Krafttak for inkluderende musikk

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet:
Krafttak for inkluderende musikk har arbeidet med musikktilbud for personer med nedsatt funksjonsevne siden 2015. Musikkpedagog Halvdan Presthus er ansvarlig for tilpasset tilrettelegging for målgruppen i Sandnes.

Musikkpedagog vil samarbeide med musikkterapeut Anne Torø Eggen om videoveiledning av samspills-situasjoner for tilpasset tilrettelegging. For individuell undervisning deltar 4-5 brukere i Sandnes.

Målsetting: Musikkprosjektet har som hovedmål å fremme økt livskvalitet for brukene. Dette prosjektet har som delmål å prøve ut Soundbeam som verktøy for tilpasset undervisning i størst mulig grad.

Deltakere i Sola kommune: I dette prosjektet vil musikkpedagog prøve ut Soundbeam for flere bruker ved Sande aktivitetssenter. Leder ved aktivitetssenter støtter opp om et pilot-prosjekt for å fremme glede, mestring og kommunikasjon med musikk. Vi startet opp med første time 06.04.22 for tre bruker en gang pr.uke til sommeren.

Metode: I prosjektet har vi fokus på Soundbeam som et verktøy for å fremme samspill. Soundebeam benytter følsomme sensorer for å registrere bevegelser, og bevegelser fra bruker omdannes til lyd.

Utprøving: I prosjektet våren-22, vil vi prøve ut Soundbeam for målgrupper med større variasjon i motorisk og språklig funksjonsnivå.

Materiale: Vi lager musikkhefte med tekster og besifring for inkludering med felles musikkstund. Musikkheftet vil kunne benyttes allment utenom Sandnes av barnehager, skoler og institusjoner som ønsker å jobbe med tilrettelagt musikk for sine målgrupper.

Tidsplan: Vi har startet prosjekt i Sola den 06.04. I Sandnes starer vi den 21.04.22 og hoveddelen av prosjektet avsluttes i desember-22. I Sola bli pilotdelen av musikkprosjektet avsluttet til sommeren-22.

Forventet resultat: Vi vil dele kunnskap og kompetanse mot lokale og nasjonale institusjoner.Vårt mål er å skape en holdningsendring og vise musikkens muligheter som kommunikasjonsmiddel. Alle mennesker må få mulighet til å kommunisere på sitt nivå i sitt nærmiljø : «Der ordene stopper, starter musikken!»

Prosjektleder

Halvdan Presthus

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Krafttak for inkluderende musikk
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
Kr 150.000
Startdato
08.04.2022