KRAFT

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vi savner gode virkelighetsnære dokumentarserier hvor ekte ungdom viser sårbarhet og styrke, som blir forbilder og kan gi et realistisk innblikk i det å være ungdom i dag. Vi følger historiene til fem medvirkende (14-17 år), fokuserer på tydelig tematikk som det å føle seg annerledes, ensomhet, kjærlighet, skam, identitet, mestring og tilhørighet. Dette fortelles gjennom personlige historier som forelskelse, skilsmisse, svik, prestasjonskultur, mobbing, kulturforskjeller og fattigdom. Mange av elevene har blitt mobbet, mange sliter med å finne sin plass. I dansen er det rom for alle.

Målsetting

Lage en dokumentarserie som skal bidra til åpenhet, aksept, innsikt og forståelse for psykisk helse. Bidra til at ungdom som sliter psykisk og samfunnet generelt, helsepersonell, omsorgsarbeidere, pårørende og lærere vil få bedre kunnskap til å ivareta denne gruppa.

Målgruppe

Primærmålgruppa er ungdom mellom 12-18 år. Sekundærmålgruppa er pårørende, venner, psykisk helsearbeidere, politikere, beslutningstakere og ungdom generelt.

Antall personer i målgruppen

1000000

Beskrivelse av gjennomføring

Pilot: https://vimeo.com/404541903 Passord: A5Film_kraft Vi skal videre dokumentere dette universet og historiene og lage en sterk dokumentarserie som kan bidra til mer åpenhet og opplysning, aksept, innsikt og forståelse for psykisk helse. Bidra til at ungdommer får mot til å gå sine egne veier og føle seg god nok. Vi ønsker også at foreldre kan få innsikt i hva som skjer i barna deres ungdomstid for å skape forståelse slik at det kan bli lettere for både barn og voksne å forstå og hjelpe hverandre gjennom denne fasen i livet. Vi ønsker også å bidra til at samfunnet forøvrig kan få økt forståelse av den psykiske sykdommens omfang blant ungdom. Det er vanlig både å ha større og mindre psykiske problemer og at de fleste sliter med noe. Ved innsikt og kunnskap mener vi at det er lettere å forstå hverandre, behandle hverandre bedre (unngå mobbing bl.a) og strekke ut en hjelpe når det trengs. At terskelen for å snakke med hverandre om disse tingene blir lavere og at det blir større aksept for å ha det vanskelig. Serien vil produseres slik vi produserer annen dokumentarfilm/serie. Mental Helse Ungdom vil bruke filmen i alle sammenhenger der det er naturlig, i forbindelse med debatter, undervisning, foredrag, møter og møteplasser. fa

Fremdriftsplan

01.01.21 01.02.22 Filming. flere dager i uka. 01.02.21 01.10.22 Møter med referansegruppe. Feb 2021 blir første møte og deretter hver 3 mnd. 01.05.22 01.10.22 Opplegg med lokallag. Temakveld nr 1 og 2 blir juni og nov 2022. Debattkveld 1 og 2 blir mai og nov 2022. 01.10.21 01.08 22 Klipp av serien + komponering av musikk 01.08.22 01.09.22 Lydetterarbeid og grading 01.10. 22 Premiere NRK 01.10. 22 01.12.22 Datainnsamling med leveranse

Prosjektleder/forsker

Mari Bakke Riise

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
KRAFT
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Org.ledd
A5 film A/S
Beløp Bevilget
2021: kr 700 000, 2022: kr 700 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
01.12.2022
Status
Under gjennomføring