Korona-krise, religiøse bruddprosesser og livskvalitet

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Hjelpekilden melder om henvendelser og økt press knyttet til Covid 19 fra personer og pårørende til medlemmer i strengt religiøse miljøer. Å bryte med et slikt miljø er ofte krevende, og mange opplever det som av forskere beskrives som en «multitapssituasjon» der store deler av ens sosiale nettverk, ens status som «Guds utvalgte», ens ståsted i tilværelsen, ens grunnleggende tillit og forhåpninger om fremtiden går tapt. Allerede sårbare mennesker, uten nettverk, i et samfunn de er fremmedgjort fra, og med en pågående dommedagsangst står nå i en dramatisk livssituasjon som forsterkes av den eksistensielle usikkerheten Covid 19 skaper (Aho, 2020).

Målsetning
– Tilby sårbare personer i problematiske religiøse bruddprosesser som er forverret av Korona-krisen et gruppebasert samtaletilbud som skal øke sosial deltakelse rundt eksistensiell mestring og styrke livskvalitet gjennom møteplasser og samtale-aktiviteter.
– Videreutvikle en modell for eksistensielle gruppetilbud
– Undersøke opplevd effekt/kvalitet på tiltakene.
– Publisere og dele/spre resultater.
– Bidra til å skape og opprettholde styrkende nettverk og verdifulle bekjentskaper.

Målgruppe
Personer som står i, eller er preget av problematiske religiøse bruddprosesser som forverres av koronakrisen. Antallet personer vi ønsker å inkludere er 24.

Metode
Videreutvikle en gruppesamtale-metodikk som sikrer trygge rammer for gode møter der likepersoner kan utforske selvopplevde løsninger på sine personlige og felles livsutfordringer under Koronakrisen. Fremgangsmåten forener psykologiske teorier og filosofisk praksis-metodikk i et recoveryperspektiv i samarbeid med og tilpasset målgruppen.

Tidsplan
1.9.2020-31.12.2021

Forventede resultat
Vi antar at økt sosial deltakelse rundt eksistensiell mestring for en sårbar gruppe i en krisetid gjennom samtale-aktiviteter kan styrke livskvalitet og fysisk og psykisk helse. Å imøtekomme behov for selvhjelp og likepersonsveiledning, skape nettverk, tydeliggjøre et personlig verdigrunnlag på tross av tapsopplevelser og krisetid, samt dempe mulige erfaringer av ensomhet, meningsløshet, angstskapende frihet og svart/hvitt-tenkning knyttet til Covid 19, sykdom, liv og død kan minske trykket på det ordinære hjelpeapparatet.

Prosjektleder

Thomas Bernhard Thiis-Evensen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Korona-krise, religiøse bruddprosesser og livskvalitet
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
Kr 450.000
Startdato
03.09.2020