KOLS og hvileløs søvn

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Høyt trykk av karbondioksid (pCO2) i blodet forverrer prognosen ved kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Tidlige tegn på dette kan være pCO2-økning under søvn. Alkohol, sovemedisinen zopiklone og oksygen påvirker pusten men effekten på pCO2 under søvn hos KOLS-pasienter er lite kartlagt.

Målsetting

Kartlegge pCO2-økning og søvnmønster hos KOLS-pasienter i ulike stadier av sykdommen, både under spontansøvn og under påvirkning av alkohol, zopiclone og ekstra oksygen. Kartlegge hjerterytmeforstyrrelser og utslipp av hjertemuskelenzymer (troponin T) under spontansøvn hos de samme pasientene, og sammenholde disse dataene med opplysninger fra dødsårsaksregisteret.

Design, metode, materiale

Design: Prospektivt designet observasjonsstudie av blodgasser, søvnmønster, hjerterytme og troponinutslipp hos KOLS-pasienter innlagt til lungerehabilitering ved LHL-klinikkene Glittre. Tre intervensjonsstudier der 1/3 av studiegruppen fikk henholdsvis alkohol, zopiclone eller oksygen (randomisert) før/under søvn og var sin egen kontroll (samenlikning påvirket søvn/spontansøvn). Metode: Nattundersøkelser med polysomnografi (PSG), transcutan pCO2-måling (ptcCO2), 24 timers elektrocardiografi (Holter), dagtidsmåling av arterielle blodgasser, veneblodprøver for troponin, pusteprøver med spirometri, kroppspletysmografi, impulsoscillometri og måling av ekspiratorisk luftstrømsbegrensning med negativt ekspirasjonstrykk. Materiale: 60 KOLS-pasienter i stabil fase med dagtids arteriell pCO2 > 6,3 kPa (etablert hyperkapnisk lungesvikt) og 60 stabile KOLS-pasienter med normal pCO2 (< 6,3 kPa).

Gjennomføring

Det var vanskelig å rekruttere tilstrekkelig antall pasienter med pCO2 > 6,7 kPa fordi færre av disse kom til Glittre for lungerehabilitering enn vi antok før studiestart, og fordi endel måtte måtte ekskluderes fordi de fikk forverringer i sin lungesykdom i løpet av studieuken. Vi fikk også endel tekniske feil da nattregistreringene er basert på mange elektroder og prober som kan løsne. Vi hadde tilfredsstillende målinger på 76 pasienter med normal pCO2 og 24 med hyperkapnisk lungesvikt, 26 nattregisteringer av spontan vs. alkoholsøvn, 31 tilsvarende av søvn under påvirkning av zopiclone og 32 nattergisteringer av spontan vs. søvn under påvirkning av ekstra oksygen (oksygenstudien er ikke publisert ennå). Også for hjerterytme hadde vi noe frafall, men 124 troponinverdier er publisert og 74 teknisk gode Holtermålinger er klare for publisering.

Resultater

Betydelig CO2-stigning under søvn er vanlig ved KOLS, men ikke alle med høye nattverdier har lungesvikt med høye CO2-trykk om dagen. En moderat alkoholrus ikke gir alvorlige pusteproblemer under søvn hos pasienter med stabil KOLS. Zopiclone bedrer søvnkvaliteten (lengre søvntid, færre oppvåkninger) men på bekostning av økt pCO2. Troponinmengden øker med alvorlighetsgraden av KOLS.

Samarbeidspartnere

Overlege Ivar Ellingsen, Glittre; ide, protokoll, veiledning. Overlege Ove Fondenes, NKHR Haukeland; Bergen, protokoll, IT-verktøy, veiledning. Prof. Jon A. Hardie, UiB; veiledning, artikkelproduksjon. Prof. Vidar Søyseth, UiO/Ahus; protokoll, veiledning, artikkelprod.

Videre planer

  • Gjennom prosjektet KOLS og hvileløs søvn kjenner vi nå variasjonsbredden i nattlig CO2-økning ved KOLS, samt et estimat for prevalensen av søvn hypoventilasjon (SH). Vi søker nå LHL om midler til et nytt phd-prosjekt der vi ønsker å undersøke:
  • Prevalensen av SH i en normalpopulasjon
  • Om SH og CO2-stigning under belastning hos KOLS-pasienter kan predikere utviklingen av hyperkapnisk lungesvikt
  • Om tidlig intervensjon med ventilasjonsstøtte kan stoppe eller bremse utviklingen av denne lungesvikten

Samarbeid med søkerorganisasjonen

LHL har bidratt med ekstra finansiering for søvnscoring og personell for gjennomføring av prosjektet. Jeg har hatt kontorplass og IT-støtte ved LHL-klinikkene Glittre og resultater er fortløpende rapportert på LHL’s forsknings- og utviklings-nettsider. LHL har også bidratt til omtale av resultatene på forskning.no og sciencenordic.com

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Holmedahl NH (2015) Assessment of nocturnal versus daytime gas exchange in stable COPD. With emphasis on hypoventilation during spontaneous sleep and in sleep influenced by alcohol or zopiclone. Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet.

Artikler:
Holmedahl NH, Øverland B, Fondenes O, Ellingsen I & Hardie JA (2014) «Sleep hypoventilation and daytime hypercapnia in stable Chronic Obstructive Pulmonary Disease.» International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, årg. 9, nr. 1, s. 265 – 275.
doi: 10.2147/COPD.S57576| Pubmed: 24600219.

Holmedahl NH, Øverland B, Fondenes O, Ellingsen I & Hardie JA (2015) «Alcohol at bedtime induces minor changes in sleep-stages and blood gases in stable chronic obstructive pulmonary disease.» Sleep and Breathing, årg 19, nr. 1, s. 307 – 314.
doi: 10.1007/s11325-014-1020-y | Pubmed: 24935686.

Holmedahl NH, Øverland B, Fondenes O, Ellingsen I & Hardie JA (2015) «Zopiclone effects on breathing at sleep in stable chronic obstructive pulmonary disease.» Sleep and Breathing, årg. 19, nr. 3, s. 921 – 930.
doi: 10.1007/s11325-014-1084-8 | Pubmed: 25501294

Andre publikasjoner:
Søyseth V, Bhatnagar R, Holmedahl NH, Neukamm A, Høiset AD, Hagve TA,
Einvik G & Omland T (2013) «Acute exacerbation of COPD is associated with four-fold
elevation of cardiac troponin T.» Heart, årg. 99, nr. 2, s. 122 – 126.
doi:10.1136/heartjnl-2012-302685 | Pubmed: 23024006.

Postere/presentasjoner:
Holmedahl NH, Ellingsen I, Fondenes O & Hardie JA (2011) «Agreement between measurement of expiratory flow limitation (EFL) by Impulse Oscillometry (IOS) and negative expiratory pressure (NEP).» American Thoracic Society Annual Congress Denver: Poster.

Holmedahl NH, Hardie JA, Fondenes O & Ellingsen I (2011) «Transcutaneous measurement of pCO2 (ptcCO2): Time delay from change in alveolar pCO2 to first response in ptcCO2.» ERS Annual Congress Amsterdam: Oral presentation.

Neukamm A, Holmedahl NH, Einvik G, Hagve, TA Somers, Virend K, Søyseth V & Omland T (2013) «Cardiac troponin T levels increase overnight in patients with stable chronic obstructive pulmonary disease.» ERS Annual Congress: Poster.

Presentasjon på nettsider til LHL-klinikkene:
https://www.lhl.no/klinikkene/forskning-og-innovas…

Sluttrapport/artikler (pdf)

dr-thesis-2015-Nils-Henrik-Holmedahl.pdf
Soyseth-2012-Acute exacerbation o.pdf
Holmedahl-2014-Sleep hypoventilation.pdf
Holmedahl – 2015 – Alcohol.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Holmedahl NH (2015) Assessment of nocturnal versus daytime gas exchange in stable COPD. With emphasis on hypoventilation during spontaneous sleep and in sleep influenced by alcohol or zopiclone. Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet.

Artikler:
Holmedahl NH, Øverland B, Fondenes O, Ellingsen I & Hardie JA (2014) «Sleep hypoventilation and daytime hypercapnia in stable Chronic Obstructive Pulmonary Disease.» International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, årg. 9, nr. 1, s. 265 – 275.
doi: 10.2147/COPD.S57576| Pubmed: 24600219.

Holmedahl NH, Øverland B, Fondenes O, Ellingsen I & Hardie JA (2015) «Alcohol at bedtime induces minor changes in sleep-stages and blood gases in stable chronic obstructive pulmonary disease.» Sleep and Breathing, årg 19, nr. 1, s. 307 – 314.
doi: 10.1007/s11325-014-1020-y | Pubmed: 24935686.

Holmedahl NH, Øverland B, Fondenes O, Ellingsen I & Hardie JA (2015) «Zopiclone effects on breathing at sleep in stable chronic obstructive pulmonary disease.» Sleep and Breathing, årg. 19, nr. 3, s. 921 – 930.
doi: 10.1007/s11325-014-1084-8 | Pubmed: 25501294

Andre publikasjoner:
Søyseth V, Bhatnagar R, Holmedahl NH, Neukamm A, Høiset AD, Hagve TA,
Einvik G & Omland T (2013) «Acute exacerbation of COPD is associated with four-fold
elevation of cardiac troponin T.» Heart, årg. 99, nr. 2, s. 122 – 126.
doi:10.1136/heartjnl-2012-302685 | Pubmed: 23024006.

Postere/presentasjoner:
Holmedahl NH, Ellingsen I, Fondenes O & Hardie JA (2011) «Agreement between measurement of expiratory flow limitation (EFL) by Impulse Oscillometry (IOS) and negative expiratory pressure (NEP).» American Thoracic Society Annual Congress Denver: Poster.

Holmedahl NH, Hardie JA, Fondenes O & Ellingsen I (2011) «Transcutaneous measurement of pCO2 (ptcCO2): Time delay from change in alveolar pCO2 to first response in ptcCO2.» ERS Annual Congress Amsterdam: Oral presentation.

Neukamm A, Holmedahl NH, Einvik G, Hagve, TA Somers, Virend K, Søyseth V & Omland T (2013) «Cardiac troponin T levels increase overnight in patients with stable chronic obstructive pulmonary disease.» ERS Annual Congress: Poster.

Presentasjon på nettsider til LHL-klinikkene:
https://www.lhl.no/klinikkene/forskning-og-innovas…

Prosjektleder/forsker

Nils Henrik Holmedahl

Hovedveileder

Jon Andrew Hardie

Detaljer
Program
Forskning (2008)
Prosjektnavn
KOLS og hvileløs søvn
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
LHL-klinikkene Glittre
Beløp Bevilget
2009: kr 560 000, 2010: kr 192 000, 2011: kr 1 009 000
Startdato
01.03.2009
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet