KOLS: Livskvalitet og kostnader

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er en kronisk sykdom, som rammer oppimot 19 prosent av den norske voksne befolkning. For at samfunnet skal dekke behandling kreves det i dag at kostnadene står i et rimelig forhold til effektene. Når en søker om refusjonsrettigheter for medikamenter, kreves det at det gjøres grundige legemiddeløkonomiske analyser. Imidlertid er det svært få slike analyser som er gjort i det en kaller representative befolkninger, det vil si grupper som likner på ”gjennomsnittsbefolkningen.”

 

Målsetting: Målet med avhandlingen var å undersøke hva behandlingen av kols koster det norske samfunnet, og sammenlikne disse kostnadene i en representativ befolkning med deltakere hentet fra sykehusene.

 

Metoder: Det ble først gjort en forundersøkelse med 29 deltakere. Deretter ble 286 kols-pasienter og 132 personer uten kols fulgt i ett år. Alle deltakerne gjennomførte 4 telefonintervjuer i tillegg til et personlig oppmøte ved Lungeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus. I tillegg ble det gjort beregninger ut fra et samarbeid med en større internasjonal studie i Island og Norge.

 

Resultater og betydning: Avhandlingen viser at de årlige kostnadene ved å behandle en gjennomsnittlig kols-pasient er 7400 kroner.

 

I studier finansiert av legemiddelindustrien benytter en gjerne pasienter behandlet ved sykehus. Disse pasientene koster det 27.000 kroner å behandle i året. Legemiddelindustriens undersøkelser vil dermed kunne feilberegne kostnader ved bruk av nye medisiner. Konsekvensen kan være at helsemyndighetene ikke tilbyr den mest kostnadseffektive behandlingen av kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

 

Sett fra år 2005 vil kostnadene til behandling av kols de neste tjue årene være verdt 24 milliarder kroner. I Norge er kostnadene per pasient betraktelig lavere enn i Island. Dette kan skyldes lengre sykehusinnleggelser, valg av dyrere medikamenter, forskjellig kjøpekraft og et generelt dyrere helsevesen i Island.

 

Kostnadene ved kols øker dramatisk etter hvert som pustekapasiteten blir lavere. De årlige kostnadene øker også med 3700 kroner per sykdom pasienten har i tillegg til kols, og med 650 kroner per hendelse med forverring av luftveisplagene.

 

Avhandling:

Nielsen R (2011) Costs of chronic obstructive pulmonary disease in a general population. Methodological aspects and longitudinal perspectives. Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, ISBN 978-82-308-1748-3

 

Artikler:
Nielsen R, Johannessen A, Bakke PS, Askildsen JE, Omenaas ER & Gulsvik A (2009) “Aspects of healthcare utilisation in self-reported obstructive lung disease”. Clin Respir J., årg. 3, nr. 1, s. 34-41. doi: 10.1111/j.1752-699X.2008.00106.x

 

Nielsen R, Johannessen A, Benediktsdottir B, Gislason T, Buist AS, Gulsvik A, Sullivan SD & Lee TA (2009) “Present and future costs of COPD in Iceland and Norway: results from the BOLD study.” Eur Respir J. årg. 34, nr. 4, s. 850-857. doi: 10.1183/09031936.00166108

 

Nielsen R, Johannessen A, Omenaas ER, Bakke PS, Askildsen JE & Gulsvik A (2011) “Excessive costs of COPD in ever-smokers. A longitudinal community study.” Respir Med., årg. 105, nr. 3, s. 485-493.

 

Nielsen R, Johannessen A, Schnelle HM, Bakke PS, Askildsen JE, Omenaas ER & Gulsvik A (2008) “Repeatability of health economic data in COPD.” Respir Med., årg. 102, nr. 11, s. 1556-1562. doi:10.1016/j.rmed.2008.06.008

Publikasjoner:
Nielsen R, Klemmetsby M & Gulsvik A (2008) “Economics of COPD: literature review and experiences from field work.” Clin Respir J., årg. 2, nr. Suppl. 1, s. 104-110. doi: 10.1111/j.1752-699X.2008.00092.x

 

 

 

Prosjektleder/forsker

Rune Nielsen

Hovedveileder

Amund Gulsvik

Detaljer
Program
Forskning (2003)
Prosjektnavn
KOLS: Livskvalitet og kostnader
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2004: kr 460 000, 2005: kr 160 000
Startdato
30.08.2004
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet