Klemetstien

I samarbeid med

Søknadssammendrag

?Klemet Aasen holdt hver sommer hus på Kjeldsbergvollen i Stenvika ved Hittersjøen på Røros. Historien forteller at han daglig gikk til Stikkilsvollen for å stelle dyra der. For å spare tid gikk han opp en sti fra Stenvika til Stikkilsveien, men det var et problem – Klemet Aasen var svaksynt. Så lenge han gikk langs veien gikk det greit, men så snart han kom ut i terrenget ble det vanskelig å finn fram. Kreativ som han var vardet Klemet opp stien med hvite steiner av kvarts og det ble enklere å finne riktig vei.?

I Klemet Aasens ånd er hensikten med prosjektet er å tilrettelegge for økt bruk av det stadig mer gjengrodde stinettet i det kulturhistoriske og vernede området Småsetran på Røros. Herunder inngår tilrettelegging, merking og oppsetting av informasjonstavler med kulturhistorisk informasjon. Prosjektet omfatter to rundløyper (gangstier) i området som tidligere er brukt som ferdselsårer i forbindelse med seterdrift.

?Klemetsti?-prosjektet samarbeider med et større kommunalt stiprosjekt i Røros og vil følge de føringer som blir lagt sammen med de andre aktørene med hensyn til felles merking, tilrettelegging og informasjon.

Mål
Overordnet mål
Stiprosjektet har som mål å tilrettelegge for bruk av, og å formidle historien til,

natur- og kulturlandskapet i Småsetran på Røros.

Hovedmål
1. Merking av to rundløyper og en sti mellom RRS og Moan Gård i Småsetran på Røros. Stiene legges i henhold til merking på kartskisse.
2. Tilrettelegging gjennom steinlegging og klopplegging for å sikre tørre og slitesterke stier som bevarer landskapet.

Delmål
1. Å delta i kommunalt samarbeidsforum for å sikre god koordinering og å utvikle en enhetlig utforming av merking, tilrettelegging og informasjonstavler.

Målgruppe
Målgruppen for prosjektet er lokalbefolkningen på Røros, medlemmer i LHL Røros, barna ved Ysterhagaen barnehage og rehabiliteringsdeltakerne ved Røros Rehabiliteringssenter.

Beskrivelse av gjennomføring
Tilrettelegging, merking og oppsetting av informasjonstavler med kulturhistorisk informasjon. Prosjektet omfatter to rundløyper og en sti mellom RRS og Moan Gård (gangstier) i området som tidligere er brukt som ferdselsårer i forbindelse med seterdrift. Arbeidet blir gjort på dugnad av medlemmer i LHL Røros og ansatte og rehabiliteringsdeltakere ved RRS.

Prosjektets betydning
Målgruppen for dette prosjektet har stort behov for trygghet i forbindelse med å bevege seg ute i naturen. Forskning viser at å gå tur er den vanligste bevegelsesaktiviteten i den norske befolkningen. Tilrettelegging for bruk av sentrumsnære naturkvaliteter kombinert med å ivareta gamle ferdselsårer vil kunne ha betydelig effekt på befolkningens helse og formidlingen av viktig kulturhistorie.Framdriftsplan
Moment

Tidspunkt
Merking av stier Ferdig primo juni 2011
Klopplegging Ferdig ultimoaugust2011
Informasjonstavler Ferdig ultimo juni 2011
Steinlegging Ferdig ultimo august 2011

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0209.pdf

Sluttrapportsammendrag

Prosjekt «Klemetstien» har sitt utspring i historien om Klemet Aasen, som hver sommer holdt hus i området Stenvika ved Hittersjøen på Røros. Daglig benyttet han en sti mellom Stenvika til Stikkilsveien for å stelle dyra på Stikkilsvollen. Klemet var svaksynt, og for å finne fram i terrenget vardet han opp stien med hvite steiner av kvarts. Gjennom årene har nettet av stier i dette kulturhistoriske og vernede området grodd igjen. Prosjektet hadde derfor som mål å tilrettelegge for økt bruk av området gjennom klopplegging og merking av stier. I prosjektperioden ble en rundløype kalt Klemetstien og våtmarksområdet i tilknytning til denne stien merket og klopplagt. Dette arbeidet ble gjennomført på dugnad av ansatte og brukere fra rehabiliteringssenteret Røros Rehabilitering og medlemmer av lokallaget LHL Røros. Prosjektet hadde også til hensikt å tilrettelegge en gangsti som kunne benyttes som en tverrforbindelse i rundløypen «Klemetstien» slik at brukerne av stien kunne velge kort eller lang løype. Tanken var også å etablere en snarvei fra Røros Rehabiliteringssenter og ned til Moan gård. Både stien som skulle fungere som tverrforbindelse og stien som skulle fungere som snarvei måtte skrinlegges som følge av grunneierprotester. Traseen for tverrforbindelsen går dessuten gjennom et våtmarksområde som viste seg å være nærmest ufremkommelig i regnværsperioder. Dette var også en av grunnene til at denne delen av prosjektet ble skrinlagt. Prosjektet har vært omtalt i lokalpressen og i etterkant er en brosjyre som informerer om Klemetstien distribuert på rehabiliteringssenteret, til lokallagets medlemmer og til de større bedriftene på Røros. Tilbakemeldinger tyder på at stien blir brukt, særlig er det at stien er klopplagt blitt godt mottatt av brukerne. Klemetstien inngår nå som en del av Røros Løypeforening sitt barmarks tilbud. Prosjektet ble tildelt kr 200.000, men fordi mye av arbeidet ble gjort på dugnad og fordi deler av prosjektet måtte skrinlegges, ble det bare brukt i underkant av femtitusen kroner. Framtidig vedlikehold av stien vil bli ivaretatt av LHL Røros i samarbeid med Røros Rehabilitering.

Prosjektleder/forsker

Jan Gunnar Haugen

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Klemetstien
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2011: kr 200 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet