Konsentrert KOLS-rehabilitering med digital oppfølging

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Kols er en progredierende lungesykdom som minst 200 000 personer lever med i Norge i dag. I 2015 rapporterte spesialisthelsetjenesten om mer enn 21 000 konsultasjoner for pasientgruppen, og nesten 11 000 sykehusinnleggelser grunnet kols. Lungerehabilitering har vist å bedre fysisk og psykisk helse og er det mest kostnadseffektive tiltaket, men behandlingen er kun tilgjengelig for mindre enn 10 % av de som har behov for det. For de som får tilbud, er ventetiden opptil et år. Det er derfor nødvendig å tenke nytt for å øke tilgjengeligheten av lungerehabilitering for personer med kols.

Målsetting for prosjektet

Vi vil prøve ut et helt nytt gruppekonsept for lungerehabilitering for personer med kols hvor det i løpet av 5 påfølgende dager gis konsentrert, skreddersydd tverrfaglig behandling med 12 mnd. oppfølging med ferdigutviklet mobilapplikasjon. Nytte måles i økt fysisk kapasitet og bedret funksjonsnivå.

Målgruppe

Målgruppen er personer med diagnostisert kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Pasienter fra hele landet kan inkluderes.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

50

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Helse i Hardanger (HiH) modellen består av konsentrert, tverrfaglig rehabilitering der 50 deltakere med kols (5 grupper a 10 delt) får skreddersydd, terapeutassistert rehabilitering med fokus på økt funksjonsdyktighet og bedring av de fysiske plagene. HiH-modellen har følgende innhold: 1. Forberedelsesfase 1-2 mnd: deltakerne forberedes på behandlingen, utformer egne konkrete mål gjennom HiH sin egenutviklede mobilapplikasjon og gjennomgår forundersøkelse. 2. Opphold ved HiH i Øystese med 5-dagers tverrfaglig, gruppebasert og individualisert lungerehabiliteringsprogram. 3. Vedlikeholdsfase der deltakerne arbeider med å implementere endringene i sin hverdag. Digital oppfølging og fysiske konsultasjoner etter 3,6 og 12 mnd. Fokusgruppeintervju med gruppene. Prosjektet avsluttes med analyse og oppsummering. Hoveddelene av behandlingen finner dermed sted i deltakernes egen hverdag, med støtte fra HiH. Forundersøkelse, rehabilitering og oppfølging skjer i HiH sine lokaler i Øystese. Under oppholdet vil deltakerne få gruppe- og individuell behandling sammen med det tverrfaglige teamet som består av fysioterapeut, lege, klinisk ernæringsfysiolog, farmasøyt og psykolog/psykiater, alle med grundig opplæring i det konsentrerte formatet.

Fremdriftsplan for prosjektet

Praktisk planlegging: fra 3. kvartal -21 Inklusjon/forundersøkelser: fra 3.kvartal -21 til og med 3. kvartal -22. Rehabiliteringen: 4. kvartal 21 til og med 3.kvartal -22. Oppfølging 3, 6 og 12 mnd: 1. kvartal -22 til og med 4. kvartal -23. Fokusgruppeintervju etter 12 mnd gjennomføres: 4. kvartal -22 til og med og 4. kvartal -23. Analyser: 4.kvartal 22-1.kvartal 24. Publisering av resultater: 1.-2. kvartal 2024.

Prosjektleder

Bente Frisk

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Konsentrert KOLS-rehabilitering med digital oppfølging
Organisasjon
LHL
Org.ledd
Helse i Hardanger (avtale med Helse Bergen)
Beløp Bevilget
2021: kr 840 000, 2022: kr 560 000
Startdato
02.09.2021
Sluttdato
01.07.2025
Status
Under gjennomføring