Klatring til Alle

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vi ønsker å tilby klatring til to utsatte grupper. 1: Barn og ungdom med funksjonsnedsettelser. Paraklatregruppe. 2: Barn og ungdom med lav betalingsevne. Vi ønsker å videreutvikle og forsterke vår eksisterende paraklatregruppe. Vi ønsker å gjøre det enklere og mer inspirerende for deltakere med ulike funksjonsnedsettelser å klatre hos oss ved innkjøp av store gode klatregrep med klare farger. Vi ønsker at alle barn og unge skal få mulighet til å delta på en fritidsaktivitet selv om de har lav betalingsevne.

Målsetting

En paraklatregruppe med 10-15 deltakere som møtes hver uke for å klatre under veiledning av instruktør, på inspirerende klatreruter med store gode grep som passer til ulike funksjonsnedsettelser. Vi ønsker at 10-15 barn og unge med lav betalingsevne årlig skal få klatre hos oss til reduserte priser.

Målgruppe

Barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne. Barn og ungdom med ulike funksjonsnedsettelser.

Antall personer i målgruppen

30

Beskrivelse av gjennomføring

Paraklatregruppen starter med åpen prøvedag i august. Om det er ønskelig med flere prøvedager får deltaker det. For å delta videre i gruppen trenger deltaker en ledsager som gjennomfører et sikringskurs. Vi arrangerer jevnlige sikringskurs og setter opp ekstra sikringskurs ved stor påmelding. Paraklatregruppen møter hver søndag. Ved 6 – 9 deltakere deltar gruppen samlet. Ved 10 – 15 deltakere deles gruppen i to. Gruppen fungerer selvstendig ved at alle deltakere har sin egen sikrer. Om noen ikke har med en sikrer en dag så hjelper andre sikrere eller instruktør. Instruktør veileder øktene, gir råd om oppvarming, øvelser og teknikktips. Gruppen barn og unge med lav betalingsevne vil få tilbud om prøvetimer med klatring. De som ønsker å fortsette i en eksisterende klatregruppe vil få dekket størstedelen av beløpet. Denne gruppen integreres øyeblikkelig med andre barn og unge.

Fremdriftsplan

– August: Informere om tilbudet, skru ruter, og invitere presse. – September-juni: Sikringskurs holdes ved prosjektstart, deretter løpende etter behov. – August-juni: Flere prøvedager arrangeres etter behov. – Januar: Pressen inviteres for oppfølging av saken. – Desember: Evalueringssamtale med deltakere og ledsagere. – jan/feb: Rutesetting – juni: Evalueringssamtale med deltakere og ledsagere. Måle effekten prosjektet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport FKK _Klatring til Alle_ ���DAM.pdf

Prosjektleder/forsker

Thomas Magnus Kristiansen

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Klatring til Alle
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2019: kr 141 000
Startdato
01.08.2019
Sluttdato
30.06.2021
Status
Under gjennomføring