Koronafri natur – kom deg ut!

Søknadssammendrag

Koronapandemien har påvirket våre medlemmer og andre med psykiske problemer på mange måter. Pandemirestriksjonene gjennom 2020 og 2021 har lagt sterke begrensninger på mulig medlemsaktivitet i Mental Helse Oslo, MHO. Flere undersøkelser viser at våre medlemmer og andre med psykisk problemer har fått større utfordringer i denne tiden.

Vi ønsker å bøte på dette med å etablere lokal aktivitet knyttet til bruk av uteområder/natur i bydel/nærområder. Vi vil rekruttere til fysisk aktivitet i naturen med bakgrunn i at fysisk aktivitet og bruk av natur virker positivt inn på psykisk helse. Vi vil engasjere medlemmer og andre i roller hvor de er med å bidra til noe positivt for andre. De gir et meningsfullt bidrag og får en rolle hvor de betyr noe for andre mennesker.

Mål for prosjektet vil være å motvirke pandemiens negative virkning på psykisk helse og isolasjon. Vi vil rekruttere medlemmer og andre til aktivitet i naturen og til roller hvor de bidrar med egen kompetanse i forhold aktiviteter. De bidrar med ansvar for planlegging og gjennomføring av aktiviteter lokalt og skaper et sosialt nettverk nærmere brukerne. Brukerrepresentanter bidrar til bedre utforming av tjenestetilbud rundt i bydelene.

Et viktig utgangspunkt og verktøy vil være en ringerunde til samtlige medlemmer i Mental Helse Oslo, MHO, ca 450-500 medlemmer. En ringerunde vil avdekke hvordan medlemmene har opplevd koronatiden med restriksjoner og hva de kan være interessert i framover.

I løpet av prosjektperioden, fram til vær 2022 vil vi starte jevnlige medlemsaktiviteter knyttet til bruk av natur og nærområder lokalt hos brukerne, Rekruttere og opprette 3-4 aktivitetsutvalg med ansvar for aktivitetstilbud knyttet til bydel eller annet passende geografisk område, opprette og rekruttere til deltakelse i arbeidsutvalg, rekruttere brukermedvirkere og opprette 3 «møteplasser» lokalt med fast åpningstid, bemannet av frivillige.

Evalueringen vil innholde konkrete måltall for hvert av satsingsområdene.

Prosjektleder/forsker

Jørn Rosland

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Koronafri natur – kom deg ut!
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
Kr 155.000
Startdato
15.04.2021