Kronisk obstruktiv lungesykdom i Norge

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Kronisk obstructive lungesykdom I Norge; utbredelse, klassifisering og dødelighet

Sluttrapport

Bakgrunn

KOLS er rangert som verdens tredje hyppigste dødsårsak. På grunn av endringer i alderssammensetning, luftforurensing og røykevaner må beregninger av forekomst av KOLS stadig oppdateres. KOLS kan ikke kureres, men god diagnostikk og behandling kan støtte effektiv styring av KOLS.

Målsetting

1. Å studere forekomsten av KOLS i perioden 1995-97 og 2006-08. 2. Å studere egenskapene til pre-BD og post-BD lungefunksjon til prediksjon av dødelighet. 3. Å studere GOLD-klassifiseringenes egenskapene til å predikere dødelighet og sykehusinnleggelse for KOLS. 4. Å studere diskriminerende egenskapene til et vanlig brukte lungefunksjonstiltak og klassifiseringer til å predikere dødelighet og sykehusinnleggelser for KOLS.

Design, metode, materiale

Vi brukte tverrsnittsdesign for å studere mål 1 og for mål 2, 3 og 4 vi brukte kohortdesign. Vi brukte data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og oppfølgingsdata på dødelighet fra Dødsårsaksregisteret og på sykehusinnleggelser for KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom) fra Helse Nord-Trøndelag (HNT). For det første målet inkluderte vi 7158 personer i HUNT2 (1995-97) og 8788 personer i HUNT3 (2006-08). I det andre målet analyserte vi 2538 personer med luftstrømsbegrensning og 1262 personer med KOLS. I det tredje målet analyserte vi 1300 personer med KOLS. I det fjerde målet analyserte vi 890 personer med KOLS. I alle våre mål inkluderte vi personer i alderen ≥40 år. I mål 2-4 brukte vi overlevelsesanalyse og arealet under kurven (AUC) for å sammenligne evnen til de forskjellige målene på lungefunksjon til å forutsi dødelighet av alle årsaker og sykehusinnleggelser for KOLS.

Gjennomføring

Opprinnelig 1 Å estimere forekomsten av KOLS i Norge 1995-97 og 2006-08. 2 Å sammenligne hvordan pre-BD og post-BD lungefunksjon predikerer dødelighet på grunn av CVD og alle årsaker. 3 Å sammenligne hvordan GOLD-grader og ABCD-grupper predikerer sykehusinnleggelser på grunn av KOLS og alle årsaker. 4 Å sammenligne hvordan GOLD-grader og ABCD-grupper predikerer dødelighet på grunn av CVD og alle årsaker. Årsaks-spesifikke dødsfall som dødsfall relatert til sirkulasjonssystemet (ICD10 I00-I99) er underrapportert, noe som resulterer i en liten utvalgsstørrelse (N=305) blant deltakere med KOLS. Utvalgsstørrelsen reduseres ytterligere når vi velger hjertsykdom. Den lille utvalgsstørrelsen medfører stort sett lav styrke og upresise hazard ratios. GOLD oppdaterte ABCD-grupper i 2017, derfor slo vi sammen mål 3 og 4. Som mål 4 studerte vi et vanlig brukt lungefunksjonstiltak og klassifiseringer

Resultater

Forekomsten av KOLS blant menn falt fra 1995-97 til 2006-08 mens forekomsten hos kvinner var relativt stabil. Post-BD lungefunksjon predikerte dødelighet litt bedre enn pre-BD. GOLD 2017 klassifikasjon hadde dårlig prognostisk verdi for dødelighet og sykehusinnleggelser for KOLS. Vi fant at referanse-uavhengig FEV1Q generelt var bedre til å predikere dødelighet og sykehusinnleggelser for KOLS sammenlignet andre lungefunksjonstiltak og klassifiseringer.

Samarbeidspartnere

Vi samarbeidet med en forsker fra University of Bristol. Han gir et viktig bidrag i det epidemiologiske og analytiske perspektivet til prediktive modeller. Han er medforfatter på artiklene 2, 3 og 4.

Videre planer

Forskningsresultatene ble presentert på nasjonale og internasjonale konferanser. Artiklene publiseres i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter. Videre formidling av resultater gjennom LHL-websider.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Det er alltid et nært samarbeid med institusjonen (ISM, NTNU). Det ble tatt flere ph.d.-kurs som drives av institusjonen. Midtveisevaluering av prosjektet ble utført av institusjonen for å spore prosjektet. Resultatene ble presentert på de lokale institusjonelle møtene. Gjennom institusjonen blir ph.d.-studenten medlem av EPINOR. EPINOR støtter presentasjonen av resultater på nasjonale konferanser arrangert av NOFE. Det er gitt årlige rapporter til LHL. Test

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Bhatta, L. (2019). Chronic obstructive pulmonary disease in Norway; prevalence, classification, hospitalization, and mortality. NTNU i Trondheim.

Artikler:
Bhatta, L., Leivseth, L., Mai, X. M., Chen, Y., Henriksen, A. H., Langhammer, A. & Brumpton, B. M. (2018). Prevalence and trend of COPD from 1995–1997 to 2006–2008: The HUNT study, Norway. Respiratory Medicine , 138, 50-56.
https://doi.org/10.1016/j.rmed.2018.03.020

Bhatta, L., Leivseth, L., Carslake, D., Langhammer, A., Mai, X. M., Chen, Y., Henriksen, A. H. & Brumpton, B. M. (2019). Comparison of pre- and post-bronchodilator lung function as predictors of mortality: The HUNT Study. Respirology .
https://doi.org/10.1111/resp.13648 .

Bhatta, L., Leivseth, L., Mai, X. M., Henriksen, A. H., Carslake, D., Chen, Y., Langhammer, A. & Brumpton, B. M. (2019). GOLD classifications, COPD hospitalization, and mortality in chronic obstructive pulmonary disease: The HUNT Study., International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 15, 225-233 . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6999582/

Bhatta, L., Leivseth, L., Mai, X. M., Henriksen, A. H., Carslake, D., Chen, Y., Langhammer, A. & Brumpton, B. M. (2019) Spirometric classifications of COPD severity, mortality and COPD hospitalization: the HUNT Study. 
https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.202011-4174LE

Sluttrapport/artikler (pdf)

PhD thesis_Laxmi Bhatta.pdf
Artikkel 2_supplement file.pdf
Artikkel 3_supplement file.pdf
Art3.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Bhatta, L. (2019). Chronic obstructive pulmonary disease in Norway; prevalence, classification, hospitalization, and mortality. NTNU i Trondheim.

Artikler:
Bhatta, L., Leivseth, L., Mai, X. M., Chen, Y., Henriksen, A. H., Langhammer, A. & Brumpton, B. M. (2018). Prevalence and trend of COPD from 1995–1997 to 2006–2008: The HUNT study, Norway. Respiratory Medicine , 138, 50-56.
https://doi.org/10.1016/j.rmed.2018.03.020

Bhatta, L., Leivseth, L., Carslake, D., Langhammer, A., Mai, X. M., Chen, Y., Henriksen, A. H. & Brumpton, B. M. (2019). Comparison of pre- and post-bronchodilator lung function as predictors of mortality: The HUNT Study. Respirology .
https://doi.org/10.1111/resp.13648 .

Bhatta, L., Leivseth, L., Mai, X. M., Henriksen, A. H., Carslake, D., Chen, Y., Langhammer, A. & Brumpton, B. M. (2019). GOLD classifications, COPD hospitalization, and mortality in chronic obstructive pulmonary disease: The HUNT Study., International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 15, 225-233 . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6999582/

Bhatta, L., Leivseth, L., Mai, X. M., Henriksen, A. H., Carslake, D., Chen, Y., Langhammer, A. & Brumpton, B. M. (2019) Spirometric classifications of COPD severity, mortality and COPD hospitalization: the HUNT Study. 
https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.202011-4174LE

Prosjektleder/forsker

Laxmi Bhatta

Hovedveileder

Ben Brumpton

Detaljer
Program
Forskning (2015)
Prosjektnavn
Kronisk obstruktiv lungesykdom i Norge
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Beløp Bevilget
2016: kr 690 000, 2017: kr 700 000, 2018: kr 710 000
Startdato
08.08.2016
Sluttdato
31.12.2019
Status
Avsluttet