Klart Vi Kan

Søknadssammendrag

1.Vi vil at

den norske idrettsmodellen skal være inkluderende.
Et unikt pilotprosjekt i Hamar-regionen, der gamle og nye aktiviteter skal prøves ut i et samarbeid mellom fysisk/psykisk funksjonshemmede og regionens idrettslag!
Tilrettelagt for en programserie for TV.
Det er ingenting som er umulig – det bare tar litt lengre tid!

2.TV prosjektet “Klart vi kan!” skal fungere som en døråpner og formidlingsmulighet for et viktig og grunnleggende godt arbeid som allerede gjøres, samtidig som vi gjennom en TV serie kan hjelpe prosjektet med ytterligere utvikling og ikke minst inspirere til liknende aktivitet i andre deler av landet og forsterke prosjektet i framtida. Vårt langsiktige mål er at håp, erfaringer og ikke minst holdninger fra “Klart Vi Kan” kan være med på å hjelpe mange andre som opplever passivisering og isolering.

3.Barn og unge med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser i alderen 7 – 19 år som gjennom tilrettelegging kan delta fysisk i aktivitet alene, med ledsager eller i en gruppe. Utøverne kan ha et til dels betydelig hjelpebehov.
I tillegg vil TV serien ha betydning for alle som ser TV og samtidig ha en positiv holdningsskapende effekt.

4. Tv serien starter innspilling feb. 2014 der 6 hovedpersoner fra regionen er rekruttert. Koordinator og prosjektstillingen i HIK vil danne grunnlag for deltakere gjennom sitt nettverk

i Hamar-regionen.
I samarbeid med kommuner og skoler og foreldre

får vi tak i flere barn/ungdom som har behov for delaktighet og aktivitet.
Antall deltagere pr. aktivitet vil variere, men vi har 6 hovedpersoner som i første episode blir presentert som en gruppe men også sammen med hjelpere, foreldre, representanter fra idrettslag samt hjelpemiddelsentral og leverandør.

Totalt regner vi med at ca. 20 unge funkiser

fra regionen vil være inne i serien på en eller annen måte.
Vi lager nettverk og bruker Facebook for å spre deltagelse og samhold
Aktiviteter vi bli tilbudt den enkelte utfra ungdommens egne ønsker gjennom den enkelte klubb i samarbeid med koordinator. Klubbene utfordres

og vi finner løsninger i samarbeid med alle instanser. Vi følger 6 funkiser fra regionen med ulike handikap og utfordringer sammen med sine assistenter/ treningskontakter. Men vi vil også treffe på andre barn/unge som er delaktig eller ønsker å bli det.
I år

2 og 3 skal koordinator ansettes for å videreføre dette arbeidet og i samarbeid med kommuner og lag tilrettelegge for best mulig tilbud og deltagelse.5. Det er et viktig prinsipp for denne serien at man ikke skal samle de funksjonshemmede og finne på noe som bare passer for dem. De skal ut i de vanlige idrettslagene og delta der sammen med funksjonsfriske. Idretten

skal være en felles grunn for å samles og ha det morro.

6. Fabelaktiv er nå inne i et utviklingsprosjekt (samarbeid mellom Stange og Hamar kommune,, NIF og Fabelaktiv AS)

for “Klart Vi Kan” der vi jobber med presentasjon av TV-serien for TV. Prosjektbeskrivelse med filmsnutt (pitch) skal være ferdig august 2013. Serien skal selges inn til NRK i september. Innholdsutvikling vil det bli jobbet videre med nov 13 – januar 14. Opptaksstart februar 2014. Opptaksperiode feb. 2014-sep. 2014. Etterarbeid mar-okt 2014. Levering

ferdig til TV kanal okt/nov 2014.


TV – serien gjelder bare år 1.
År 2 og 3.
Etter at TV-serien og første året er over ønsker HIK å videreføre koordinatorstillingen i samarbeid med kommuner og fylkeskommune. Vi søker derfor om ytterligere midler for å kvalitetssikre dette arbeidet som har blitt

lagt ned.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Funkis IL 2014 2016 feb.pdf

Prosjektleder/forsker

Vidar Antonio Alberti

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Klart Vi Kan
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
FABELAKTIV AS
Beløp Bevilget
2014: kr 500 000, 2015: kr 300 000, 2016: kr 300 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet