Krona på verket

FFHB i Vestfold har beveget seg fra Nordkapp til Cape Town og nesten hjem igjen.

Da pandemien la sin klamme hånd over landet stoppet også mange av de aktivitetene som Foreningen For Hjertesyke Barn hadde tradisjon for å arrangere.

– Mange savnet samlingene med «likesinnede» der gode bånd ble knyttet og erfaringer ble utvekslet, forteller prosjektleder Thor Henning Nilsen.

Kontakt og aktivitet under trygge forhold

Samlingene og aktivitetene arrangert av Foreningen For Hjertesyke Barn er en viktig arena for aktivitet under trygge forhold.

– For ikke å miste kontakten mellom medlemmene og for å aktivisere flest mulig, satte vi i gang med et prosjekt der hver enkelt var aktiv i sitt nærområde, sier Nilsen.

Med støtten fra Stiftelsen Dam ble det rom for å ha felles møteplasser og å dele ut premier til deltakerne på prosjektet. Dette som en viktig motivasjonsfaktor og gulrot i enden av aktivitetene.

Stor variasjon

Siden våren 2020 har vært stor variasjon i aktivitetene som har vært en del av prosjektet. Medlemmene har gått i trapper, hoppet tau, kick-bokset, padlet, løpt og svømt.

– I august hadde vi beveget oss totalt 16.532 km. Det tilsvarer litt lenger enn fra Nordkapp til Cape Town, forteller prosjektleder Nilsen. Dessuten gikk vi så mange trinn at vi klatret opp Mount Everest litt over fire ganger, forteller Nilsen.

Ved slutten av vårsesongen 2021 har de fortsatt beveget seg mye og kommet seg et godt stykke opp til Norge igjen. Nå gjenstår det å opprettholde det gode engasjementet for variert hverdagsaktivitet.


Sluttrapportsammendrag

Løpende vurdering av tiltak og gjennomføring med fokus på forbedringsmuligheter og nye tiltak innenfor prosjektets rammer og målsetninger.

Når prosjektet ble forlenget og gikk inn i fase 2, ble det litt tyngre å få like stort engasjement blant deltagerne som i fase 1.

Utfallet ble både en økt aktivitet og ikke minst motivasjon til aktivitet, samt at det brakte medlemmene sammen i en tid der det ikke var mulig å møtes fysisk.


Søknadssammendrag

Det blir født mellom 500 og 600 barn med medfødt hjertefeil hvert år i Norge, heretter benevnt «hjertebarn».

En stor gruppe av hjertebarna har utfordringer når det gjelder aktivitet. Fysiske begrensninger i dagliglivet gjør ofte at disse barna ikke kan delta på lik linje med andre friske barn og unge.

I perioden vi er inne i med utfordringer knyttet til Korona-pandemien, er det forsterkede begrensinger når det gjelder aktivitet, både for hjertebarna og deres nære familie.

Vi, FFHB Vestfold, ønsker å motivere til ekstra aktivitet blant disse hjertebarna og deres familier ved å introdusere et prosjekt for økt fysisk aktivitet, i sammenheng med økt kontakt på nettet.
Dette både for å motivere for økt fysisk aktivitet generelt og for å flytte fokus fra en stillesittende Korona-hverdag til en hverdag med mål om å være i aktivitet.

Fysisk aktivitet:
Invitasjon sendes til alle våre medlemmer om å delta i en konkurranse som går ut på å registrere fysisk aktivitet over en periode, fra palmesøndag 5.april til utgangen av sommerferien.
Øvelser: Hoppe tau, trappegang, gåturer, sykkelturer, ergometersykling, eller fritt valgt aktivitet tilpasset den enkeltes funksjonsnivå.

• Hvilken aktivitet man velger er opp til den enkelte, tilpasset fysiske begrensninger.
• Registreringsskjema fylles ut og sendes inn med jevne mellomrom.
• Deltagerne konkurrerer i ulike klasser, etter alder.
• Ved utgangen av prosjektet summeres tallene.
• Det gis premier til de beste i hver klasse.
• Det trekkes premier til noen deltakere uavhengig av resultat, men en forutsetning er at man deltar over en periode på minst 2 måneder.
• Alle deltagerne mottar deltagerpremie.

Sosial kontakt:
Det etableres en Facebook-gruppe (åpen) der medlemmer/deltagere kan legge ut bilder og video av artige aktiviteter man finner på hver for seg eller sammen med familiemedlemmer. De beste innslagene premieres
Mål/Resultat: Familiene som deltar opplever et fokus på aktivitet i Coronatiden.

Prosjektleder

Thor Henning Nilsen

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Krona på verket
Organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Beløp Bevilget
Kr 61.000
Startdato
30.04.2020