Krenkelser og omsorgssvikt

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn: Utgangspunktet var Normisjons arbeid med seksuelle krenkelser i kristne miljøer i Norge og informasjon om at seksuelle krenkelser også hadde skjedd ved misjonens internatskoler i utlandet. Et forprosjekt avdekket behov for en større kartlegging og tilbud om rehabiliteringstiltak til utsatte.

 

Overordnet mål: Undersøke omfanget av seksuelle krenkelser og omsorgssvikt ved Normisjons internatskoler i utlandet, og gjennomføre en rehabiliteringsprosess. I tillegg var det et mål å øke organisasjonsmessig kompetanse innenfor overgrepsfeltet generelt.

 

Målgruppe: Ca 450 norske og 130 svenske og danske tidligere elever ved Normisjons fem internatskoler i utlandet i perioden 1948-2000. 

 

Resultater: Kartleggingen av hva som har skjedd av krenkelser og omsorgssvikt ved internatskolene, ble utvidet til også å omfatte de positive sidene ved oppveksten. Rapporten tegner dermed et helhetlig bilde av oppveksten på internatskolene. Den viser at et flertall har hatt det bra (over 60%), men at et betydelig mindretall (ca 25%) har vært utsatt for ulik grad av omsorgssvikt og krenkende opplevelser. Ca 9 % har vært utsatt for seksuelle krenkelser. Atskillelsen fra foreldrene har i seg selv vært en stor belastning for mange.

 

Vi arrangerte tre bearbeidingssamlinger for tidligere elever, en for foreldrene og en for tidligere ansatte, med til sammen ca 200 deltakere. Sentralt i arrangementene stod informasjon om undersøkelsen, sammen med organisasjonsledelsens oppgjør med et system som har ført til at barn og foreldre ble atskilt, og en beklagelse overfor de som var påført store påkjenninger og til dels traumatiske opplevelser. 

 

Vi har også systematisert Normisjons erfaringer når det gjelder seksuelle krenkelser generelt og utarbeidet en faglig dokumentasjon. 200 personer deltok på tre kursdager for ledere på ulike nivåer i kirkesamfunn og kristne organisasjoner med fokus på forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser i kristne miljøer.  

 

Prosjektet har fått bred oppmerksomhet i dagspressen (bl.a. Vårt Land, Dagen, Aftenposten og Dagbladet). Det har satt i gang en tilsvarende prosess i de fleste andre norske misjonsorganisasjoner. Som en følge av vårt prosjekt ble en lignende studie som omfatter 2500 tidligere misjonærbarn satt i gang av Det Norske Misjonsselskap og Norsk Luthersk Misjonssamband.

 

Konklusjon: Dette har vært en smertefull, men livgivende prosess. Prosjektet har bidradd til at tabubelagte forhold er kommet fram i lyset og har satt i gang viktige prosesser i enkeltmenneskers og familiers liv. Tilbakemeldinger viser at undersøkelsen, samlingene og beklagelsen fra Normisjons ledelse har gitt mange en viktig oppreisning. Ringvirkningene har vært store for hele Misjons-Norge. Rapporten er også oversatt til engelsk og distribuert til internasjonale misjonsorganisasjoner. Den økte kompetansen innenfor feltet seksuelle krenkelser er videreformidlet gjennom kurs og materiell til kirkesamfunn, kristne organisasjoner og bispedømmer i Den norske kirke.

 

Prosjektleder/forsker

Unndis Bergås

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Krenkelser og omsorgssvikt
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Normisjon
Beløp Bevilget
2007: kr 675 000, 2008: kr 980 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet