KUL tursti på Namdalseid

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektet KULtursti er initiert av grunneiere i Namdalseid kommune etter innspill fra enkeltpersoner i bygda. Det er gjennomført et forprosjekt som har utarbeidet forslag til trasè, budsjett, finansierings- og framdriftsplan. Prosjektet har som mål å motivere alle bygdas innbyggere til å komme seg ut i økt fysisk aktivitet. Tiltaket vil være helsefremmende og skape økt trivsel og glede. Målgruppa er alle aldersklasser i ulik fysisk ferdighet.

KULturstien er delt i 4 deler med ulike kvaliteter, tilpasset ulike brukergrupper. Søknaden til Helse og Rehabilitering omfatter kun del 2 som vi ønsker å tilrettelegge for funksjonshemmede/rullestolbrukere. Resten av KULturstien søkes finansiert av kulturlandskapsmidler fra kommunen.

Den planlagte rullestoltrasèen ligger i umiddelbar nærhet av omsorgsboliger, aldersheim, handicapboliger, kommunens tilbud til psykiatriske pasienter, samt boligfelt og barnehage. Løypa er på 1,5 km og går i variert, men slakt terreng. Store deler går i åpent kulturlandskap med god utsikt. En del går gjennom et skogsholt. Det er planlagt mange miljøskapende hvileplasser med høye sittebenker og informasjonstavler. Trasèen vil bli utgangspunkt for mange aktiviteter.

Forprosjektet har avdekket et stort behov for en slik tilrettelagt løype nært sentrum. Det fins ingen tilrettelagte løyper i kommunen i dag. Lokale foreninger av LHL, Mental Helse, pensjonistforeninga, handicaplaget, helsetunet, barnehagen og vel-foreninger har alle blitt overbegeistret over forslaget. Dette er noe vi må få til!

Kostnaden ved å tilrettelegge del 2 av KULturstien for funksjonshemmede blir ganske stor. Det må legges toppdekke på hele løypa og det må etableres en ny trasè gjennom skogen for å unngå de bratte bakkene. Dette krever mye dyrt maskinarbeid. Vi søker derfor om økonomisk støtte gjennom Stiftelsen for Helse og Rehabilitering.

Prosjektet planlegges gjennomført med rydding og maskinarbeid i 2008, og jobbing med merking, benker og infotavler i 2009.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2007_1_0028.pdf

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet KULtursti ble initiert av grunneiere i Namdalseid kommune etter innspill fra enkeltpersoner i bygda. Det ble gjennomført et forprosjekt i 2006-2007 som har utarbeidet forslag til trasé, budsjett, finansierings- og framdriftsplan. Prosjektet har hatt som mål å motivere alle bygdas innbyggere til å komme seg ut i økt fysisk aktivitet. Tiltaket vil være helsefremmende og skape økt trivsel og glede. Målgruppa er alle aldersklasser i ulik fysisk ferdighet.

KULturstien er delt i 4 deler med ulike kvaliteter, tilpasset ulike brukergrupper. Søknaden til Helse og Rehabilitering omfatter tilrettelegging for rullestolbrukere. Rullestoltraséen ligger i umiddelbar nærhet av omsorgsboliger, aldersheim, handicapboliger, kommunens tilbud til psykiatriske pasienter, samt boligfelt og barnehage. Løypa er på 1,5 km og går i variert, men slakt terreng. Store deler går i åpent kulturlandskap med god utsikt. En del går gjennom et skogsholt. Det er laget mange miljøskapende hvileplasser med høye sittebenker. Traséen vil bli utgangspunkt for mange aktiviteter. Forprosjektet avdekket et stort behov for en slik tilrettelagt løype nært sentrum. LHL Namdalseid, Mental Helse, pensjonistforeninga, handicaplaget, helsetunet, barnehagen og vel-foreninger har alle blitt overbegeistret over stien. Dette var noe vi måtte få til!

Kostnaden ved å tilrettelegge deler av KULturstien for funksjonshemmede ble ganske stor. Det måtte legges toppdekke på hele løypa og vi etablerte en ny trasé gjennom skogen for å unngå de bratte bakkene. Dette krevde mye dyrt maskinarbeid. Vi søkte derfor om økonomisk støtte gjennom Stiftelsen for Helse og Rehabilitering, fikk innvilging på ca 50% av kostnadsoverslaget. Vi søkte og fikk innvilget resten fra Gjensidigefondet og regionale næringsutøvere. KULturstien for øvrig er finansiert av kulturlandskapsmidler fra kommunen.

Prosjektet ble gjennomført med rydding og maskinarbeid i 2008-2009, og jobbing med merking og benker i 2009. Første del av KULtursti Namdalseid inkl. rullestoltraséen, ble høytidelig åpnet 8. november 2009, og vi registrerer at stien er flittig tatt i bruk. Styringsgruppa har fått mye positiv respons på tiltaket og er storfornøyd med resultatet.

Prosjektleder/forsker

Solrun Kolstad

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
KUL tursti på Namdalseid
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
LHL Namdalseid og KULturstiprosjektet
Beløp Bevilget
2008: kr 200 000
Startdato
01.03.2008
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet