Klatring for funksjonshemmede barn

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Fysioterapi AS ved Hilde Løkken organiserte i seks år en klatregruppe for barn og unge med funksjonshemning

Fysioterapi AS ved Hilde Løkken organiserte i seks år en klatregruppe for barn og unge med funksjonshemning. Arbeidet ble delvis drevet på frivillig basis og var i ferd med å avsluttes for to år siden. Norges klatreforbund søkte da om prosjektstøtte, og Helse og Rehabilitering støttet prosjektet i året 2003 og gav utvidet støtte på kr. 146.000 for året 2004. Barnefysioterapeut og prosjektleder Hilde Løkken har organisert prosjektet på klatresenteret Gekkoklatring våren 2004. Arbeidet ble høsten 2004 flyttet til Skøyen klatresenter. Prosjektperioden var jan. 2004 til jan. 2005.

 

Mål med prosjektet var å opprettholde og utvide klatretilbudet fra prosjektet i 2003. Prosjektet skulle tilstrebe å skape et miljø for mestring, gi motorisk trening og å hjelpe barna i gang med en fysisk aktivitet de kunne ha glede av over lang tid. Tiltaket skulle både handle om rekruttering av barn til gruppen, gjennomføring av selve aktiviteten og veiledning i forhold til oppstart av denne aktiviteten andre steder.

 

Tilbudet ble gjort kjent gjennom informasjon til helsepersonell, undervisning på fysioterapihøgskolen og foredrag for barnefysioterapeuter i Oslo. Prosjektet har hatt oppmerksomhet i media med en reportasje i Extra-trekningen i NRK og en reportasje i informasjonsbladet Handicapnytt. I løpet av 2004 ble det arrangert 31 klatretreninger der to kvelder var utvidet med et sosialt tilbud. Antall barn som klatret økte jevnt hele året, og i desember 2004 besto gruppen av 40 barn. Barna ble fordelt på fire grupper og klatret en time en kveld i uken. Prosjektet har vært vellykket i forhold til måloppnåelse.

Prosjektleder/forsker

Siri Drageset

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Klatring for funksjonshemmede barn
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Fysioterapi AS
Beløp Bevilget
2004: kr 146 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet