og utvikle seg. “Klangen fra Haugen” er klangen av livserfaring og fellesskap.

Plan for gjennomføring

Prosjektleder har ansvar for å invitere til øvelser, lage semesterplan for koret, repertoir, sette opp datoer for musikkafé og konsert. Hun vil informere deltagere på musikkaféen, i tillegg til å invitere ulike gjester fra miljøet på St. Hanshaugen til å være med å delta. Prosjektmedarbeidere vil distribuere kulturprogram med informasjon om tilbudet, forsøke å rekruttere deltagere, motta henvendelser fra nye deltagere, sette opp datoer for musikkafé, henge opp plakater på St. Hanshaugen seniorsenter i forkant av musikkafé, og hjelpe med tilrettelegging som sette opp anlegg, selge billetter og andre praktiske behov. Prosjektleder har ansvar for å gjennomføre evaluering med prosjektmedarbeiderne i løpet av, og mot slutten av hvert semester.

Prosjektleder

Kristin Minde Kråkenes

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Klangen fra haugen
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2023: kr 177 000, 2024: kr 223 000
Startdato
21.08.2023
Sluttdato
01.10.2024
Status
Under gjennomføring