Kols betyr ikke at livet er over

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Det finnes i dag ikke noe komplett, elektronisk, oppdatert, (legemiddel-)nøytralt informasjonsmateriell om kols (kronisk obstruktiv lungesykdom).
Mer enn 250.000 nordmenn over 18 år har trolig kols.To av tre kols-pasienter vet ikke om at de har sykdommen. Dagens holdninger til røyking og selvforskyldt sykdom, synes å føre til skam og tilbaketrekning. Det at mange oppfatter sykdommen som selvforskyldt gjør at den ikke utløser stor grad av støtte eller forståelse og oppleves som stigmatiserende. Det fører også til at terskelen for å la seg undersøke er høy, og at mange ikke får behandling før sykdommen allerede er langt fremskredet. Da vil også livskvaliteten være tilsvarende redusert ettersom kols er en ikke- reversibel sykdom(kan ikke kureres, bare holdes i sjakk)Målsetning:Å gjøre informasjon om kols lett tilgjengelig for personer med kols eller dem i faresonen for å utvikle kols gjennom ny teknologi for at de kan få enbest mulig hverdag og håp om at livet ikke er over.Vi ønske å tydeliggjøre at kols også skyldes andre faktorer enn røyking for å gjøre sykdommen mindre stigmatiserende. Om dette stigma fjernes vil man kunne adressere andre faktorer i samfunnet som medvirker til de økte forekomsttallene. Målet er at seeren skal identifisere seg med innholdet, og at en på en lettfattelig måte skal kunne tilegne seg basiskunnskaper om temaet. Prosjektets målgruppere er personer som har eller fortsatt røyker. Kvinner rammes i økende dag og tidligere i livet enn menn fordi de tåler røyken dårligere. Minst 15 % av tilfellene skyldes eksponering i arbeidslivet. Utsatte yrker er de som jobber i industrien og yrkesgrupper som er utsatt for støv, røyk og gass.Barn med astma begynner voksenlivet med mindre lungekapasitet enn andre. Dermed vil de ha større risiko for å utvikle kols. I tillegg vil filmen være nyttig for pårørende, helspersonell og de som driver med undervisning. Beskrivelse av gjennomføringen: Kort informasjon inndelt i flere kapitler, som ikke er lengre enn noen minutter hver, slik at hver enkelt kan klikke seg inn på det som er aktuelt: Hva er kols, symptomer, årsaker, behandling og forebygging. I den enkelte filmsekvens møter vi både lege/helsepersonell og bruker/brukere.

Vi tenker også en bolk om kols og trening fordi dette har for liten fokus i dagens behandling av kols. Filmen vil ha en lengde på ca.20 minutter til sammen.Løsningen skal spille sammen med sosiale medier (Facebook) og på denne måten invitere til en viral distribusjon mot pasienter, pårørende og andre interesserte.
Samtidig vil løsningen fungere som et videoarkiv for nedlasting av de enkelte filmene i høy kvalitet.
Der det er naturlig vil en vurdere å dele inn sekvensene i underkapittel med flere filmer.
Prosjektets betydning:En slikt elektronisk verktøy vil være tilgjengelig for de aller fleste som enten har kols selv, deres pårørende, helsepersonell og ansatte ved undervisningsinstitusjoner.
Tilgjengeligheten vil kunne bidra til å øke kunnskapene om kols. God og kvalitetssikret opplæring gir en bedre sykdomskontroll og reduserer samfunnets kostnader til sykehusbehandling. Etter prosjektet er avsluttet vil filmen legges ut på NAAFs «Opplæringsportal». Denne er utviklet av NAAF og vil inneholde og samle alt vårt opplæringsmateriell elektronisk og tilgjengelig for alle. Fremdriftsplan:Prosjektgruppe nedsettes januar 2010 og tilbud på filmatisering innhentes. Det utarbeides tekst/bilder til filmen innen mai og helsepersonell og brukere er på plass. Opptak av film starter andre halvår. Ferdisstillelse av film innen november med tilretteøegging på nettet. Publisering i desember.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0211.pdf

Sluttrapportsammendrag

Rundt 370.000 nordmenn over 18 år har trolig kols. Kols kjennetegnes ved varig nedsatt lungefunksjon, luftveiene er trange og det er tungt å puste. Kols har lang utviklingstid og det tar mange år før symptomene melder seg. Jo tidligere kols oppdages, desto mer effektiv blir behandlingen. To tredjedeler vet ikke om at de har sykdommen.
Målsetning er å gjøre informasjon om kols lett tilgjengelig for personer med kols, eller dem i faresonen for å utvikle det, ved hjelp av ny teknologi slik at disse og deres pårørende, gjennom ny kunnskap og innsikt oppnår en bedre hverdag og økt livskvalitet samt håp om at livet ikke er over. Dette formidles gjennom film.
To personer med kols, kona til en kolssyk mann og en lungelege forteller i en filmløsning om hvordan det er å ha kols.
Det er laget mange korte filmsnutter hvor brukere forteller om hvordan de opplever å ha kols. En lungelege tar for seg alle aspektene ved kols med følgende inndeling:
-hva er kols?
-behandling
-å leve med kols
-forebygging
Filmene er delt inn i kapitler med klikkbare lenker som gjør at man lett kan navigere mellom de ulike temaene. Den vil også egne seg godt i pasientundervisning. Filmløsningen ligger lett tilgjengelig på Astma- og Allergiforbundet sine sider www.naaf.no\kolsfilm og den kan også lastes ned som gratis app for Android og Iphone telefoner.
Vi håper at tilgjengeligheten vil kunne bidra til å øke kunnskapene om kols og at flere får en tidlig diagnose. NAAF vil bekjentgjøre filmens eksistens i alle tilgjengelige fora. God og kvalitetssikret opplæring gir en bedre sykdomskontroll og reduserer samfunnets kostnader til sykehusbehandling.

Prosjektleder/forsker

Grethe Amdal

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Kols betyr ikke at livet er over
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2012: kr 514 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet