Kor Sprøtt

Nesten 15 år etter oppstart er Kor Sprøtt et viktig tilbud til mennesker med påført hjerneskade.

I samarbeid med

Det er nå over ti år siden Personskadeforbundet LTNs lokallag i Sør-Trøndelag fikk penger til å starte opp et kor. Ingen hadde forespeilet at tiltaket ville gi så mye glede både for de som deltar og tilhørere.

Men koret har blitt svært populært, både for deltakerne og tilhørere. For mange er koret mye mer enn en fritidsaktivitet eller sosialt samvær – det har også en rehabiliterende effekt, særlig med tanke på språktrening.

Viktig for lokallaget

Helt tilbake i 2008 finansierte Stiftelsen Dam oppstarten av Kor Sprøtt, som altså er et kor for mennesker med ervervet hjerneskade. Koret har fått en viktig rolle i arbeidet til Personskadeforbundet LTN i Trøndelag.

Blant annet synger de hvert år på en minnegudstjeneste som blir arrangert i Horg kirke. I tillegg til å fylle kirken med sang er koret med på en lysmarkering på E6, der politiet sperrer av veien og deltakerne synger etterfulgt av et minutts stillhet.

Dam-tur

Høsten 2019 skiftet Stiftelsen Dam navn, og i den forbindelse spurte stiftelsen alle medlemsorganisasjonene om de kunne invitere generalsekretær Hans Christian Lillehagen til et av sine favorittprosjekter.

Generalsekretær i Personskadeforbundet LTN Ingeborg Dahl-Hilstad er en av flere som har fulgt koret gjennom en årrekke. Faktisk siden oppstarten. Hun mener prosjektet er så bra at da Stiftelsen Dam spurte om å trekke frem en favoritt, falt valget på koret i Sør-Trøndelag.

– Jeg måtte bare tenke meg om et millisekund før jeg sa Kor Sprøtt, sier hun, og legger til:

– Jeg må innrømme at jeg var stolt av å kunne vise frem de fine folkene, sier Dahl-Hilstad.

Og gleden var helt klart gjensidig.

– Det er både sterkt og rørende å møte Kor Sprøtt. Både sangerne og de pårørende har gått gjennom mye, men å se gleden de har av å være med i koret er veldig flott, sier Lillehagen.

Her kan du se alle prosjektene som skal besøkes gjennom Dam-tur:


Søknadssammendrag

Ofte har de som blitt påført en skade i hjernen beholdt, og mange ganger til og med fått forsterket sitt musikkgehør.
Vi ser at mange mister store deler av sitt sosiale nettverk etter påført skade.
Musikk er kontaktskapende, lystbetont og fengende.

Vi vil bevise at det går an å lage et sangkor der alle kan delta, selv de som har mistet sitt vokabulære språk.
Vi vil lære tekster, mestre samhandling og utvikle oss. Bygge selvtillit.
Vi vil bryte sosiale barrierer.
Lage et sosialt fellesskap der alle kan deltar med det vi kan og vi skal ha respekt for hverandre.
Koret skal være åpent for alle, skadde pårørende og etterlatte, samt deres nettverk. Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense.
Kor Sprøtt skal være en arena for åpenhet og positivitet. Alle typer funksjonshemming skal kunne delta.
Vi skal mestre å opptre for publikum.

Det å greie å lage et varig vennskap skal være vår bonus.
Ha det gøy!
Skaffe egnede lokaler og hjelpere. Kjøpe inn utstyr og finne tekster.
Finne dirigent og spillere.
Øvelser annenhver uke med opphold i ferier. 16 kvelder pr halvår.
Kaffepause med mulighet til utvikling av sosial nettverkbygging, Deltakerne vil ha ansvar for servering etter tur.
Bestemme og kjøpe inn uniformer.
Markedsføre oss for å få prøve oss på fremføring for publikum.
Lage Kor Sprøtt sin egen sang med vår historie.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0166.pdf

Sluttrapportsammendrag

Resultat av “KOR SPRØTT” ved utgangen av 2010.
– vi er et etablert sangkor med 23-27 deltakere
– fått dirigent med musikkutdannelse
– piano og gitarspillere
– uniformer og instrumenter
– blitt kjent og blir forespurt til opptredener
– fått laget vår egen sang
– fått utviklet selvtillit og tro på oss selv
– språkløs medlem nynner med
– tør å opptre for publikum
– fått et fint og sosialt fellesskap
– nye bekjentskaper
– fått mediaomtale
– har mye gøy!
Vi har ikke tenkt å avslutte “KOR SPRØTT” med dette prosjektet, “KOR SPRØTT” vil bestå i fremtiden! Rehabiliteringssenteret anbefaler sine inneliggende til å delta i øvelsene for språk trening. Positivt og fint samhold, god utvikling, nye deltakere kommer til, vi henter overskudd ved hver øvelse! Kormedlemmene er med og tar ansvar for koret, det gjøres med glede. Dette er det beste som har skjedde i vårt fylkeslag. Vi er stolt av “KOR SPRØTT”

Prosjektleder/forsker

Brit Lund

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Kor Sprøtt
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Beløp Bevilget
2009: kr 60 000, 2010: kr 35 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet