Klatring for alle

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Norges idrettsforbund og Olympiske komité sin visjon er ”idrett for alle” og ut i fra den visjonen jobber vi med at alle uansett fysisk funksjon skal ha muligheten til å drive med aktivitet og idrett. Klatring er en flott aktivitet der man ”kjemper” mot seg selv og sine egne grenser og hvor man opplever mestring i en kul og ”ny” idrett. Målsetningen med prosjektet var at klubben i etterkant skulle ha fast tilbud om klatring for funksjonshemmede i alle aldre.

 

Vi startet prosjektet med å møte Bergen Klatreklubb den 4. februar 2003 for å avtale og å bli enige om en fremgangsmåte og fremdriftsplan. Vi arrangerte åpen klatre dag 6. april hvor vi hadde åtte deltakere, fem gutter/menn og tre jenter/damer og hvor det var en spredning i alder fra 11 til 59 år. Disse deltakerne hadde ulike funksjonshemninger som synshemming, CP og muskelsykdommer.

 

Etter klatredagen i april stengte klatrehallen slik at vi ikke fikk startet opp igjen med faste klatredager før til høsten. Vi hadde et nytt møte med Bergen Klatreklubb de 29. august og startet opp med faste klatrekvelder den 12.september. Hele høsten har vi hatt fast klatring i bergenshallen med instruktør annen hver fredag frem til avslutningen den 13. desember.

 

Til tross for at tiltaket er blitt informert om til privat personer, interesse org, fysioterapeuter, ergoterapeuter, i infoskriv til alle idrettslag og i avisen ”barn i byen” så har vi dessverre ikke hatt så mange som vi hadde håpet på som benyttet har seg av tilbudet. Men de som har vært med syntes dette har vært kjempe gøy og håper at de kan fortsette å klatre i klubben. Planen videre er at vi i januar 2004 skal på nytt ha et møte med Bergen Klatreklubb hvor vi sammen planlegger hvordan klubben kan opprettholde dette tilbudet til funksjonshemmede og gjøre det til et fast tilbud. Vi ser store muligheter for en god gjeng klatrende funksjonshemmede her i Hordaland, vi har nok folk og ikke minst en ivrig gjeng.

Prosjektleder/forsker

Pia Mørk Andreassen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Klatring for alle
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2003: kr 14 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
30.06.2003
Status
Avsluttet