Kreativitet og Mestring

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Vi ønsker å gi barn et tilbud med fokus på mestring. Når man har fått en kronisk sykdom krever det mye av både en selv og foreldre for at barnet skal mestre mange av utfordringene

de støter på.

Disse barna, og deres foreldre ønsker vi å gi en felles plattform å stå på, slik at de kan akseptere sykdommen sin. Samlinger med fokus på å gjøre aktiviteter sammen, som matlagging og hobbyaktiviteter er temaet i denne søknaden. En ønsker å gi dem en arena hvor de har mulighet til å samles og hvor de kan være seg selv uten tanke på at de skiller seg ut på grunn av sykdommen sin.

2. Målsetting
Å gi barn en mulighet til å samles et sted hvor de kan ha muligheten til å være helt seg selv uten tanke på at man skiller seg ut på grunn av sykdom m.v.

Dette vil vi oppnå ved å arrangere samlinger med fokus på å gjøre aktiviteter sammen:
– Allergitrygge hobbyaktiviteter
– Allergivennlig mat

3. Målgruppe
Barn fra 0 – 13 år i Kvinnherad og områdene rundt inviteres sammen med deres foreldre til å delta i dette prosjektet.

4. Gjennomføring
Vi ser for oss at ca. 30 barn med astma, eksem og allergisykdommer vil delta. Barna skal møtes 4 ganger pr år for å drive med hobbyaktiviteter, og møte likesinnede.

Det sendes ut brev til alle barn fra 0 – 13 år som er medlemmer av NAAF. Invitasjon til å delta legges også på helsestasjonen og skolene i kommunen.

På samlingene vil en ha fokus på ulike aktiviteter som barna kan gjøre sammen, og således føre til en felles plattform. Et tilbud hvor en kan møte andre som har samme utfordringer som en selv. På samlingene vil barna kunne dele erfaringer og tanken om hvordan det er å leve med sykdom, og hvordan de mestrer dette. Vi vil ha aktiviteter som:
– Hobbyaktiviteter (maling, tegning, sying m.v)
– Matlaging (allergitrygg mat)
– Kurs

5. Betydning
Med dette prosjektet ønsker vi at de får en felles plattform slik at de kan akseptere sykdommen. Viktigheten av å få inn holdningen “Dette kan vi få til” vil bli særlig vektlagt. Og vi tenker da at mestringsfølelsen og selvbilde vil stige i takt med dette.

6. Framdriftsplan
1. kvartal 2013: starte opp med å detaljplanlegge og rekruttere deltakere
Mars/april 2013: oppstart aktiviteter/samlinger
Samlingene vil deretter fortsette med en samling pr kvartal i 2013 og 2014.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Aud Berit Eide

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Kreativitet og Mestring
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2013: kr 60 000, 2014: kr 34 000
Startdato
07.01.2013
Sluttdato
15.12.2014
Status
Avsluttet