Kreftslabberas -en podkast fra Ung Kreft

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Vi ønsker å nå ut til, og være lett tilgjengelige for alle i vår målgruppe, med særlig fokus på de yngste, som vi ikke når ut til i så stor grad i dag. Dette er et svært annerledes tilbud enn de andre aktivitetsbaserte tingene vi tilbyr, og vi tror det vil være et nyttig og betydningsfullt prosjekt for unge kreftrammede, både i hverdagen på sykehuset, under behandling og etter behandling. Intervjuobjektene i de 10 episodene skal variere i så stor grad at alle kan finne noen situasjoner eller personer de kjenner igjen sin egen erfaring i, slik at prosjektet har betydning for flest mulig.

Målsetting for prosjektet

Vi ønsker at kreftrammede skal få en lett tilgjengelig og gratis mulighet til å høre om andre likesinnede sine historier, uten å være redde for å forplikte seg. Tilbudet skal være rettet mot – og tilgjengelig for ALLE, uavhengig av bosted, økonomi, religion, etnisitet eller lignende.

Målgruppe

Målgruppen består av unge kreftrammede og unge pårørende, og alle nærstående til unge kreftrammede. Det er ca 1000 personer under 35 år som får kreft hvert år.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

En prosjektgruppe planlegger tema for hver episode, og finner egnede intervjuobjekter for å belyse ulike tema og relevante situasjoner for unge kreftrammede. Opptak gjøres i profesjonelle studio, klippes til en lengde på 30-45 minutter, og publiseres på lett tilgjengelige og kjente steder for norske ungdommer: iTunes og Spotify. Det er viktig at podkasten har et profesjonelt uttrykk i coverets layout og lydkvalitet, da den skal “konkurrere” med andre profesjonelle podkaster i ungdommens spillelister. Samtidig ønsker vi at selve samtalen i opptaket skal virke uformell, som en helt vanlig samtale mellom to som har kjent kreft på kroppen. Vi vil at de unge skal sitte igjen med en “Jeg vil også ta del i denne samtalen og dele mine erfaringer”-følelse, slik at de oppsøker steder der de kan få ha en slik samtale dersom de har behov for det.

Fremdriftsplan for prosjektet

Mars – juli: Kursing av programleder, fastsetting av episodenes tema Juli – august: casting av intervjuobjekter og fastsetting av detaljert fremdriftsplan September: opptak Oktober: opptak/publisering/promotering November: publisering Desember: promotering Episodene skal publiseres med en til to ukers mellomrom.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Ung Cancer i Sverige har hatt suksess med deres egen podkast «Fuck Cancer Podden» hvor de kombinerte kreftrelaterte temaer med personlige historier. I Norge fantes det ikke en tilsvarende podkast, så derfor ble det naturlig at Ung Kreft fylte dette hullet. En podkast er tilgjengelig for alle uavhengig av bosted, helsetilstand og økonomi. Vi tenkte dermed at en podkast kunne bli et lavterskeltilbud som enda flere enn vår vanlige medlemsmasse kunne få glede av. Målgruppen for podkasten var først og fremst unge kreftrammede og pårørende mellom 15 og 35 år. Hovedmålsettingen vår var å spre kunnskap om unge berørt av kreft, og vi bygget hele konseptet for podkasten rundt dette. Et delmål var å produsere og lansere podkasten i løpet av høsten 2018. Det klarte vi fint. Vi ønsket også å nå ut til flere enn dem som allerede er medlemmer i Ung Kreft. Det klarte vi med god margin.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Podkasten ble avspilt over 31 000 ganger. Med tanke på at Ung Kreft kun har 1000 medlemmer, er dette et godt resultat.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

31000

Prosjektgjennomføring/Metode

Vi ønsket å lage en tidløs podkast som kan brukes som et oppslagsverk også for fremtidens kreftpasienter og pårørende. Hver episode handler om en personlig historie knyttet opp til et tema. Vi laget ti episoder med varierte temaer som trening, seksualitet og døden. Temaet for episodene ble valgt ut ved å sende ut mail til alle medlemmene våre og spørre om hva de ønsket å høre om, og om noen ville fortelle sin historie. Vi fikk god respons, og bygget podkasten rundt tilbakemeldingene vi fikk. Produksjonsselskapet Både Og stod for alt det tekniske ved podkasten, og var en god samarbeidspartner.

Resultater og resultatvurdering

Podkasten er avspilt over 31 000 ganger. Med tanke på at Ung Kreft kun har 1000 medlemmer, er dette et godt resultat. Vi ønsket å nå flere i den yngre delen av målgruppen vår. Det vet vi ikke om vi har gjort for lytterstatistikken sier ikke noe om alder. Men de fleste som hører på podkast er under 30 år, så vi har god grunn til å tro at vi har nådd mange unge. Vi har opprettet et punkt i innmeldingsskjemaet vårt hvor vi spør om noen fikk vite om Ung Kreft for første gang via podkasten. Kun to personer har krysset av på det. Med andre ord er ikke podkasten en stor rekrutteringskanal, men takket være gode tilbakemeldinger vet vi likevel at podkasten gir lytterne nyttig og god informasjon. Vi sendte ut en medlemsundersøkelse hvor vi blant annet spurte om hva folk syns om podkasten. 77,3 % av de som hadde lyttet til den svarte at den var veldig bra.

Oppsummering og videre planer

Vi er veldig fornøyde med podkasten og ser nå på mulighet for å videreutvikle den og produsere en tredje sesong. Vi ønsker å gå mer i dybden på de temaene som er lyttet mest til. Vi prøver nå å finne finansiering til dette.

Prosjektleder

Anniken Golf Rokseth

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Kreftslabberas -en podkast fra Ung Kreft
Organisasjon
Ung Kreft
Beløp Bevilget
2017: kr 181 500
Startdato
01.07.2017
Sluttdato
31.12.2018
Status
Avsluttet