Klatring for alle

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Troms Idrettskrets jobber for at funksjonshemmede i Troms skal ha et aktivitets/idrettstilbud i sitt nærmiljø

Troms Idrettskrets jobber for at funksjonshemmede i Troms skal ha et aktivitets/idrettstilbud i sitt nærmiljø. Idretts- og aktivitetstilbudet for funksjonshemmede er ikke like stort som for funksjonsfriske. Tilbudene for funksjonshemmede er færre, og begrenset til få typer aktiviteter. Særlig innen det vi kaller ”spenningsidretter” – er tilbudene for funksjonshemmede svært begrenset. Funksjonshemmede har i likhet med funksjonsfriske også behov for aktiviteter som skaper spenning og utfordring.

 

Klatring er en aktivitet som kan tilrettelegges for mennesker i alle aldre og med ulikt funksjonsnivå, både ute i egnede fjell og innendørs i klatrevegg. Aktiviteten kan tilrettelegges ut fra funksjonsnivå – slik at alle kan klare å klatre ut fra ”sin vanskelighetsgrad”. Det er den senere tid blitt opprettet en rekke klatretilbud for funksjonshemmede i det ganske land. Dette var bakgrunnen for at Troms Idrettskrets ønsket å legge til rette for og sette i gang med et fast ukentlig treningstilbud i klatring for funksjonshemmede i Troms. Tilbudet skulle forankres/integreres i et idrettslag/klubb som driver med klatring. Tromsø ble sett på som et aktuelt sted å starte opp med tilbudet. Dette fordi det per i dag finnes svært få aktivitetstilbud for funksjonshemmede i Tromsø, og byen har et veletablert klatremiljø, med flere klubber og klatrevegger.

 

Troms Idrettskrets søkte Helse og Rehabilitering om midler til å gjennomføre et prosjekt som gav tilbud om ukentlig trening i klatring for funksjonshemmede i alle aldre. Det ble tidlig innledet en dialog med Tromsø Klatreklubb, og da midlene ble bevilget startet planleggingen av prosjektet.

 

11.mars 2004 ble det gjennomført ”Kick-off klatring for alle!” Rundt 20 personer – funksjonshemmede og ledsagere (foreldre, venner, støttekontakt) møtte opp. Det ble gitt informasjon om prosjektet og alle fikk prøve seg i veggen. Etter Kick-off dagen har det vært åpent tilbud hver torsdag fra klokken 15.30 til 17.30, bortsett fra i sommerferien. Mellom 10-15 funksjonshemmede er med på treningene hver gang. Noen har vært med hele tiden, mens andre har vært innom sporadisk.

 

Tilbakemeldinger viser helt klart at dette har vært et vellykket prosjekt. Vi har nådd målsetningen som var å etablere fast ukentlig tilbud i klatring for mennesker med syns- og bevegelseshemminger forankret i et lag/klubb som driver med klatring. Etterspørselen etter nye aktiviteter for funksjonshemmede er stor, og Troms Idrettskrets har gjennom dette prosjektet klart å øke antall aktivitetstilbud for funksjonshemmede i Troms. Vi har skapt et tilbud som tidligere ikke fantes i Troms og Tromsø.

 

Tromsø Klatreklubb har gjort en formidabel innsats i dette prosjektet. Uten deres velvilje og interesse for å drive dette tilbudet, hadde det ikke vært mulig å gjennomføre prosjektet. Norges Klatreforbund fikk i november 2004 bevilget midler for 2005 til å videreføre prosjektet i Tromsø. Dermed blir prosjektet og fortsette i 2005, og Troms Idrettskrets prosjekt blir å så måte sett på som et forprosjekt. Dette synes vi er svært positivt – og Troms Idrettskrets vil være med på planlegging av det nye prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Ellen Rydningen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Klatring for alle
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2004: kr 17 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet