Kreft uten filter, en podkast for unge berørt av kreft

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Å høre om andres erfaringer er noe mange i vår målgruppe er på jakt etter. Det gjelder i flere ulike formater. Vi opplever at målgruppen også vil ha råd og veiledning, spesielt når man står under behandling eller er den som er pårørende. De trenger det gjerne her og nå. Erfaringer medlemmene våre ofte sitter med, er at de skulle ønske de visste mer om alt de kunne tatt tak i på et tidligere tidspunkt. Det kan være råd om arbeidsavklaringspenger. At de skulle tatt mot til seg og snakket mer åpent om det som er vanskelig etc.

Målsetting for prosjektet

Målet med prosjektet er å gi gode og nyttige råd til unge kreftrammede og pårørende som står midt oppi en stor livskrise. Vi skal lage en Podkastsesong som byr på historier de unge kan relatere seg til. Et ekspertpanel skal gi råd underveis, slik at lytterne kan ta dette i bruk i egne liv.

Målgruppe

Hovedmålgruppe: Unge kreftrammede og pårørende mellom 15 og 35 år. Sekundær målgruppe: Fagpersoner som jobber med kreftrammede og pårørende.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

10000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

I Podkastformat ønsker vi å dele historier fra unge kreftrammede og pårørende. Vi ønsker at et ekspertpanel dykker ned i historiene til unge mennesker, som brått en dag befant seg i et av sine største livskriser, enten som kreftrammet eller pårørende. Ekspertpanelet skal gi råd og veiledning underveis i historien. Er det noen fallgruver de kunne unngått? Hvor kunne de oppsøkt hjelp? Er det noe de kunne gjort annerledes? Hvordan kan man best bearbeide de de går gjennom? Det finnes en lang rekke problemstillinger et ekspertpanel kan gi råd om. Og ved at vi deler disse historiene med råd fra eksperter, håper vi at lytterne (unge kreftrammede og pårørende) kan bli bedre rustet i å stå i den krisen de befinner seg i. Vi skal lede prosjektet selv, men leier inn en frilansjournalist til å produsere hver enkelt historie. Journalisten tar kontakt med caser, intervjuer og bestemmer hvordan ting skal klippes sammen. Ansatt i Ung Kreft skal ha prosjektlederrollen, og gjør arbeidet i ekspertpanel, i kommunikasjon og annonsering. Det er vi som også skal finne caser.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektplanen er godt utarbeidet og vi vil kunne sette i gang med en gang vi får svar på søknaden. Planen er at Frilansjournalist er i gang med arbeidet fra august 2022. Siden vi skal kjøre det i to bolker, gjør vi oss først ferdig meg 5 episoder som blir klart til publisering i løpet av høsten. Når publiseringen av dem startert, starter også arbeidet med bolk 2, som er de 5 andre episodene.

Prosjektleder

Anniken Golf Rokseth

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Kreft uten filter, en podkast for unge berørt av kreft
Organisasjon
Ung Kreft
Beløp Bevilget
2022: kr 330 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
30.06.2024
Status
Under gjennomføring