Koordinator for Hangarn

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Oslo Sportsklubb (OSK) er en fleridrettsklubb i Oslo sentrum, etablert i 1976 av en vennegruppe av innvandrere

Oslo Sportsklubb (OSK) er en fleridrettsklubb i Oslo sentrum, etablert i 1976 av en vennegruppe av innvandrere. OSK har alltid vist et sosialt engasjement i vårt lokalmiljø og særs prøvd å favne barn, ungdom og voksne som faller utenfor etablerte idrettsklubber. Vi har spesielt jobbet med individer med flerkulturell bakgrunn og søkt å integrere dem i positive og trygge fritidsaktiviteter.

 

OSK drifter Hangarn, en flerbruksidrettshall i Oslo Sentrum. I Hangarn arrangeres det en rekke lavterskel idrettstilbud og sosiale arrangementer for å favne barn og ungdommer i drift. Disse aktivitetene er gratis og alle kan delta. OSK stiller med utstyr og instruktører. Aktivitetene har fokus på høy grad av inklusjon, lek og mestringsopplevelse hos brukerne. Tiltaket er unikt i det henseende at det ikke er noe annet prosjekt i denne skala i noen andre storbyer.

 

OSK har opplevd en eksplosiv vekst i brukere og aktiviteter i Hangarn. Aktivitetsnivået har blitt av en slik dimensjon at det ble vanskelig i ivareta alt på frivillig dugnadsbasert kveldsbasis. Det var derfor nødvendig å ansette en koordinator som kunne fungere som et bindeledd mellom de ulike aktivitetene samt koordinere og tilrettelegge for nye grupper. Koordinatoren skulle utarbeide gode rutiner og prosedyrer. En viktig del av arbeidet var å ha god dialog med våre brukere. Det skulle aktivt rekrutteres og drives holdningsarbeid blant barn, ungdom og voksne.

 

Prosjektet ”Koordinator i Hangarn” har vært en fantastisk katalysator for vår klubbutvikling og driften av hallen. Dette arbeidet kunne vi ikke ha ivaretatt på en frivillig basis på kvelden i det omfang det har blitt utført med midlene fra Helse og Rehabilitering. Vi har oppnådd resultater over alle forventninger. Vi har oppnådd en formidabel vekst i ulike aktiviteter og brukere av våre tilbud. Dette gjenspeiler bare det store behovet som finnes for denne type stillinger. Dette har forløst en masse aktivitet, glede og deltakelse. Vi har hatt opptil 6000 brukere på månedlig basis og vårt medlemstall har vært oppmot 600 aktive innen 10 forskjellige idretter.

Prosjektleder/forsker

Amjad Hussain

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Koordinator for Hangarn
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2002: kr 295 000, 2003: kr 295 000, 2004: kr 295 000
Startdato
01.08.2002
Sluttdato
31.08.2005
Status
Avsluttet