Kronisk rygg

Sluttrapport

Bakgrunn

Muskel- og skjelettplager er den hyppigste årsak til langtidssykemeldinger og uføretrygd i Norge. Identifisering av risikofaktorer gir kunnskap om hvilke tiltak som vil kunne forhindre utvikling av slike plager. HUNT-data har gitt muligheter for å identifisere årsaker til muskel- og skjelettplager.

Målsetting

Målet med prosjektet er å identifisere risikofaktorer som kan være av betydning for utvikling av kroniske muskel- og skjelettplager og utbredte kroniske muskel- og skjelettplager. Det er ønskelig å kartlegge best mulig hvilke faktorer som medfører risiko for å utvikle slike plager for å bedre muligheten til å forebygge og behandle slike plager.

Design, metode, materiale

Studien er basert på helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) som er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning. Ved bruk av data fra HUNT 2 og HUNT 3, vil man i en prospektiv design se på om røyking gir økt risiko for utvikling av muskel-og skjelettplager senere i livet. Ved bruk av data fra HUNT 2, vil man i tverrsnittstudier se på assosiasjonen mellom alder ved menarche (første menstruasjon) og utbredte muskel- og skjelettplager, og p-pillebruk og utbredte muskel- og skjelettplager .

Gjennomføring

Vi valgte å bruke kroniske muskel-og skjelettplager og kroniske utbredte muskel-og skjelettplager som utfallsmål.Vi gjennomførte planlagt oppfølgingsstudie for å se på røyking som potensiell risikofaktor for kroniske muskel-og skjelettplager. Etter klare anbefalinger, var det hensiktsmessig med tverrsnittsdesign for artikkel 2 og 3 hvor vi så på faktorene alder ved menarche og p-pillebruk (hormonell påvirkning).

Resultater

Røyking ga en 20 % øket risiko for å få langvarige muskel-og skjelettplager hos de under 50 år. De som røykte mest, hadde høyest risiko. Det ble funnet en øket forekomst av langvarige muskel-og skjelettplager hos kvinner som hadde første menstruasjon 12 år eller yngre, og likeledes en øket forekomst hos kvinner som tidligere har brukt p-piller. Man vil anbefale at røykeslutt inkluderes i forebyggende arbeid av muskel- og skjelettplager.

Samarbeidspartnere

Hovedveileder John-Anker Zwart veiledning og medforfatter Medveileder Knut Hagen: veiledning og medforfatter Bendik Winsvold Slagsvold: phD-kollega og medforfatter Leiv Sandvik: statistikkveiledning og medforfatter Irene Sandven: statistikkveiledning og medforfatter

Videre planer

Publiserte artikler, foredrag, kollegaer blir undervist ved egen avdeling.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Det har vært et godt samarbeide med Ryggforeningen, som også har bidratt til å spre resultatene.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Kvalheim, S.K. (2016) Potential risk factors for chronic musculoskeletal complaints in a general population. The HUNT-study. Universitetet i Oslo.

Artikler:
Kvalheim, S., Sandven, I., Hagen, K. & Zwart,J.-A. (2013) Smoking as a risk factor for chronic musculoskeletal complaints is influenced by age. The HUNT Study. J Pain, 154,1073-1079.

doi: 10.1016/j.pain.2013.03.015. Epub 2013 Mar 18.

Kvalheim, S., Sandven, I., Hagen, K. & Zwart,J.-A. (2016) Early menarche and chronic widespread musculoskeletal complaints–Results from the HUNT study. Eur J Pain. 20, 458-464.
doi: 10.1002/ejp.747. Epub 2015 Jul 1.

Kvalheim, S., Sandvik, L., Hagen, K. & Zwart, J.-A. Oral contraceptives and Chronic Widespread Musculoskeletal Complaints – Cross sectional results from the HUNT Study. Innsendt 2017.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Potential risk factors for chronic musculoskeletal complaints in a general population.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Kvalheim, S.K. (2016) Potential risk factors for chronic musculoskeletal complaints in a general population. The HUNT-study. Universitetet i Oslo.

Artikler:
Kvalheim, S., Sandven, I., Hagen, K. & Zwart,J.-A. (2013) Smoking as a risk factor for chronic musculoskeletal complaints is influenced by age. The HUNT Study. J Pain, 154,1073-1079.

doi: 10.1016/j.pain.2013.03.015. Epub 2013 Mar 18.

Kvalheim, S., Sandven, I., Hagen, K. & Zwart,J.-A. (2016) Early menarche and chronic widespread musculoskeletal complaints–Results from the HUNT study. Eur J Pain. 20, 458-464.
doi: 10.1002/ejp.747. Epub 2015 Jul 1.

Kvalheim, S., Sandvik, L., Hagen, K. & Zwart, J.-A. Oral contraceptives and Chronic Widespread Musculoskeletal Complaints – Cross sectional results from the HUNT Study. Innsendt 2017.

Prosjektleder/forsker

Synnøve Kristin Kvalheim

Hovedveileder

John-Anker Zwart

Detaljer
Program
Forskning (2009)
Prosjektnavn
Kronisk rygg
Organisasjon
Ryggforeningen i Norge
Org.ledd
Oslo univ.sykeh., Klinikk for kirurgi og nevrofag, Avd. for fysik. med. og rehab.
Beløp Bevilget
2010: kr 575 000, 2011: kr 605 000, 2012: kr 625 000
Startdato
01.04.2010
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet