Klatring med funksjonsnedsettelse

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Klatreveggen til klubben vår er dessverre er ikke veldig tilrettelagt for personer med nedsatt funskjonsevne, og det er det vi håper på å kunne forbedre.

Målsetting

Øke deltakelse av målgruppen i klatring, og gi målgruppen en bedre mulighet til å mestre klatring på sitt nivå.

Målgruppe

Mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Vi vil tilpasse klatreveggen med klatregrep som egner seg for personer med ulike nedsatte funksjonsevner, dvs. store, synlige, og gode tak. Vi vil fordele klatretak på ulike deler av veggen slik at grupper (ikke kun enkeltpersoner) kan inviteres og klatre samtidig. Dette mener vi er miljøskapende og positivt. Vi vil gi ledsagere/støttekontaker nødvendig sikringskurs, da dette er vanskelig å få støtte til gjennom kommunen. Alt arbeid med organisering, bestilling av materiell, ruteskruing, kursing, gjennomføring av åpne dager og oppfølging vil bli gjort gjennom frivillig innsats og god dugnadsånd.

Fremdriftsplan

Høst 2018 vil veggen utbedres og kurs holdes. August/september hovedsakelig rutesetting. Kurs holdes løpende hele prosjektperioden etter behov. Åpen dag arrangeres i oktober og i februar. Veggen justeres basert på tilbakemeldinger på klubbens hoveddugnad ved årsskiftet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Klatring med funksjonsnedsettelse.pdf

Prosjektleder/forsker

Rikke Marie Vollan

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Klatring med funksjonsnedsettelse
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2018: kr 130 000
Startdato
02.07.2018
Sluttdato
01.02.2020
Status
Under gjennomføring