Kolshjelpen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Kols er verdens 3.ledende dødsårsak (WHO) og øker i omfang, også i Norge. Av de >40 år har14% kols, de fleste udiagnostisert. Retningslinjer for behandling følges ikke. Medisiner brukes feil(50%). Sammen med LHL og finansiert av ExtraStiftelsen lanserte vi i fjor Kolskalkulator.no som gjør legens jobb enklere (allerede brukt >12000 gg). For første gang gir de nye GOLD retningslinjene behandlingsråd for kols uten å bruke lungefunksjonstester. Med riktig verktøy vil kolspasienten nå være i stand til selv å kontrollere sin sykdom. Dette verktøyet vil vi utvikle og gjøre lett tilgjengelig.

Målsetting

Utvikle et digitalt hjelpemiddel, Kolshjelpen.no, som skal gjøre det mulig for kolspasienten å følge opp og kontrollere at de til enhver tid får optimal behandling og oppfølging. Dette vil bidra til empowerment, bedret etterlevelse av kolsretningslinjene og øke pasientens kunnskap.

Målgruppe

Alle i Norge som har fått diagnosen kols, men også de som lever med kols uten å vite det.

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

Kolshjelpen skal utvikles av KBB Medic, basert på erfaringer og systemer fra Kolskalkulatorprosjektet, samt samarbeid med frivillige kolspasienter fra LHL i Bergen. Kolshjelpen.no skal være en åpen webside og en gratis app for kolspasienter. Bruker besvarer spørsmål knyttet til sin diagnose og får råd om riktig behandling/oppfølging. Om de ikke allerede har noen kolsdiagnose, skal 3 enkle spørsmål kartlegge om de bør undersøkes for sykdommen. Vi vil kunne hente ut anonyme bruksdata for å kunne måle effekten av verktøyet. Slike data kan også brukes til epidemiologisk forskning. Planen er at man skal kunne bruke kolshjelpen.no som et vindu på LHL sin webside uten å måtte forlate LHL sin webside. Vi vil også lage en tilsvarende applikasjon for mobiltelefon for å tilrettelegge for pasientenes bruk. Lansering av kolshjelpen.no på web vil skje i forbindelse med LHLs nasjonale kolskampanje november 2017. Kolshjelpen.no og app’en skal være enkel å bruke og lett tilgjengelig. KBB Medic har ingen ansatte og arbeidsinnsats i prosjektet er ulønnet. Investeringene vil først og fremst handle om kjøp av IT-tjenester og kurs/kongressdeltakelse for nødvendig faglig oppdatering.

Fremdriftsplan

Sommer/høst-17: Utvikle, teste og implementere den tekniske løsningen. Før lansering vil den bli testet av brukere (kolspasienter/brukermedvirkere) med tanke på forbedringer. Nov-17:Lansere kolshjelpen.no og spre informasjon om hjelpemiddelet på lhl.no m.m. Innsamling av data. 2018: Utvikle en app, analysere data og sammenholde data med data fra Kolskalkulator.no. Informere om prosjektets resultater.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Extrastiftelsen.pdf

Prosjektleder/forsker

Bjarte Kjell Nore

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Kolshjelpen
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
KBB Medic AS
Beløp Bevilget
2017: kr 775 000
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
01.01.2019
Status
Avsluttet