Kronisk rygg – operasjon

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Kroniske ryggsmerter er plagsomt for pasienten og dyrt for samfunnet

Bakgrunn: Kroniske ryggsmerter er plagsomt for pasienten og dyrt for samfunnet. Politikerne har ikke hatt tillit til at den norske ekspertisen kan løse problemet. Pasienter har vært sendt til utlandet for avstivningsoperasjon. Metoden er mye brukt, men effekten er ikke tilstrekkelig vitenskapelig vurdert.

 

Pasienter: 124 pasienter i alderen 25-60 år med korsryggsmerter > 1 år og skivedegenerasjon i de to nedre nivåer ble randomisert til avstivning eller kognitiv intervensjon/trening. Pasientene ble fordelt til to studier, avhengig av om de tidligere var prolapsoperert eller ikke.

 

Metode: Operasjonen bestod av avstivning i nivå L4-5 og/eller L5-S1 med (transpedikulær) skruer og bein. Fysioterapi etter tre mnd. Kognitiv intervensjon/trening bestod av undervisning for å gi pasienten en forståelse av at vanlig fysisk aktivitet ikke skader skiven, og anbefaling om å bruke ryggen og bøye den. Informasjonen ble forsterket ved diskusjoner, undervisning av tidligere pasienter og daglig fysisk aktivitet ledet av fysioterapeuter. Behandlingsperioden var 1 + 2 uker. Hovedeffektmål var pasientens vurdering av smerte og funksjon i det daglige ved svar på ti spørsmål (Oswestry Disability Index). Vurdering av effektmål inngår i prosjektet. [1-3]

 

Resultater: 97% av pasientene ble fulgt opp i ett år. Hovedeffekten var signifikant bedret i begge behandlingsgruppene og i begge studiene etter ett år. Det var ingen forskjell mellom behandlingsgruppene i de to studiene. Dersom de to studiene vurderes samlet var det  signifikant bedring etter kognitiv intervensjon/trening sammenliknet med operasjon for trygghet med hensyn til å bruke ryggen, muskelstyrke og bevegelighet (p< 0.001). Bevegeligheten ble ikke dårligere ved operasjon. Det var ingen langvarige komplikasjoner, men to pasienter sa at de var verre etter ett år. Det var signifikant reduksjon av smerte i beina etter operasjon sammenliknet med kognitiv intervensjon/trening (p<0.05). [4-6]

Konklusjon: Det var ingen forskjell i hovedeffekten av de to intervensjonene. Resultatene legger premisser for valg av behandlingsmetode avhengig av tilgjengelighet og kostnader.

Langtidsoppfølging av pasientene i denne studien og en vurdering av hvem som har bedre effekt av operasjon enn annen behandling, vurderes ved videreføring av prosjektet.

 

Publikasjoner:

Holm I, Friis A, Storheim K & Brox JI (2003) “Measuring self-reported functional status and pain in patients with chronic low back pain by postal questionnaires. A reliability study.” Spine, nr. 28, s. 828-833. [1]

 

Keller A, Gunderson R, Reikerås O & Brox JI (2003) “Reliability of computed tomography measurements of paraspinal muscle cross-sectional area and density in patients with chronic low back pain.” Spine, nr. 28, s. 1455-1460. [2]

 

Keller A, Brox JI & Reikeras O “Predictors of change in trunk muscle strength for patients with chronic low back pain.Randomized studies comparing lumbar fusion with cognitive intervention and exercises. Pain Medicine, Akseptert desember 2006. [3]

 

Brox JI, Sorensen R, Friis A, Nygaard O, Indahl A, Keller A, Ingebrigtsen T, Eriksen HR, Holm I, Koller AK, Riise R, Reikeras O (2003) ”Randomized clinical trial of lumbar instrumented fusion and cognitive intervention and exercises in patients with chronic low back pain and disc degeneration.” Spine, nr. 28, s. 1913-1921. [4]

Brox JI, Reikerås O, Nygaard Ø, Sorensen R, Indahl A, Holm I, Keller A,Ingebrigtsen T, Grundnes O, Lange JE, Friis A (2006) „Lumbar instrumented fusion compared with cognitive intervention and exercises in patients with chronic back pain after previous surgery for disc herniation: a prospective randomized controlled study.” Pain, nr. 122, s. 145-155. [5]

 

Keller A, Brox JI, Gunderson R, Holm I, Friis A & Reikerås O (2004) “Trunk muscle strength, cross sectional area and density in patients with chronic low back pain randomised to lumbar fusion and cognitive intervention and exercises.” Spine, nr. 29, s. 3-8. [6]

 

Brox JI, Storheim K, Holm I, Friis A, Reikeras O (2005)  ”Disability, pain, psychological factors and physical performance in healthy controls, patients with sub-acute and chronic low back pain: a case-control study.” J Rehabil Med., nr. 37, s. 95-99.

 

Grotle M, Vollestad NK, Veierod MB, Brox JI (2004)  “Fear-avoidance beliefs and distress in relation to disability in acute and chronic low back pain.” Pain, nr. 112, s. 343-352.

 

 

Pasientinformasjon om ryggoperasjoner. 2002. www.rygginfo.no

 

 

Prosjektleder/forsker

Jens Ivar Brox

Hovedveileder

Olav Reikerås

Detaljer
Program
Forskning (1998)
Prosjektnavn
Kronisk rygg – operasjon
Organisasjon
Ryggforeningen i Norge
Beløp Bevilget
1999: kr 790 000, 2000: kr 305 000, 2001: kr 575 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet