Klatring med funksjonsnedsettelse

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Klatreveggen til klubben vår er dessverre er ikke veldig tilrettelagt for personer med nedsatt funskjonsevne, og det er det vi håper på å kunne forbedre.

Målsetting

Øke deltakelse av målgruppen i klatring, og gi målgruppen en bedre mulighet til å mestre klatring på sitt nivå.

Målgruppe

Mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Vi vil tilpasse klatreveggen med klatregrep som egner seg for personer med ulike nedsatte funksjonsevner, dvs. store, synlige, og gode tak. Vi vil fordele klatretak på ulike deler av veggen slik at grupper (ikke kun enkeltpersoner) kan inviteres og klatre samtidig. Dette mener vi er miljøskapende og positivt. Vi vil gi ledsagere/støttekontaker nødvendig sikringskurs, da dette er vanskelig å få støtte til gjennom kommunen. Alt arbeid med organisering, bestilling av materiell, ruteskruing, kursing, gjennomføring av åpne dager og oppfølging vil bli gjort gjennom frivillig innsats og god dugnadsånd.

Fremdriftsplan

Høst 2018 vil veggen utbedres og kurs holdes. August/september hovedsakelig rutesetting. Kurs holdes løpende hele prosjektperioden etter behov. Åpen dag arrangeres i oktober og i februar. Veggen justeres basert på tilbakemeldinger på klubbens hoveddugnad ved årsskiftet.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

klubben kjøpte inn klatretak som var godt egnet til å lage lette og godt synlige klatreruter. Etter innkjøp ble det arrangert dugnad for å skru opp nye, lette ruter med de nye takene. Takene ble godt fordelt utover veggen, slik at en større gruppe kunne klatre samtidig på de lette rutene. Videre tok vi kontakt med ulike kontaktpersoner i kommunene med invitasjon til åpen dag for alle paraklatrere. Underveis i prosjektet ble det gjennomført «åpen dag» ved tre anledninger. For de fremmøtte på de åpne dagene, fikk ledsagerne mulighet til å sette seg opp på interesseliste for gratis sikringskurs. I tillegg ble det sendt ut invitasjon til kurset via kontaktpersoner i kommunene.

Antall personer i målgruppen

15

Oppsummering

Tilbakemeldingene fra de fremmøtte på både åpen dag og kurs var positive, og det er noe økt aktivitet blant paraklatrere på klubbkveldene våre. Vi tar sikte på å arrangere flere lignende arrangementer i fremtiden for å rekruttere og aktivisere flere i målgruppen. Klubben vil også fortsette å tilrettelegge for målgruppen ved å prioritere å skru opp lette nok ruter godt fordelt utover klatreveggen. De nye takene vil kunne være til glede for paraklatrerne i lang tid fremover.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Klatring med funksjonsnedsettelse.pdf

Prosjektleder/forsker

Rikke Marie Vollan

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Klatring med funksjonsnedsettelse
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2018: kr 130 000
Startdato
02.07.2018
Sluttdato
01.02.2020
Status
Under gjennomføring