Krona på verket

Søknadssammendrag

Det blir født mellom 500 og 600 barn med medfødt hjertefeil hvert år i Norge, heretter benevnt «hjertebarn».

En stor gruppe av hjertebarna har utfordringer når det gjelder aktivitet. Fysiske begrensninger i dagliglivet gjør ofte at disse barna ikke kan delta på lik linje med andre friske barn og unge.

I perioden vi er inne i med utfordringer knyttet til Korona-pandemien, er det forsterkede begrensinger når det gjelder aktivitet, både for hjertebarna og deres nære familie.

Vi, FFHB Vestfold, ønsker å motivere til ekstra aktivitet blant disse hjertebarna og deres familier ved å introdusere et prosjekt for økt fysisk aktivitet, i sammenheng med økt kontakt på nettet.
Dette både for å motivere for økt fysisk aktivitet generelt og for å flytte fokus fra en stillesittende Korona-hverdag til en hverdag med mål om å være i aktivitet.

Fysisk aktivitet:
Invitasjon sendes til alle våre medlemmer om å delta i en konkurranse som går ut på å registrere fysisk aktivitet over en periode, fra palmesøndag 5.april til utgangen av sommerferien.
Øvelser: Hoppe tau, trappegang, gåturer, sykkelturer, ergometersykling, eller fritt valgt aktivitet tilpasset den enkeltes funksjonsnivå.

• Hvilken aktivitet man velger er opp til den enkelte, tilpasset fysiske begrensninger.
• Registreringsskjema fylles ut og sendes inn med jevne mellomrom.
• Deltagerne konkurrerer i ulike klasser, etter alder.
• Ved utgangen av prosjektet summeres tallene.
• Det gis premier til de beste i hver klasse.
• Det trekkes premier til noen deltakere uavhengig av resultat, men en forutsetning er at man deltar over en periode på minst 2 måneder.
• Alle deltagerne mottar deltagerpremie.

Sosial kontakt:
Det etableres en Facebook-gruppe (åpen) der medlemmer/deltagere kan legge ut bilder og video av artige aktiviteter man finner på hver for seg eller sammen med familiemedlemmer. De beste innslagene premieres
Mål/Resultat: Familiene som deltar opplever et fokus på aktivitet i Coronatiden.

Prosjektleder/forsker

Thor Henning Nilsen

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Krona på verket
Organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Beløp Bevilget
Kr 61.000
Startdato
30.04.2020