Kreftslabberas -en podkast fra Ung Kreft

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vi ønsker å nå ut til, og være lett tilgjengelige for alle i vår målgruppe, med særlig fokus på de yngste, som vi ikke når ut til i så stor grad i dag. Dette er et svært annerledes tilbud enn de andre aktivitetsbaserte tingene vi tilbyr, og vi tror det vil være et nyttig og betydningsfullt prosjekt for unge kreftrammede, både i hverdagen på sykehuset, under behandling og etter behandling. Intervjuobjektene i de 10 episodene skal variere i så stor grad at alle kan finne noen situasjoner eller personer de kjenner igjen sin egen erfaring i, slik at prosjektet har betydning for flest mulig.

Målsetting

Vi ønsker at kreftrammede skal få en lett tilgjengelig og gratis mulighet til å høre om andre likesinnede sine historier, uten å være redde for å forplikte seg. Tilbudet skal være rettet mot – og tilgjengelig for ALLE, uavhengig av bosted, økonomi, religion, etnisitet eller lignende.

Målgruppe

Målgruppen består av unge kreftrammede og unge pårørende, og alle nærstående til unge kreftrammede. Det er ca 1000 personer under 35 år som får kreft hvert år.

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

En prosjektgruppe planlegger tema for hver episode, og finner egnede intervjuobjekter for å belyse ulike tema og relevante situasjoner for unge kreftrammede. Opptak gjøres i profesjonelle studio, klippes til en lengde på 30-45 minutter, og publiseres på lett tilgjengelige og kjente steder for norske ungdommer: iTunes og Spotify. Det er viktig at podkasten har et profesjonelt uttrykk i coverets layout og lydkvalitet, da den skal “konkurrere” med andre profesjonelle podkaster i ungdommens spillelister. Samtidig ønsker vi at selve samtalen i opptaket skal virke uformell, som en helt vanlig samtale mellom to som har kjent kreft på kroppen. Vi vil at de unge skal sitte igjen med en “Jeg vil også ta del i denne samtalen og dele mine erfaringer”-følelse, slik at de oppsøker steder der de kan få ha en slik samtale dersom de har behov for det.

Fremdriftsplan

Mars – juli: Kursing av programleder, fastsetting av episodenes tema Juli – august: casting av intervjuobjekter og fastsetting av detaljert fremdriftsplan September: opptak Oktober: opptak/publisering/promotering November: publisering Desember: promotering Episodene skal publiseres med en til to ukers mellomrom.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport ExtraStiftelsen podkast Ung Kreft.pdf

Prosjektleder/forsker

Anniken Golf Rokseth

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Kreftslabberas -en podkast fra Ung Kreft
Organisasjon
Ung Kreft
Beløp Bevilget
2017: kr 181 500
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
01.01.2019
Status
Avsluttet