KudosLappen – øvelseskjøring for ungdom

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

50

Fremdriftsplan

Tenkt gjennomføring er: 2023 Januar – Utarbeidelse av inntaksrutiner, sikkerhetsrutiner og nødvendige dokumenter for oppstart : kontrakter, sjekkliste, kartlegging av erfaring, samtykkeskjema, taushetserklæring samt "tips og triks" Vil utføres av tiltaksleder i samarbeid med prosjektgruppen. Januar – mars – Rekruttering av frivillige ledsagere, samt deltakere fra målgruppen. Prosjektet vil synliggjøres ved hjelp av våre sosiale medier, samt informasjonsmateriell som deles med våre samarbeidspartnere i Kristiansand (Ungdomstjenesten, Nav ung, Nye mønstre og andre ideelle aktører) Vil utføres av tiltaksleder i samarbeid med prosjektgruppen. Februar/ mars – 5 frivillige ledsagere har gjennomgått opplæring og er klare til å øvelseskjøre, vi kommer igang med ungdommene og har fått testet rutiner, bookingsystem og gjennomgått tilbakemeldinger på hva som kan forbedres. Vi får mediaomtale om prosjektet fra lokale medier Juni – Vi gjennomfører en evaluering med frivillige/prosjektgruppen og får oversikt på antall timer og kilometer kjørt Mars – Desember – Vi har rekruttert 15 frivillige ledsagere og 20 ungdom hvorav 10 av ungdommene har gjennomført oppkjøring og fått førerkortet. Vi har ved evaluering før jul kjørt ca 300 timer med ungdom 2024 Januar – desember – Fortsatt rekruttering av frivillige og deltakere fører til at bilen er i bruk hver dag. Systemet for bruk er evaluert og forbedret og fungerer bra. Vi har koblet på flere frivillige samt forsterket samarbeidet med de lokale kjøreskolene. Ved prosjektets slutt er det gjennomført totalt ca 800 timer kjøring med 50-60 ungdommer hvorav 50 har bestått førerprøven. Prosjektet er robust nok til å drives videre som en del av mulighetshuset Kudos uten større finansieringsbehov.

Prosjektleder/forsker

Jenny-Ann Høgeli

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
KudosLappen – øvelseskjøring for ungdom
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
, 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2024