Kognitiv trening for smertetåke

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Eksekutiv kontroll i fibromyalgi og perifer nevropatisk smerte. Prevalens og intervensjon

Sluttrapport

Bakgrunn

Pasienter med kroniske smerter har kognitive svikter i arbeidsminnet, spesielt med tanke på eksekutive funksjoner (EF). EF er avgjørende når du utfører komplekse oppgaver som problemløsning og igangsettelse av komplekse handlinger. «Smertetåke», undersøker om vi kan trene opp hjernen.

Målsetting

I «Smertetåke»-studien ville vi si noe om effekten av å trene eksekutive funksjoner, samt å vise om bedre overordnet kontroll kan øke funksjon og livskvalitet hos de som har nevropatisk smerte og/eller fibromyalgismerter. Studien undersøker i tillegg om hjernens kontrollfunksjon påvirkes av kronisk stress, søvnmangel og depresjon.

Design, metode, materiale

Randomisert cross-over design på 73 deltakere som er meget grundig undersøkt og diagnostisert. Vi screenet nærmere 300 pasienter for aktuelle diagnoser. På smerteklinikkene fylte pasientene ut et standardisert spørreskjema før de ble evaluert av et tverrfaglig smerteteam (lege, psykolog og fysioterapeut). En bekreftet diagnose av enten perifer nevropatisk smerte eller fibromyalgi var nødvendig for å bli inkludert i studien. Dersom pasientene ble inkludert av spesialisten ble de satt opp til videre testing. Data fra selvrapportering samt nevropsykologisk testing ble samlet på samme dag i en forhåndsbestemt rekkefølge. Hele testregimet varte totalt 2,5 timer per pasient. Totalt gikk deltakerne gjennom 3 slike testrunder som videre betegnes som T1, T2 og T3. Alle var like med unntak av spørreskjemabiten som ble litt kortere i T2 og T3.

Gjennomføring

I løpet av 2 år med datainnsamling screenet vi nærmere 300 pasienter for aktuelle diagnoser. Totalt gikk 73 deltakerne gjennom første testrunde og 54 gikk gjennom 3 slike testrunder som videre betegnes som T1, T2 og T3. Alle var like med unntak av spørreskjemabiten som ble litt kortere i T2 og T3. Mellom enten T1 og T2 eller T2 og T3 gjennomgikk de kognitiv trening. Det viste seg å være vanskelig å rekruttere pasienter som møtte de diagnostiske kriteriene for PNP uten noe komorbid smerte. Med 73 pasienter er dette likevel den største studien i sitt slag i verden, gjennomført med kun en person som testet og guidet pasientene gjennom alle trinn i forskningsprosjektet. Fire studier er under utarbeidelse som et resultat av prosjektet.

Resultater

Vi har her vist en vesensforskjell i hvilke deler av EF som rammes hos pasienter med FM og PNP når de strever med kognitive plage. Vi har vist at Relasjonell rammeteori kan brukes som målrettet operant læring for å bedre kognitiv fleksibilitet. Og vi kommer til å vise at stress spiller en helt unik rolle i disse kognitive svekkelsene.

Samarbeidspartnere

Bryan Roche, Tore Stiles, Nils Inge Landrø og Per Hansson.

Videre planer

Vi vil skrive om dette populærvitenskapelig og gå ut i media med kommunikasjonsstaben ved OUS når artiklene publiseres.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Fibroforeningen har vært eksemplariske og vi har lett fått assistanse hver gang vi har kontaktet dem. De har sørget for en voldsom rekruttering av pasienter og det er et eksempel til etterfølgelse.

Publikasjonsliste

Jacobsen, HB, Stubhaug, A, Schirmer, H, et al. Neuropsychological functions of verbal recall and psychomotor speed significantly affect pain tolerance. Eur J Pain. 2019; 00: 1– 11. https://doi.org/10.1002/ejp.1437

Different pain – different brain? A comparison of cognitive impairments in patients with peripheral neuropathic pain and fibromyalgia.

Henrik Børsting Jacobsen*, Tore C. Stiles, Per Hansson, Audun Stubhaug, & Nils Inge Landrø  (In prep).

Verbal behavior training improves cognitive flexibility in peripheral neuropathic pain and fibromyalgia patients – A randomized controlled cross-over study (In prep).

 Henrik Børsting Jacobsen*, Tore C. Stiles, Per Hansson, Audun Stubhaug, & Bryan T. Roche.

 

Sluttrapport/artikler (pdf)

Jacobsen_et_al-2019-European_Journal_of_Pain.pdf

Sluttrapportsammendrag

Jacobsen, HB, Stubhaug, A, Schirmer, H, et al. Neuropsychological functions of verbal recall and psychomotor speed significantly affect pain tolerance. Eur J Pain. 2019; 00: 1– 11. https://doi.org/10.1002/ejp.1437

Different pain – different brain? A comparison of cognitive impairments in patients with peripheral neuropathic pain and fibromyalgia.

Henrik Børsting Jacobsen*, Tore C. Stiles, Per Hansson, Audun Stubhaug, & Nils Inge Landrø  (In prep).

Verbal behavior training improves cognitive flexibility in peripheral neuropathic pain and fibromyalgia patients – A randomized controlled cross-over study (In prep).

 Henrik Børsting Jacobsen*, Tore C. Stiles, Per Hansson, Audun Stubhaug, & Bryan T. Roche.

 

Prosjektleder/forsker

Henrik Børsting Jacobsen

Hovedveileder

Audun Stubhaug

Detaljer
Program
Forskning (2015)
Prosjektnavn
Kognitiv trening for smertetåke
Organisasjon
Norges Fibromyalgi Forbund
Org.ledd
UiO, Med. fak., Fak.div. Ullevål univ.sykeh.
Beløp Bevilget
2016: kr 830 000, 2017: kr 840 000, 2018: kr 855 000
Startdato
01.02.2016
Sluttdato
31.12.2018
Status
Avsluttet