Kommunikasjon for afatikere

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn / målsetning:

Bakgrunn / målsetning:

Bærum kommunale voksenopplæringssenter gir undervisning til personer som har afasi.

Undervisningen er gitt med hjemmel i Voksenopplæringsloven. Voksenopplæringssenteret har i flere år drevet kommunikasjonstrening i grupper for afasirammede. Vi så gode resultater av gruppeundervisningen og ønsket å videreføre og utvide tilbudet.

 

  • I en strukturert situasjon med en aksepterende atmosfære ønsket vi å gi mulighet til å kommunisere med andre og være i et sosialt samspill.
  • Vi ønsket å trene funksjonell kommunikasjon (verbal og nonverbal) med hovedvekt på drama ( mimikk og kroppsspråk) som metode.
  • Vi ønsket å se om drama og musikk var nyttige metoder i arbeidet for å trene opp funksjonell kommunikasjon.

 

Gjennomføring:

Varighet:                      Prosjektet startet 18.01.1999 og ble avsluttet 21.12.2000.

Prosjektgrupper:          7 personer fordelt på 2 grupper

Antall timer:                 Begge gruppene fikk 2 timer hver uke.

 

 

Resultater og videre planer: Kliniske observasjoner i gruppetimene og testresultater viser bedring i funksjonell kommunikasjon hos gruppedeltakerne. Testskårene for kvalitative dimensjoner av kommunikasjon viser en bedring hos alle unntatt en. De fleste har hatt en bedring i lesing, skriving og tallbegreper. Det kan diskuteres om det er bedring som ville ha skjedd uansett eller om det er undervisningen som har hatt effekt.

 

Fordi det hos de fleste er bedring på resultatene på sosial kommunikasjon og på oppmerksomhet rundt planlegging av daglige aktiviteter, kan det være indikasjon på mer delaktighet og oppmerksomhet i forhold til omgivelsene.

 

Vi mener å ha fått nyttige erfaringer og resultater som vi ønsker å bruke videre i undervisning av afatikere. Kommunikasjonstrening i grupper vil videreføres i regi av  Bærum kommunale voksenopplæringssenter. Det arbeides videre med å få etablert en fast stilling (50%) i kommunen for å føre arbeidet videre.

Prosjektleder/forsker

Marit Kaarbøe

Detaljer
Program
Rehabilitering (1998)
Prosjektnavn
Kommunikasjon for afatikere
Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Org.ledd
Bærum Kommunale Voksenopplæringssenter
Beløp Bevilget
1999: kr 100 000, 2000: kr 75 000
Startdato
01.08.1999
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet