KRAFT

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Vi savner gode virkelighetsnære dokumentarserier hvor ekte ungdom viser sårbarhet og styrke, som blir forbilder og kan gi et realistisk innblikk i det å være ungdom i dag. Vi følger historiene til fem medvirkende (14-17 år), fokuserer på tydelig tematikk som det å føle seg annerledes, ensomhet, kjærlighet, skam, identitet, mestring og tilhørighet. Dette fortelles gjennom personlige historier som forelskelse, skilsmisse, svik, prestasjonskultur, mobbing, kulturforskjeller og fattigdom. Mange av elevene har blitt mobbet, mange sliter med å finne sin plass. I dansen er det rom for alle.

Målsetting for prosjektet

Lage en dokumentarserie som skal bidra til åpenhet, aksept, innsikt og forståelse for psykisk helse. Bidra til at ungdom som sliter psykisk og samfunnet generelt, helsepersonell, omsorgsarbeidere, pårørende og lærere vil få bedre kunnskap til å ivareta denne gruppa.

Målgruppe

Primærmålgruppa er ungdom mellom 12-18 år. Sekundærmålgruppa er pårørende, venner, psykisk helsearbeidere, politikere, beslutningstakere og ungdom generelt.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

1000000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Pilot: https://vimeo.com/404541903 Passord: A5Film_kraft Vi skal videre dokumentere dette universet og historiene og lage en sterk dokumentarserie som kan bidra til mer åpenhet og opplysning, aksept, innsikt og forståelse for psykisk helse. Bidra til at ungdommer får mot til å gå sine egne veier og føle seg god nok. Vi ønsker også at foreldre kan få innsikt i hva som skjer i barna deres ungdomstid for å skape forståelse slik at det kan bli lettere for både barn og voksne å forstå og hjelpe hverandre gjennom denne fasen i livet. Vi ønsker også å bidra til at samfunnet forøvrig kan få økt forståelse av den psykiske sykdommens omfang blant ungdom. Det er vanlig både å ha større og mindre psykiske problemer og at de fleste sliter med noe. Ved innsikt og kunnskap mener vi at det er lettere å forstå hverandre, behandle hverandre bedre (unngå mobbing bl.a) og strekke ut en hjelpe når det trengs. At terskelen for å snakke med hverandre om disse tingene blir lavere og at det blir større aksept for å ha det vanskelig. Serien vil produseres slik vi produserer annen dokumentarfilm/serie. Mental Helse Ungdom vil bruke filmen i alle sammenhenger der det er naturlig, i forbindelse med debatter, undervisning, foredrag, møter og møteplasser. fa

Fremdriftsplan for prosjektet

01.01.21 01.02.22 Filming. flere dager i uka. 01.02.21 01.10.22 Møter med referansegruppe. Feb 2021 blir første møte og deretter hver 3 mnd. 01.05.22 01.10.22 Opplegg med lokallag. Temakveld nr 1 og 2 blir juni og nov 2022. Debattkveld 1 og 2 blir mai og nov 2022. 01.10.21 01.08 22 Klipp av serien + komponering av musikk 01.08.22 01.09.22 Lydetterarbeid og grading 01.10. 22 Premiere NRK 01.10. 22 01.12.22 Datainnsamling med leveranse

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målet med KRAFT har vært å bidra til åpenhet og aksept, innsikt og forståelse for psykisk helse. At ungdommer får mot til å gå sine egne veier og føle seg god nok. KRAFT har vært en utrolig spennende serie og prosjekt å jobbe med, fordi seriens narrativ og moral sitter i, i lang tid etter man har sett den. Reaksjonene fra publikum har uten tvil vært positive og nyttige. Mange har tatt kontakt i etterkant av serien og fortalt om egne psykiske utfordringer og om at det hjelper å se andre som har det tøft og har de samme tankene som en selv. Vi har lyttet og gitt informasjon om hvor man kan få hjelp. KRAFT har skapt et stort engasjement i kanaler som brukes aktivt av filmens målgruppe (15- 22 år), med visninger av serien i NRK TV og bl.a TikTok, snapchat og Instagram. Serien gir deg refleksjoner knyttet til egne livserfaringer, hvordan man kan forstå hverandre, snakke sammen om de vanskelige tingene og oppsøke hjelp før det går for langt.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det har vært en utrolig fin opplevelse å se serien komme ut i verden og nå publikummet sitt og høre historiene fra folk om hvor mye serien har betydd for dem. Det vi ser er at serien beveger mennesker i alle aldre, også utenfor primærmålgruppa. Publikum forteller at det er en film med håp. Det er alvorlige temaer som blir presentert som mobbing, utenforskap, ensomhet, følelse av mindreverdighet, depresjon og angst. Men hvor man gjennom serien ser hvordan samholdet i dansecrewet og dansen i seg selv har hjulpet og hjelper disse ungdommene gjennom dette. Vi har fått tilbakemeldinger på at det gir kunnskap, inspirasjon, innsikt til å forstå hverandre, snakke om vanskelige ting og trekke ut en hjelpende hånd- den effekten vi ville at serien skulle ha. I kjølvannet av serien har vi fått omtale i medier og sosiale plattformer om psykisk helse blant ungdom. Vi mener vi har nådd effektmålene vi satte oss.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

401000

Prosjektgjennomføring/Metode

Dette antallet er basert på seertall på serien per 08.01.2023. I tillegg kommer alle som er nådd gjennom media og SoMe-plattformer. Serien ble gjennomført på annen måte som vi lager dokumentarproduksjoner: forberedelser, manusarbeid, opptak, logg, redigering, komponering av musikk, lydetterarbeid og fargekorrigering. Produsentarbeid mot kanal, økonomirapportering, levering av ferdig serie. Lansering før, under og etter premiere med fokus på mental helse i ulike mediaplattformer. Se mer under resultater og resultatvurdering. Vi har kommunisert aktivt med primærmålgruppen på SoMe gjennom hele lanseringsperioden, og er svært fornøyde med rekkevidden og nivået av engasjement vi har oppnådd i disse kanalene. NRK har også publisert eget SoMe-innhold på sine kontoer. NRK sine 3 facebookposter: 1150 654 rekkevidde, NRKp3 sin instagram: 174 365. I tillegg til dette har det blitt delt masse på snap og tiktok-kontoene til de medvirkende i serien, danseinfluencere, Subsdans sine kanaler, Mental Helse Ungdom sine kanaler, A5 film sine SoMekontoer. Klippene har fått masse delinger og nådd bredt til hundre tusener av ungdommer i hovedmålgruppa og i sekundærmålgruppa.

Resultater og resultatvurdering

Per 08.01.2023 har KRAFT blitt sett av 401 000. Et besøkstall vi er godt fornøyde med, og fullføring på 80% som er et suksesskriterie i NRK. Direkte opplyst om Mental Helse Ungdoms (MHUH) hjelpechat i serien. KRAFT var et av hovedinnslagene på NRK sin høstlansering. Testvisninger med referansegruppa. Tema og debattkvelder med lokallag. Førpremiere på Soria Moria med over 170 ungdommer og voksne. KRAFT er solgt gjennom Nordvisjonen til dansk TV og islandsk TV. Danseworkshop med ungdommer fra serien på MHUs sommerleir. Fin debatt og anmeldelse på podcasten «Fæb» med over 10 000 aktive lyttere om KRAFT. Bydel St. Hanshaugen hadde KRAFTarrangement på ungdomshuset «Huset på Haugen”. Innslag på Dagsrevyen. Artikler: NRK.no, MHUs medlemsblad, Varingen, Arbeidets Rett og Tynsetingen Anmeldelse i Periskop Radioinnslag: P3 morgen, NRK mp3, NRK innlandet, radio StorOslo. Trailer i beste sendetid på NRK linjærTV SoMevideoer om mental helse på facebook, instagram, tik tok og snap chat.

Oppsummering og videre planer

KRAFT på Festivaler. Vi er i kontakt med organisasjonene Sanitetsforeningen, Foreningen for Nasjonal Folkehelse og Soroptimist som vi tenker å vise serien på medlemsmøter med samtale etterpå. Vi har hele tiden hatt en ambisjon om å få KRAFT ut på skoler. Dette har vi snakket med Mental Helse Ungdom (MHU) om, og i tillegg så har NRK veldig lyst til dette og er i gang med det nå. De har et program som heter «NRK skole» hvor de samarbeider med skoler i hele Norge. Der vil serien ha en lang levetid i mange år fremover. Det vil være naturlig å informere om MHU til ungdommene gjennom dette.

Prosjektleder

Mari Bakke Riise

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
KRAFT
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Org.ledd
A5 film A/S
Beløp Bevilget
2021: kr 700 000, 2022: kr 700 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
01.12.2022
Status
Avsluttet