Kompetanse om golf for funksjonshemmede

Søknadssammendrag

Bakgrunn
De første organiserte tiltak for funksjonshemmede golfere i Norges Golfforbunds (NGF) regi, ble gjennomført i 2000. Fra 2005 ble arbeidet for personer med særskilte behov koordinert gjennom Golf – Grønn Glede, samtidig som forbundet har hatt en parallell utvikling av golf for spillere som på bakgrunn av funksjonsnedsettelse kvalifiserer til spill i konkurranser for funksjonshemmede. Golf er en idrett som egner seg godt for funksjonshemmede, og golfens handicapsystem gjør at spillere på ulikt ferdighets- og funksjonsnivå kan spille sammen på like vilkår.

I 2012 ferdigstilte NGF første nivå trenerutdanningen, Trener 1 (T1). Målgruppen for T1 er nybegynnere og under kurset legges en plattform for trenerens basiskunnskaper. I dette prosjektet ønsker vi å tilrettelegge et kurs for frivillige trenere, hvor all praktisk undervisning og praksisperiode skal være rettet mot tilrettelagt golf.

Målsetting
1. Tilrettelegge T1 med tanke på tilrettelagt golf.
2. Kompetanseheving i klubbene når det gjelder tilrettelagt golf.
3. Gjennomføre ett tilrettelagt T1 kurs over to år.

Målgruppe
Frivillige trenere i klubber som tilrettelegger golf for personer med nedsatt funksjonsevne.

Gjennomføring
T1 består av 45 timer undervisning fordelt på to kurshelger, og 45 timer praksis. I tillegg skal e-læringsmodulene Trenerrollen og Barneidrettens verdigrunnlag gjennomføres og bestås.

Samling 1 – 22,5 timer: juni 2014
– Grunnleggende golfteknikk og treningsmetodikk, NGFs Golfskole.
– Golfens org.forståelse, roller, ansvar og oppgaver i egen klubb.
– Menneskets vekst og utvikling, Aldersrelatert trening, Aktiv livet ut.
– Golf for funksjonshemmede.
– Kommunikasjon, coaching.
– Klubb, anlegg, hovedtrener, trenerteam, rammevilkår og arb.prosess.


– Trene på å være trener.
– Førstehjelp.

Samling 2 – 22,5 timer: juni 2015
– Praksis: NGFs Golfskole, aldersrelatert trening, aktiv livet ut, grunnleggende treningsferdigheter.

Framdriftsplan
Jan – juni 2014: Invitere klubber til å melde på deltakere.

Rekruttere kurslærere.

Tilpasse kursmateriell.
Juni 2014:

Gjennomføre samling 1. Evaluere.
Juni 2014 – juni 2015:

45 timers praksis i klubb. Oppfølging.

E-læring Trenerrollen og Barneidrettensverdigrunnlag.

Tilpasse kursmateriell til samling 2.

Finne funksjonshemmede øvingsobjekter ift praksis.
Juli 2015:

Godkjenne deltakere og skrive ut kursbevis.

Evaluere
Juli – des 2015: Rapportere.

Prosjektets betydning
Målgruppen er frivillige trenere i klubb som tilrettelegger for golf for funksjonshemmede. Betydningen for disse vil være økt kompetanse i forhold til oppgaven som frivillig trener, og et bedre tilbud for funksjonshemmede golfspillere i klubb. Økt fokus på golf for funksjonshemmede som prosjektet gir, kan også føre til at flere klubber setter i gang aktivitet for funksjonshemmede.

Den sekundære målgruppen er funksjonshemmede golfspillere. De vil få trenere med bedre kompetanse, og mulighet for å tilrettelegge treningene i henhold til deres behov. Dette kan gi spillerne mer motivasjon til å fortsette med golf

Informasjonsarbeid
Kommunikasjon og informasjon vil skje bl.a gjennom Norsk Golf (medlemsblad), egne hjemmesider og i direkte kontakt med klubbene.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Funksjonshemmede 2015 Trener 1 kurs Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Gøril Hansen

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Kompetanse om golf for funksjonshemmede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2014: kr 66 000, 2015: kr 81 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet