Kniv, kultur og kjønnsorganer

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Det er en økende bruk av medisinsk personell, fasiliteter og utstyr for å skjære i kjønnsorganer for å forene kulturelle og medisinske forståelser av kjønn. Alle nordmenn har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester, og det er en faglig vurdering som ligger til grunn for hvilke tjenester man anser som nødvendige. Måten vi forholder oss til ulike inngrep i kjønnsorgan er kulturelt betinget, og kan lede til etiske dilemmaer både for helsepersonell og i befolkningen for øvrig. I denne studien utforsker vi seks forskjellige måter å skjære i kjønnsorganer på: Kvinnelig kjønnslemlestelse, mannlig omskjæring, genital operasjon på intersexbarn, genital operasjon for transpersoner, og skjæring i kjønnsorganer som del av en samtykkende, erotisk handling. Vi kartlegger de ulike aktørene som håndterer forskjellige måter å skjære i kjønnsorganer på, og vi utforsker hvordan og hvorfor personer søker eller ikke søker helsevesenet på grunn av skjæring i kjønnsorganer. De fleste som søker helsehjelp relatert til skjæring i kjønnsorganer henvender seg først til kommunehelsetjenesten. Mange steder vil ikke helsefagfolk i førstelinjetjenesten ha erfaring med denne typen henvendelser, og selv når de søker etter informasjon er det lite å finne på grunn av manglende forskning. Dette forskningsprosjektet søker å utvikle et kunnskapsgrunnlag som vil kunne bidra til refleksjon og kunnskapsinformert praksis, ikke minst i kommunehelsetjenesten. Men prosjektet vil også utvikle kunnskap som gjør at personer som har vært utsatt for skjæring i kjønnsorganer eller ønsker å skjære i kjønnsorgan kan bedre begrunne sine valg, og for å forstå sine erfaringer.

Prosjektleder/forsker

Ingvild Bergom Lunde

Hovedveileder

Kåre Moen

Detaljer
Program
Forskning (2019)
Prosjektnavn
Kniv, kultur og kjønnsorganer
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Beløp Bevilget
2020, 2021
Startdato
10.08.2020
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring