Klatring for personer med psykiske lidelser

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet med klatring for personer med psykiske lidelser i Ålesund ble startet opp i 2001 i samarbeid med NKP, NIF/NOK, Åles

Prosjektet med klatring for personer med psykiske lidelser i Ålesund ble startet opp i 2001 i samarbeid med NKP, NIF/NOK, Ålesund KK og Ålesund Kommune på midler fra Helse og Rehabilitering. Dette var en forgreining av prosjektet til NIF, “økt fysisk aktivitet i psykiatrien”, prosjektnr. 1998/1/0294. Midlene for prosjektet var for ett år. På grunn av manglende økonomi fikk prosjektet de første prosjektårene ikke slått skikkelig rot, noe som vi ville få til med midler fra Helse og Rehabilitering. Prosjektet “Klatring for personer med psykiske lidelser”, er en videreføring av dette prosjektet. For 2004 fikk prosjektet friske midler fra Helse og Rehabilitering og nå, ett år etter oppstart, har prosjektet fått røtter.

 

Bakgrunnen for prosjektet var at det er manglende tilbud til aktivitet for personer med psykiske lidelser som bor utenfor institusjoner. De som er tilknyttet eller bor i en institusjon, har daglig oppfølging samt tilbud om å være med på forskjellige aktiviteter. Ofte har de dette gratis gjennom sin institusjon. Så snart de flytter fra institusjonen må de klare seg på egenhånd. Viktig at de fortsatt kan ha et tilbud om aktivitet etter at de skal stå på egne ben.

 

Prosjektets mål ble for oss å gi personer med psykiske lidelser mulighet til fysisk aktivitet og en økt positiv hverdag gjennom klatreaktivitet.

 

Prosjektet ble gjennomført i Ålesund, Sunnmørshallen, med instruktører fra Klatreklubben Ålesund. Det ble satt et tak på 12 deltakere som fikk benytte seg av tilbudet. De 12 var bredt sammensatt, noen bodde i institusjon men de fleste i egen bolig, to av dem er i arbeid. Deres psykiske form varierer veldig og flere sliter med rusproblemer. Deltakerne fikk tett oppfølging, fikk innføring i sikkerhet, utfordring i nye høyder og vanskelighetsgrader. Noen kom to meter opp i veggen de første gangene og på slutten av året var grensen sprengt og de nådde taket som er 12 meter høyere oppe.

 

En viktig faktor for at deltakerne skulle komme, var å organisere transport. Dette fungerte kjempebra. Denne ordningen vil bli videreført for 2005 da prosjektet vil bli overtatt av Ålesund Kommune.

Prosjektleder/forsker

Siri Drageset

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Klatring for personer med psykiske lidelser
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2004: kr 100 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet