Kroppen min er også meg

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Barn i stadig yngre alder er misfornøyd med kroppen sin

Barn i stadig yngre alder er misfornøyd med kroppen sin. Mobbing, fremmedfrykt og seksuelle overgrep invaderer barns fysiske og psykiske grenser. Mange barn sliter med spiseforstyrrelser. Mange barn har behov for å gjenvinne kontroll over sin egen kropp. Det er derfor viktig og nødvendig å sette i gang tiltak som kan styrke barns følelse av egenverd og bygge opp barnas egne grenser. Målsettingen med prosjektet ”Kroppen min er også meg”, var å forebygge dårlig selvbilde, lav selvtillit og svake grenser hos barn i alderen fra ni til tolv år gjennom å bruke kreative metoder som dans, lek, rollespill, avspenning, tegning, forming, poesi, masker og samtale. Metodene hadde som formål å styrke barnas autonomi, selvhevdelse og grensesetting og å lære barn til å sette pris på seg selv og sin egen kropp og å respektere seg selv og andre barn som enkeltindivider. Prosjektleder etablerte kontakt med tre grunnskoler i Trondheimsområdet og gjennomførte et ti ukers kurs ved hver av skolene.

 

Erfaringene fra prosjektet viste følgende resultater: Metodene skapte mer trygghet og større åpenhet i klassen, tilbaketrukne elever ble mer synlige i miljøet og det ble avdekket tilfeller av mobbing. Prosjektet bidro til å styrke barnas selvtillit og bygge opp barns egne grenser.

 

Prosjektet kan ha overføringsverdi til andre skoler, til lærere og andre som jobber med barn. Prosjektet har avdekket behov for skolemateriell med praktiske metoder for å jobbe forebyggende med barns grenser og å utvikle materiell som bruker bilder i formidling av metodene.

Prosjektleder/forsker

Shereen Khachik

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Kroppen min er også meg
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2002: kr 15 000, 2003: kr 10 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet