Kontaktsykepleier til lungekreftpasienter

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

SiAs lungeseksjon fikk etter søknad til LHL – Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke og Den Norske Kreftforening bevilget mi

SiAs lungeseksjon fikk etter søknad til LHL – Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke og Den Norske Kreftforening bevilget midler fra Helse og Rehabilitering til et prosjekt der intensjonen var å bedre omsorgen til pasienter med lungekreft. Prosjektet fikk navnet «Kontaktsykepleier til lungekreftpasienter».

 

Akershus er ett av de fylkene med flest nydiagnostiserte pasienter med lungecancer pr år . Oppfølgingen etter primærbehandling var høyst usikker og hensikten var å gi denne gruppen større trygghet og en bedret livskvalitet.

 

Kontaktsykepleieren gir et tilbud om oppfølging til alle nydiagnostiserte pasienter. Sykepleieren n ås via telefon og pasient og pårørende kan ta kontakt ang. spørsmål som gjelder selve sykdommen eller praktiske problemer som oppstår rundt sykdommen. Kontaktsykepleieren blir et bindeledd mellom pasient sykehusets lungeseksjon, primærhelsetjenesten og evt. andre hjelpeinstanser. Det gjøres også hjemmebesøk hvis dette er ønskelig.

 

Ulike data blir registrert på alle pasientene både under utredning, ved polikliniske konsultasjoner og innleggelser. Disse blir nå lagt inn i en database som vil danne grunnlag for videre pasientbehandling.

 

Vi føler at prosjektet nå fungerer slik intensjonen var. Både skriftlige og muntlige evalueringer viser at pasient og pårørende er svært fornøyde og føler en stor trygghet i å ha en fast person å forholde seg til.

Prosjektleder/forsker

Einar Gløersen

Detaljer
Program
Rehabilitering (1997)
Prosjektnavn
Kontaktsykepleier til lungekreftpasienter
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
1998: kr 712 000, 1999: kr 100 000
Startdato
01.05.1998
Sluttdato
30.04.2000
Status
Avsluttet