Kultur gir helse

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Det eksisterer i svært liten grad møteplasser for flyktninger på asylmottak og befolkningen i kommunene

Det eksisterer i svært liten grad møteplasser for flyktninger på asylmottak og befolkningen i kommunene. Prosjektet ”Kultur gir helse” har gjort det mulig for medlemmer i Redd Barna til å ta konkret del i flyktningarbeidet i Norge og til å samhandle med flyktningfamilier som oppholder seg i lang tid på asylmottak.

 

Det har gjennomført kulturdager/aktiviteter på 33 ulike asylmottak, ofte over en lengre periode. Det har vært lagt til rette for et mangfold av aktiviteter, deriblant: ”Grand Prix konsert” der barna representerer ulike land, båttur med fisking og strandhogging, tur til en seter og presentasjon av seterdrift, trommekurs med profesjonell afrikansk instruktør, teaterforestillinger, tur til museer, matlaging og utveksling av oppskrifter, maskeverksted, tur til byen, førjulsfest, sanggruppe, deltaking i tegneaktiviteter til Redd Barnas fredslys arrangement, skiutflukt med leie av ski og kjelker, kinobesøk, besøk i svømmehaller, invitasjon til besøk i kommuners barnehage hvor barna møtes i lek, besøk på bondegården og grilling av kyllingpølser, verksted med påfølgende karneval.

 

Barn og foreldre viser stor glede først og fremst over at lokalbefolkningen i kommunen er interessert i deres hverdag og har ønske om å være sammen med dem. Aktivitetene har også ført til at lokalt næringsliv har sponset arrangementene som igjen har resultert i flere arrangement enn beregnet.

 

Prosjektet har skapt gode møter og opplevelser for flyktningbarna, foreldrene og Redd Barna medlemmer. Tross språklige hindringer, har kulturelle opplevelser og engasjement fremmet mestringsopplevelser som gir mening i en kaotisk situasjon. Prosjektet har vist at frivillige og lokale krefter skaper glede og god kontakt med asylsøkere gjennom kulturelle tiltak.

Prosjektleder/forsker

Torunn Hansen

Detaljer
Program
Forebygging (1999)
Prosjektnavn
Kultur gir helse
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2000: kr 150 000
Startdato
01.01.2000
Sluttdato
01.08.2001
Status
Avsluttet